fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2023 liepos mėn. naujienos

Atlyginimai ir Personalas naujovės

Darbo užmokestis

1. SVARBU: nuo 2023 rugpjūčio 1 d. keičiasi komandiruotpinigių dydžiai! su šiais atnaujinimais jie sistemoje bus pakeisti automatiškai ir siunčiant darbuotojus į komandiruotę nuo 2023 08 01 dienpinigiai bus skaičiuojami pagal naujus dydžius. Apie detalius pasikeitimus rasite mūsų naujienose čia.

2. Dar prieš šiuos atnaujinimus Jus pasiekė nauja ataskaita ST03 DA - 01 Darbo apmokėjimo ketvirtinė statistinė ataskaita. Ją sugeneravus bus gaunama ataskaita XML formatu, kurią nuo 06 01 priima statistikos departamentas. Generuojant ataskaitą bus pradedamas masinis procesas, kuriam pasibaigus jo detalėse rasite reikiamo formato ataskaitą (arba tiesiog dokumentuose). Deja, statistikos departamentas nesudarė galimybės pateikti testinę ataskaitą, todėl rengėme ją pagal departamento pateiktą dokumentaciją, todėl jei kartais nepavyktų pateikti ataskaitos - informuokite, komunikuosime su statistikos departamentu ir prašysime patikslinti dokumentaciją. Liko ir senoji ataskaitos forma, kur lengvai galėsite pasitikrinti, kokius duomenis pateiksite XML formatu.

3. Patobulinome atostogų personalo operacijų importą. Dabar galėsite importuoti ir tipo Kitos atostogos apmokėjimo procentą. Jei norite importuoti atostogas su tipu Kitos atostogos bei nusirodyti Apmokėjimo procentą, pasipildykite importo failą šia informacija. Atnaujinome ir atostogų importo instrukciją, kurią rasite čia.

4. Optimizavome paieškas Tabelių bei Grafikų portaluose. Po atliktų optimizavimo darbų, mūsų skaičiavimais, paieškos trukmė sumažėjo 3 kartus. Tai labai aktualu mėnesio pabaigoje, kai pilnai suvesti mėnesio duomenys (žymėjimai) ir jų paieška užtrukdavo ilgiau.

5. Tabelių bei Grafikų portaluose prie galimų atvaizduoti reikšmių pridėjome galimybę dienoje atvaizduoti Pareigas. Jei dažnai keičiate Darbuotojams pareigas - čia puikiai matysite kaip jos kito mėnesio eigoje ir kuriomis dienomis darbuotojas dirbo tam tikrose pareigose.

6. Patobulinome su praeita versija sukurto atskaitymo AIA Atskaitymas iš atlyginimo atvaizdavimą atlyginimo lapeliuose. Dabar darbuotojams šis atskaitymas bus matomas atskira eilute, o ne prie bendros išmokamos sumos. Taip darbuotojui bus aiškiau, kad ta suma jam nebus pervesta pinigine išraiška. Jei naudojate šį atskaitymą, žiniaraščio skiltyje Pagrindas galite nurodyti už ką buvo atskaityta, tada Jūsų darbuotojams nebekils jokių klausimų kas gi čia per atskaitymai.

7. Ataskaita DU5_6 Tabelis papildyta naujais žymėjimais Faktiškai dirbta per mėnesį suminėje eilutėje VDN2 - Viršvalandinis darbas naktį 2 ir DBM - Darbas budėjimo metu.

Projektų laiko vedimo portalas

1. Naujiena naudojantiems Projektų laiko vedimo portalą. Dabar suvedant dirbtą laiką galėsite įvesti 0 reikšmę (traktuojama, darbuotojas nedirbo), bei nurodyti priežastį, kurią galėsite pasirinkti iš sąrašo. Suvesta priežastis bus matoma ERP laiko kortelių paieškoje. Turėdami tokią informaciją galėsite analizuoti, dėl kokių priežasčių darbuotojo išdirbtos valandos yra 0, nors pagal grafiką jis turėjo dirbti.

