fbpx

Naujienos

vdiValstybinė darbo inspekcija teikia paaiškinimus dėl darbo sutarčių keitimo nuo sausio 1 dienos. Nors iki Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įsigaliojimo dienos, kuriais remiantis turėsime keisti darbo sutartis, dar daug laiko, tačiau rinkti informaciją būsimiems darbams pats laikas. Dalinamės su Jumis VDI teikiamu atsakymu dėl darbo sutarties keitimo. Svarbiausi akcentai:
* draudėjas (darbdavys), kurio valstybinio socialinio draudimo įmokos perkeliamos pagal darbo sutartį dirbančiam darbuotojui, privalo perskaičiuoti darbuotojo bruto darbo užmokestį, jį padidindamas 1,289 karto
* darbdavys privalo atitinkamai pakeisti darbo sutartį su darbuotoju be išankstinio jo sutikimo
* iki įstatymo įsigaliojimo buvęs pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo neto darbo užmokestis negali sumažėti dėl pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo atlyginimo perskaičiavimo ir (ar) draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų perkėlimo apdraustajam.
* keičiant darbuotojų darbo sutartis, darbuotojų sutikimai nėra būtini, tačiau visais atvejais darbuotojai turi būti informuoti prieš protingą terminą apie būsimus pasikeitimus
* jeigu perskaičiuojant darbo užmokestį kyla neaiškumų dėl darbo užmokesčio nustatymo (apvalinimo), darbo užmokesčio dydis turėtų būti apvalinamas darbuotojo naudai
* darbdaviai turėtų peržiūrėti darbo apmokėjimo sistemas, jeigu jose numatyti dydžiai pateikiami eurais, o ne santykiniais vienetais.
Šaltinis VDI.  Sekite mūsų naujienas, informacija bus atnaujinama.

Kitos naujienos

Daugiau