11. Sąskaitų plano koregavimas (sutrumpinta)

1. Sąskaitų plano papildymas.
1.1. Sąskaitų plano medyje pažymima sąskaitų plano sąskaita arba sąskaitų šaka po kuria bus kuriama detalesnė sąskaita. Pažymėjus spaudžiama [Pridėti sąskaitą] -> [Pridėti sąskaitą]  (pasirinkus  [Pridėti šakninę sąskaitą] bus sukuriama nauja stambiausia šaka (kaip kad 1 Ilgalaikis turtas, 2 Trumpalaikis turtas ir pan.)).
1.2. Pridėjus sąskaitą supildoma dešinėje pusėje esanti  informacija, kur užpildomi visi laukai. Apie kelis detaliau:
a) Sąskaitos tipas – Nuo to priklauso kurioje pusėje bus rodomas sąskaitos likutis.
b) Pasirenkama, ar sąskaita yra detali ar grupuojanti: tik į detalią sąskaitą galimas apskaitos įrašų registravimas.
c) Pažymima:
Aktyvi – visada pažymima
Užbalansinė sąskaita – pažymima, jei sąskaita yra užbalansinė
Nuvertėjimo sąskaita – varnelė pažymima, jei kuriama sąskaita naudojama nuvertėjimų registravimui.
d) Paskirtis – dažniausia paveldima nuo šakos, po kuria kuriama sąskaita, keisti nerekomenduojama.
Apatinėje lentelėje pateikiamos detalizacijos, kurios naudojamos registruojant į apskaitą šios sąskaitos apyvartą. Reikiamos detalizacijos paveldimos nuo šakos, po kuria kuriama sąskaita. jei reikia papildomų detalizacijų - pažyėkite jas.
2. Sąskaitų plano sąskaitų trynimas
Sąskaitų plano sąskaitos gali būti trinamos tik tuo atveju, jei jose nėra jokių apskaitos įrašų ir niekada nebuvo registruota ir jei sąskaita nėra panaudota sąskaitų tipe. Jei operacijos buvo užregistruotos, bet vėliau stornuotos – sąskaitos ištrinti taip pat negalima. Tokiu atveju siūlome sąskaitų plano sąskaitos pagrindinėje informacijoje nuimti varnelę nuo reikšmės Aktyvi. Jei sąskaita panaudota tik sąskaitų tipe - tada užteks ją ištrinti iš tipo ir ištrinti iš sąskaitų plano pavyks.
3. Sąskaitų plano sąskaitų koregavimas.
Sąskaitos plano sąskaitos kodo keitimas galimas tik tol, kol sąskaita nebuvo panaudota registruojant operacijas.
Sąskaitų plano sąskaitos pavadinimo korekcijos kaip ir kitos reikšmės, galimos  bet kuriuo metu.
4. Pakoregavus sąskaitų planą būtina pakoreguoti ir sistemoje esančius sąskaitų plano tipus, kur aprašytos taisyklės, kurioms esant automatiškai registruojamos apskaitos operacijos į Didžiąją knygą (parenkamos reikiamos sąskaitų plano sąskaitos). Kaip koreguoti sąskaitų tipus rasite instrukciją čia.

Grįžti į detalią instrukciją spauskite čia.