2. Sukūrėme naują nustatymą Rodyti darbuotojo kortelės antraštėje laiko kortelės tarifo reikšmę. Raskite programos nustatymuose šį nustatymą ir nužymėkite varnele, jei norite, kad Darbuotojo kortelėje pridėtas kintamasis TLK - Tarifas laiko kortelėms nebūtų rodomas kortelės antraštėje. Ši funkcija naudinga tada, jei norite, kad kiti darbuotojai, matantys visus darbuotojus, bet nematantys Darbuotojo kintamųjų, nematytų darbuotojams nustatytų tarifų. Pagal nutylėjimą nustatymas įjungtas.

BI analitinės darbo užmokesčio ataskaitos

1. Dabar Personalo ir Darbo užmokesčio ataskaitose, kur dalyvauja Ilgalaikiai neatvykimai (pavyzdžiui: Personalas -> Darbuotojų darbo sutartys -> Rodyti ilgalaikėse atostogose esančius darbuotojus), galėsite patys reguliuoti kokie žymėjimai turėtų būti traktuojami kaip ilgalaikiai neatvykimai. Jums tereiks prisidėti norimus žymėjimus į Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Žymėjimų grupės -> Darbuotojo ilgalaikių atostogų žymėjimai.

2. Optimizavome Personalo bei Darbo užmokesčio ataskaitų Darbuotojų darbo sutartys duomenų užkrovimo laiką. Dabar, jei Jūsų įmonėje yra daug darbuotojų, informacija bus pateikiama greičiau.

Dokumentų valdymas naujovės

1. Su šia versija, mobiliojoje aplikacijoje atsirado galimybė peržiūrėti dokumento profilį. Jei gavote veiklą į savo el. paštą - atidarykite ją paspaudę nuorodą ir Jums bus atvertas dokumento profilis, kur galėsite peržiūrėti dokumentą ar užbaigti gautą veiklą. Kol kas mobilioje aplikacijoje nėra visų Dokumento profilio funkcijų, kurios matomos desktop versijoje. Su kiekvienais atnaujinimais jos bus papildytos. Dabar jau mobilios versijos Dokumento profilio lange galėsite: pasirašyti, registruoti dokumentą, keisti dokumento katalogą, atsisiųsti dokumentą, atšaukti procesus, Šalinti dokumentą. Kviečiame išbandyti naują BSS DVS mobilią versiją, kurią pasieksite prisijungę mobiliuoju telefonu ir išskleidę naudotojo informaciją pasirinksite Pritaikyti mobiliam įrenginiui (norėdami grįžti į prieš tai buvusią versiją - veiksmai tokie patys). Labai lauksime Jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų!

2. Naujiena susijusi su Dokumentų pridėjimu, registruojant incidentus Incidentų portale. Jei naudojate šį portalą, tikriausiai ir Jums kilo poreikis riboti įkeliamų dokumentų prie incidentų matomumą. Įprastai prie incidento keliami dokumentai saugomi nustatyme Registruojamų Incidentų dokumentų katalogo kelias nurodytame kataloge. Incidentų sprendėjams suteikiamos prieigos prie šio katalogo ir jie gali matyti visus prie incidentų pridedamus dokumentus. O kas jei incidentų sprendėjai pas Jus priskirti atitinkamoms incidentų grupėms ir natūralu, kad skirtingų grupių sprendėjai nematytų vieni kitų sprendžiamų incidentų dokumentų (pavyzdžiui: darbuotojai registruoja užklausas dėl neteisingai paskaičiuoto darbo užmokesčio ir prideda savo atlyginimo lapelį. Tikriausiai visai nenorite, kad tokį dokumentą pamatytų Ūkio klausimus sprendžiantis darbuotojas). Dabar, jei incidentų grupėms bus priskirtas Atsakingas (pagal nutylėjimą) darbuotojas, toje grupėje registruojamų incidentų dokumentai bus matomi tik tos grupės incidentų sprendėjams (taip pat tam kas dokumentą įkėlė arba yra pridėtas incidentų dokumentų katalogo įrašo saugoje, kaip kad buvo anksčiau).

