fbpx

Naujienos

BSS Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Skolos pagal terminus rodoma informacija dabar dar išsamesnė. Atlikti pakeitimai duomenų atvaizdavimo logikoje: partnerio skolos saldo rodomas taip kaip ir didžiojioje knygoje t.y. Tiekėjo skola - Pirkėjo skola. Žiūrint duomenis detaliai, Pirkėjo skolos rodomos su "-" ženklu. Taip dar paprasčiau peržiūrėti skolas šiame lange
RN (2)
2. Jūsų patogumui, kontakto kortelėje dabar pridėję susijusį partnerį  ir nurodę jo sąsajos rolę bei susijusio partnerio atributus, šią informaciją matysite kontaktų paieškos lange. Pagal šią informaciją galite atlikti paiešką, filtruoti, grupuoti bei rūšiuoti duomenis.
Screenshot_9
3. Sukūrus mokėjimo nurodymą ir siunčiant jį kėlimui į banką nurodoma mokėjimo nurodymo failo saugojimo vieta Jūsų kompiuteryje. Atliktas smulkus pakeitimas, kad nurodžius mokėjimo nurodymo saugojimo vietą pirmą kartą, antrą kartą saugant failą bus siūloma prieš tai nurodyta saugojimo vieta. Nereikės iš naujo vėl jos nurodyti.
Screenshot_1
4. Ataskaitoje AS30 Prekių pardavimai bei nurašymai pridėtas papildomas reikšmių laukas "Tiekėjas", pagal kurį matysite iš kokio tiekėjo gauta prekė.
Screenshot_8

Atlyginimai ir personalas naujovės:
1. Tvirtinkite personalo operacijas negalvodami, ar jau esate uždarę darbuotojui tabelius. Tai už Jus padarys BSS ERP. Jei darbuotojo tabelis laikotarpiui, kuriam tvirtinam personalo operacija, bus uždarytas - operacijos patvirtinti nepavyks, o Jūs būsite informuoti apie uždarytus tabelius.
RN (1)
2. Jūsų patogumui - nauji pasirinkimai kuriant Mokėjimo nurodymus iš DU mokėtinų sumų. Pasirinkę Kurti mokėjimo nurodymą per banką dabar galėsite nurodyti:
* kurti pagal nustatytą paieškos filtrą - mokėjimo nurodymas bus sukurtas visiems įrašams, išfiltruotiems pagal Jūsų nurodytą filtrą (nesvarbu kiek duomenų lapų bebūtų)
* kurti pažymėtoms eilutėms - mokėjimo nurodymas bus sukurtas tik pažymėtoms eilutėms.
Šio funkcionalumo praplėtimo dėka nebereiks gaišti laiko kuriant mokėjimo nurodymą kiekvienam duomenų lapui atskirai. Dabar juos visus galėsite sutalpinti viename mokėjimo nurodyme.

3. Pridėtas papildomas nustatymas darbo užmokesčio konfigūracijoje Komandiruočių skaičiavimas atskiruose DU žiniaraščiuose
Screenshot_2
Pažymėjus šiame nustatyme varnelę, komandiruočių priskaitymo suma bus išskaidyta pagal komandiruočių laikotarpius, jei komandiruotė yra mėnesio sandūroje. Nepažymėjus varnelės komandiruotės priskaitymą matysite einamajame mėnesyje.
4. Darbuotojo kortelės skiltyje smulkūs pakeitimai:
* Informacija apie karinę tarnybą, valstybės tarnybą bei pensiją perkelta į skiltį Kvalifikacija
* Papildomos informacijos lape pridėti du papildomi informaciniai laukai projektų planavimui: Subrangos įmonė ir Pareigybė. Dabar darbuotojo kortelėje galėsite nusirodyti ir tokią informaciją
RN (5)
5. Kartu su praeito mėnesio atnaujinimais Jus pasiekė funkcionalumas, kurio pagalba išregistravus įsakymą DVS'e automatiškai buvo atšaukiama personalo operacija bei įsakymas ERP'e, sukurti išregistruoto įsakymo pagrindu. Stengiamės apsaugoti savo klientus nuo žmogiškojo faktoriaus klaidų, dėl to papildėme šį funkcionalumą: prieš išregistruojant įsakymą ir atšaukiant personalo operaciją yra tikrinama, ar to laikotarpio, kuriame yra įsakymas, darbuotojo tabelis nėra uždarytas. Jei tabelis uždarytas - pirmiausia turite atidaryti tabelį ir tik tada galėsite atšaukti įsakymą.
Screenshot_13
6. DU žiniaraščių paieškoje pridėti papildomi duomenų laukai, kuriuose matysite informaciją ar atlikti išmokėjimai atitinkamiems priskaitymams. Pagal pridėtus reikšmių laukus galima grupuoti, rūšiuoti ir filtruoti.
Screenshot_3
7. Atlikti patobulinimai ataskaitose:
* DU18 Dirbantys darbuotojai datai pridėtas papildomas duomenų laukas Tabelio numeris
Screenshot_6
* DU5_15 Personalo operacijų suvestinė pašalintas nereikalingas laukas Sąmata

