fbpx

Naujienos

BSS Nekilnojamo turto naujovės:
1. Naujas funkcionalumas nekilnojamo turto valdyme! Dabar sutartyje su klientu galite inicijuoti naują priskaitymą, kuriame aprašę mokesčio lubas ir procentą nuo apyvartos bei periodiškumą, galėsite generuoti priskaitymus sumai, kuri turi būti mokama įvertinus atitinkamo periodo kliento apyvartas bei nurodytas šio mokesčio lubas. Mokestį paskaičiuoti galite sutarties objektų lange pasirinkę norimą priskaitymą ir paspaudę [Generuoti priskaitymus] -> [Generuoti skirtumų priskaitymus]
Screenshot_2
2. Anksčiau importuojant skaitiklių parodymų failą su nors vienu neužpildytu įrašu, procesas būdavo stabdomas ir toliau neimportuojamas nei vienas parodymas esantis faile. Dabar teisingai užpildyti parodymai bus suimportuojami, o neteisingų parodymų MS excel failo eilutes matysite masinio pranešimo detalėse. Visada pasitikrinkite masinio proceso detales!
RN
3. Tikriausiai pastebėjote, kad jei sutartyje nenumatytas depozitas, bet klientas sumoka jį arba depozitas numatytas, bet klientas sumoka didesnį depozitą, sutarčių paieškos skiltyje Sumokėta depozitų suma būdavo rodoma sutartyje numatyta depozito suma arba apskritai nerodoma. Pasitaisėme ir dabar rodoma suma būtent tokia, kokią sumokėjo klientas - net jei ji buvo visai numatyta pagal sutartį ar sumokėta daug didesnė suma. Tai dar tikslesnė informacija sutarčių paieškoje!
RN (1)
4. Po šių atnaujinimų Sutarčių paieškoje jau matysite sumuojamas Faktiškai pateikto garantinio rašto sumas
Screenshot_1
5. Sutarties skiltyje Klientų apyvarta matomos kliento suvestos apyvartos. Pastebėjome, kad mūsų klientams susidaro nepatogumų, kai dienos, į kurias nevedamos apyvartos, tiesiog nerodomos. Tada sunkiau pastebėti kurios dienos yra neįvestos, kad būtų galima aiškintis su apyvartų neįvedusiu klientu. Atsižvelgiame į savo klientų norus ir šioje vietoje padarėme pakeitimą: jei apyvarta neįvesta - sugeneruojama datos eilutė su 0 reikšme. Taip iš karto pastebėsite kurios dienos apyvarta yra neįvesta.
Screenshot_3

BSS Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Atnaujintas modulis Projektų planavimas. Dabar modulyje galite konkrečiam projektui priskirti darbuotojus. Projektų vadovai gali planuoti laiką, kurį darbuotojas dirbs prie projekto, o darbuotojai - žymėti prie projekto sugaištą darbo laiką. Tai sritis, kurioje galite sekti, kurie projektai pareikalauja daugiausiai žmogiškųjų išteklių. Taip pat stebėti bei užtikrinti savalaikį projektų įvykdymą, skiriant projekto eigoje daugiau žmogiškų resursų, jei reikia.
2. Tvirtinant sumas į apskaitą ir atsiradus poreikiui jas pakoreguoti dabar bus dar paprasčiau. Anksčiau reikdavo nužymėti varnelę Sugrupuoti pagal sąskaitas ir tada jau koreguoti detalias sąskaitas kiekvieną atskirai. Dabar nebereikės atžymėti varnelės, pakeitus vieną sąskaitą ji bus pakeista visuose susijusiuose įrašuose ir nereikės keisti kiekvienos eilutės sąskaitos atskirai