3. Pagal pateiktas pastabas patobulinome Jūsų jau pamėgtą Kolegų neatvykimų informaciją atostogų prašymuose. Dabar čia bus atvaizduojamas ir pačio prašytojo įrašas, kad būtų lengviau pastebėti, su kurių kolegų nebuvimais persidengia Jūsų planuojamos atostogos

Taip pat mygtuką funkcijai iškviesti pakeitė smulkesnė ikonėlė.

4. Nenorite, kad Jūsų darbuotojai matytų atostogų išklotinę, kur pateikiama detali jų atostogų informacija? išjunkite ją Programos nustatyme DVS portale slėpti atostogų išklotinę pažymėję varnele ir atostogų išklotinės niekas nematys. Pagal nutylėjimą atostogų išklotinės rodymas įjungtas visiems (kaip ir buvo).

5. Dokumento veiksmų istorijoje rasite daugiau informacijos. Dabar čia matysite ir kas dokumentą užregistravo, išregistravo ar dokumentą ištrynė (kai dokumente matomas įrašas Ištrintas).

Buhalterija naujovės

1. Jeigu Jūsų įmonėje su pardavimo užsakymais dirba keli darbuotojai - turime Jums naujieną. Dabar į pardavimo užsakymą pridedant prekes iš likučių, likučių paieškoje kito naudotojo į užsakymą įdėti (bet dar nepažymėti) likučiai bus matomi kita spalva! Tai labai patogu, kai su užsakymais dirba keli vadybininkai vienu metu. Visada matysite kurias prekes į savo dokumentą jau įsidėjo kolega ir žinosite, kad jų imti negalima. Spalvinis žymėjimas dingsta iš karto, vos prekės užsakyme pažymimos (tada sumažėja ir galimas likutis paieškoje) arba prekės iš užsakymo pašalinamos.

2. Dabar žemiau išvardintas ataskaitas galėsite susigeneruoti ir anglų kalba. Sukurti ataskaitų dublikatai, kuriose antraštės bus atvaizduojamos ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba.
* FA9_EN Avanso apyskaita_EN
* BL01_4_1_EN Ilgalaikio turto perdavimo aktas_EN
* BL01_4_EN Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktas_EN

3. Generuojate ir saugote pardavimo sąskaitų spausdinius? tada gal būt Jums pravers ši naujiena: realizuota galimybė įterpti į Pardavimo sąskaitos dokumento aprašymą jį išrašiusio asmens informacija. Jei norite naudotis funkcionalumu - Ataskaitos -> Šablonai raskite naudojamo sąskaitos spausdinio šabloną ir Aprašyme įrašykite [InvoicedByUser]. Sugeneravus ir išsaugojus sąskaitos dokumentą (generuojant bei saugant įprastai arba siunčiant masiškai klientams, kai sugeneruojamas sąskaitos spausdinys) dokumento aprašyme matysite išrašiusio sąskaitą asmens vardą ir pavardę. Pagal aprašymą galėsite greitai rasti dokumentus DVSe ar ERP.

4. Sukurta nauja operacijos teisė Leisti stornuoti kelias ilgalaikio turto operacijas. Pagal nutylėjimą operacijos teisė niekam nepridėta. LABAI SVARBU: ši teisė aktyvuoja mygtuką Ilgalaikio turto operacijose Stornuoti kelis ir suteikia teisę nustornuoti VISAS ILGALAIKIO TURTO OPERACIJAS. Naudokite šią operacijos teisę labai labai atsakingai, nes ji suteikia galimybę nustornuoti viso ilgalaikio turto operacijas ir yra pasitaikę atvejų, kad klientai netyčia jį paspaudžia ir nustornuoja viso turimo turto operacijas, ko pasekoje, kelių metų operacijas reikia susivesti naujai.

5. Ataskaita AS32 Pirkimo dokumentų sąrašas papildyta filtru Viso padieniui. Filtre pasirinkę Taip - matysite kiekvienos dienos Pirkimo dokumentų rezultatą t.y. dienos pirkimų sumą.

Kitos naujienos

Daugiau