Screenshot_7

* Atnaujintos darbo užmokesčio ataskaitų versijos su smulkiais pakeitimais:
SAM Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį
2 SD Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą
9 SD Pranešimas apie apdraustajam suteiktas tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti
1 SD Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią
8. Pagal mūsų klientų poreikius sukurtas naujas kintamasis Kelionpinigiai. Šis kintamasis neatsispindi nei SODRAI nei VMI teikiamose ataskaitose, taip pat netraukiamas į VDU.
Screenshot_5
9. ERP sukurtoje personalo operacijoje iš DVS'o, Dokumentų skiltyje, dabar matysite su ta personalo operacija susijusį darbuotojo prašymą. Bus lengva matyti ar tikrai prie įsakymo, iš kurio buvo sukurta personalo operacija, yra darbuotojo prašymas
Screenshot_11

Dokumentų valdymo sistemos naujovės:
1. SUSIPAŽINKITE SU NAUJU ERP FUNKCIONALUMU, kuris bus Jūsų pagalbininkas administruojant darbuotojo duomenis. Sistemos nustatymuose nurodę elektroninį paštą ir dienų skaičių, Jūs visada būsite informuojami elektroniniu paštu apie darbuotojų dokumentus, kuriems artėja galiojimo pabaiga. Taip visada būsite užtikrinti, kad turite galiojančius darbuotojo dokumentus, o ir įmonės darbuotojai bus dėkingi, jei priminsite jiems, jog už kelių dienų baigiasi jų paso ar kito pateikto dokumento galiojimo laikas.
Screenshot_10
2. BSS DVS'e registruojant kasmetinių atostogų ar komandiruočių įsakymą nebereiks galvoti, ar darbuotojas neserga, arba ar jau užregistravote jam įsakymą. Sistemoje tokio tipo įsakymo registravimo metu atliekamas tikrinimas ir jei darbuotojui ERP'e yra sukurta personalo operacija (nedarbingumas arba tokio tipo įsakymas) - antrą kartą įsakymas nėra sukuriamas
Screenshot_12
3. Patobulinimai išoriniame pasirašymo portale:
* Norėdami sutrumpinti privalomos asmens autentifikacijos procesą pasirašymo išoriniame portale metu, laiške, kur atsiunčiamas patvirtinimo kodas, dabar matysite ir nuorodą, kurią paspaudus nereikės grįžti į kodo siuntimo puslapį ir ten suvesti kodą. Paspaudus laiške esančią nuorodą būsite iš karto autentifikuoti ir nukreipti į dokumento pasirašymo puslapį.
RN (7)
* Gavėjui pasirašius siųstą dokumentą dabar į elektroninį paštą gausite ne tik informaciją, apie atliktą veiksmą, bet ir nuorodą į pasirašytą dokumentą DVS sistemoje. Paspaudę ant jos būsite iš karto nukreipti į dokumento profilį. Nebereiks gaišti laiko ieškant kokį dokumentą asmuo pasirašė.

Atnaujintas laiško, siunčiamo pasirašyti išoriniame portale, turinys. Dabar jis kur kas išsamesnis. Taip pat laiško gale pridėti naudotojo, siuntusio dokumentą pasirašymui, rekvizitai.
RN (6)
4. Būkite inovatyvūs - siųskite bet kokios apimties dokumentus pasirašymui elektroniniu paštu ir būkite ramūs, kad net telefone atvėręs pasirašomą dokumentą Jūsų klientas matys pilną ir telefono lango dydžiui pritaikytą dokumento informaciją ir galės jį pasirašyti.
Testas 1
5. Dokumentuose dabar galėsite nurodyti jo galiojimo datas nuo iki ne tik jų registravimo metu. Šie laukai aktyvūs bus visada, todėl bet kada ERP galėsite atverti reikiamą dokumentą ir pakoreguoti ar nurodyti jo galiojimo datas, net jei dokumentas bus jau užregistruotas
RN (4)
6. Susidurdavote su problema, kai paspaudę [Siųsti] netyčia pasirinkdavote [Siųsti ADOC], dokumentui būdavo uždedama varnelė, kad dokumentas ADOC ir nebūdavo galimybės ją nuimti? pataisėme šią savo klaidą ir dabar visada galėsite nuimti varnelę ADOC dokumentas, jei jis savo turiniu neatitiks šio formato.
Screenshot_4

Vartotojo vadovas papildytas/atnaujintas instrukcijomis:
* Dar neturite susikėlę darbuotojų kortelių ir  darbo sutarčių į BSS ERP? suimportuokite jas naudojant excel importo failą. Kaip tai padaryti rasite čia.
* Tikimės girdėjote ir aktyviai naudojate mūsų siūlomą funkcionalumą: išorinį pasirašymo portalą, kurio pagalba dokumentus elektroniniu parašu gali pasirašyti ir ne DVS'o naudotojai (prašymus, sutartis ir pan.). Kaip tinkamaivaldyti detaliau skaitykite čia.
* Paruoškite savo kompiuterį sklandžiam dokumentų pasirašymui BSS Dokumentų valdymo sistemoje. Kaip tai padaryti rasite čia.

SEKITE mūsų naujienas, kuriose stengiamės su Jumis pasidalinti aktualiausiomis personalo ir apskaitos naujienomis: VDI Teikia Paaiškinimus Dėl Darbo Sutarčių Keitimo Nuo Sausio 1 Dienos bei LR SADM Komentaras Dėl DU Perskaičiavimo Nuo 2019 01 01. Na o visus artėjančius pakeitimus rasite čia: Svarbiausi 2019 metų pakeitimai buhalteriui

Kitos naujienos

Daugiau