3. Sugeneravote pardavimo sąskaitą, automatiškai sąskaita buvo išsaugota Sąskaitų faktūrų dokumentų kataloge, vėliau tą sąskaitą stornavote ir dabar sunku atsirinkti kuri sąskaita yra teisinga? mes padėjome Jums išspręsti šią problemą: stornavus sąskaitą, kurios spausdinys išsaugotas DVS'o sąskaitų kataloge, BSS bus sukuriamas šakinis portfelis Stornuota, į kurį bus perkeliami stornuotų sąskaitų spausdiniai.
RN (5)
4. Pakoreguota Skolos pagal terminus paieškos duomenų grupavimo logika. Dabar galite susikurti skirtingus grupavimo variantus pagal filtro reikšmę Suminė (Taip, Ne). Pavyzdžiui filtruose pažymėję Suminė - Taip, nusirodyti grupavimą pagal partnerius, o pažymėję filtre Suminė - Ne, grupuoti pagal Didžiosios knygos sąskaitą. Kitą kartą atvėrus šį paieškos langą bus išsaugotas atitinkamas grupavimas ir iš naujo dėliotis nereiks.
RN (6)
5. Kurdami korespondencijas išrinkimo kriterijuose dabar galite naudoti reikšmes Mokėjimo būdas bei Pinigų priėmimo kvito tipas. Jei pirkimo sąskaitoje nurodote kokiu būdu atsiskaitys tiekėjas - galite susikurti ir specifines korespondencijas, kurios bus parenkamos būtent pagal šį Mokėjimo būdą. Arba pinigų gavimo operacijos tvirtinimo korespondencijoje galite pridėti išrinkimo kriterijų Pinigų kvitas. Dar nebandėte kurti korespondencijų? kaip tai padaryti rasite čia
Screenshot_4
6. Atlikdami prekių grąžinimą (Pirkimo grąžinimo sąskaitos tipas Pirkimo grąžinimas) prekių paieškoje dabar rasite ne tik tiekėjo, kurio prekes grąžinate sąrašą. Į pirkimo grąžinimą pagal poreikį galėsite pridėti bet kurį laisvą sandėlio likutį, gautą iš bet kurio tiekėjo.
7. Sandėlio vidinės operacija Inventorizacijos fiksavimas operacijos detalės papildytos nauja duomenų reikšme Tiekėjas. Dabar šios operacijos metu pajamuojamoms prekėms galėsite nurodyti ir tiekėją. Taip likučiuose galėsite matyti ir šią informaciją
Screenshot_2
8. Naudotojų patogumui suvienodinome sandėlio vidinių operacijų detalių laukų pavadinimus. Anksčiau buvęs stulpelio Kaina pavadinimas dabar yra pakeistas į Kaina be PVM (vnt.) t.y. toks pats kaip ir sandėlio likučių paieškoje.
Screenshot_3
9. Dabar galėsite eksportuoti dar daugiau informacijos iš duomenų lango į excel ar PDF lentelę. Pridėjome galimybę eksportuoti ir nurodytų atributų informaciją, kad Jūsų atliekamos duomenų analizės būtų dar išsamesnės ir lankstesnės. Nežinote kaip atlikti eksportą? skaitykite čia
RN (4)
10. Ataskaitų pakeitimai:
* Nauja ataskaita AS18 Parduotos prekės!Šioje ataskaitoje galite matyti kiek kokių prekių buvo parduota, kokia jų savikaina, pardavimo kaina ir pelningumas.
Screenshot_1
* Ataskaita VVA1 Pardavimo/Pirkimo apyvarta (pivot) dabar dar išsamesnė, joje pridėti papildomi informaciniai laukai: Prekės/paslaugos kodas ir Produkto tipas
RN (2)
* Ataskaitoje AS30 Prekių pardavimai bei nurašymai papildyta laukelio Tiekėjas parinkimo logika. Jei dokumentas, kuriuo įsigyta atsarga, neturi partnerio detalizacijos (pavyzdžiui - inventorizacijos fiksavimas), tai ataskaitoje bus atvaizduojamas gamintojas, nurodytas produkto kortelėje.
RN (3)

Atlyginimai ir personalas naujovės:
1.Pakeista komandiruočių personalo operacijų trumpinimo logika: dabar nebegalėsite trumpinti operacijų iki datos, kuri įeina į uždarytą tabelį. Pirmiausia turėsite atidaryti tabelį, sutrumpinti komandiruotės dienas ir uždaryti tabelį. Taip bus išvengta darbo užmokesčio skaičiavimo klaidų. Na o jei norite, kad komandiruočių operacijos dėl uždarytų tabelių nebūtų kontroliuojamos, o uždaryti tabeliai persipildytų automatiškai pagal atliktus keitimus - tuomet programos nustatymuose pažymėkite varnelę ties reikšme Leisti trumpinti komandiruočių personalo operacijas, kai operacijos pradžia yra uždarytame/apmokėtame tabelyje. Tik tokiu atveju NEPAMIRŠKITE perskaičiuoti DU žiniaraščiuose, nes jie automatiškai nebus perskaičiuojami
RN (9)
2. Naujiena DU žiniaraštyje. Dabar darbuotojo žiniaraštyje rasite informaciją apie personalo operaciją, pagal kurią sukurtas priskaitymas žiniaraštyje. Pridėtas naujas informacinis laukas Susiję objektai atitinkamo priskaitymo eilutėje. Paspaudę eilutėje esančią nuorodą būsite nukreipti tiesiai į personalo operaciją, kurios pagrindu sukurtas priskaitymas.
RN (11)
3. NP-SD formas generuokite tiesiai iš Personalo operacijų. Pažymėkite reikiamą patvirtintą personalo operaciją (jei darbuotojui nedarbingumas pratęstas - bet kurią iš pratęsimo operacijų) ir spauskite [Spausdinti]. Filtruose nieko nustatyti nereikia, tik užpildyti pasirašančių asmenų informaciją ir NP-SD forma Jums bus sugeneruota
RN (12)
4. Tabelių pildymo portalo pakeitimai: Anksčiau užrakinus darbo dienos laiką prie darbuotojo atsirasdavo šauktukas. Dabar šauktukas bus rodomas tik tada, kai prie darbo laiko bus nurodytos pastabos.
5. Norite darbuotojo sutarties spausdinį rasti darbuotojo kortelėje - tokiu atveju darbo sutarties lange spauskite [Spausdinti] -> [Saugoti ir atidaryti redagavimui dokumentą]. Taip darbo sutartis bus išsaugota darbuotojo kortelėje.
RN (10)
6. Sukurtas naujas priskaitymas Pajamos natūra (kompensuojamos). Šį priskaitymą galite pridėti DU žiniaraštyje arba iš karto prie darbuotojo darbo sutarties. Šio priskaitymo pagalba automatiškai išskaičiuojami mokėtini darbdavio mokesčiai nuo pajamų natūra.
Screenshot_5
7. Ataskaitų pakeitimai:
* DU5_4_3 Atlyginimo lapelis papildytas naujomis reikšmėmis lentelės apačioje: Iš viso atskaičiuota (mokesčių suma) ir Iš viso išmokėjimui (išmokama suma darbuotojui)
Screenshot_6

Dokumentų valdymo sistemos naujovės:
1. NAUJIENA! Jūsų pasirašytiems dokumentams BSS DVS'e bus visada dedama laiko žyma. Ši laiko žyma Jums nieko nekainuoja. Laiko žyma dedama tiek pasirašant elektroniniu kvalifikuotu ar nekvalifikuotu parašu. Taip pat pasirašant dokumentus išoriniame pasirašymo portale. Pagal nutylėjimą žyma dedama visada. Dokumento profilyje, skiltyje Parašai dabar visada matysite, kad dokumentas turi laiko žymą.
2. DVS'o funkcija Siųsti elektroniniu paštu pakeista į Siųsti nuorodą į dokumentą. Dabar gavėjui bus siunčiamas ne prie el. laiško prisegtas dokumentas, o nuoroda, kurią atidaręs galės peržiūrėti dokumentą.
Screenshot_7
3. Nenorite matyti atostogų dienų likučio personalo plane ar kuriant atostogų prašymą? sukūrėme tam programos nustatymą Personalo plane rodyti dirbančių darbuotojų sukauptas atostogas. Nuėmus varnelę nuo žymėjimo atostogų dienos nebebus rodomos nei personalo plane nei atostogų prašymų kūrimo metu.
RN (14)
4. Pakoreguota registruotų dokumentų atributų redagavimo logika. Jei užregistruotas dokumentas, kurio pagrindu sukurta personalo operacija (įsakymai, prašymai ir pan.), atributus redaguoti gali tik dokumentą užregistravęs asmuo. Jei iš registruoto dokumento nekuriama personalo operacija - tokio dokumento atributus užregistravus dokumentą gali redaguoti bet kas, turintis operacijos teisę "leisti redaguoti atributo reikšmes registruotam dokumentui"
5. Siekiame sumažinti Jūsų darbo sąnaudas ir kiek įmanoma trumpiname DVS'o procesus. Šioje versijoje išėmėme vieną papildomą žingsnį dokumento pasirašymo metu. Paspaudus [Pasirašyti] visada buvo įspėjama, kad dokumento formatas nėra tinkamas ir siūloma jį konvertuoti į PDF. Tada pakartotinai reikdavo spausti [Pasirašyti]. Dabar to daryti nebereikės. Paspaudus [Pasirašyti] dokumentas automatiškai bus konvertuojamas į PDF, o Jūs iš karto būsite nukreipti į pasirašymo dialogą.
RN (13)

Vartotojo vadove atnaujinta instrukcija Skaitiklių bei jų parodymų importas
Ir žinoma Naujienos...sutrumpinta informacija apie artėjančius DU pakeitimus pagal šios dienos informaciją viešojoje erdvėje: Svarbiausi 2019 metų pakeitimai buhalteriui bei Kokią pensijų kaupimo įmoką mokės darbdavys 2019 sausio 4 dieną?

Kitos naujienos

Daugiau