Komandiruočių dokumento pildymas, kai vykstama į kelias šalis

Komandiruočių dokumento pildymas, kai vykstama į kelias šalis. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip susikonfigūruoti, kad pildant komandiruotės dokumentą DVS'e būtų galimybė dokumente nusirodyti kelias komandiruotės šalis, nurodyti kiekvienos komandiruotės trukmę konkrečioje šalyje, matyti paskaičiuotą dienpinigių sumą ir panašiai. Teisingai susikonfigūravus šabloną ir pagal jį užpildžius dokumentą rezultate bus sugeneruojamas tvarkingas komandiruotės dokumento spausdinys su kelių šalių informacija, užregistravus dokumentą sukuriamos personalo operacijos, užpildomas tabelis, paskaičiuojami dienpinigiai už kiekvienoje šalyje komandiruotėje būtą laiką.

1. Konfigūracija. Ji susideda iš 2 dalių: pirmiausia reikia tinkamai susikonfigūruoti dokumento šabloną. Tada teisingai susidėlioti turinio laukus į dokumento spausdinį.
1.1. Šablono konfigūracija.
1.1.1.
Šablono pagrindinė informacija, procesai ir kita informacija nurodoma įprastai. Pagrindinė vieta, kur konfigūracija nuo kitų šablonų konfigūracijos skiriasi yra atributų skiltyje. Prisidėkite visus dokumentui reikalingus atributus, tik papildomai pažymėkite varnelę Grupuoti ties tais atributais, kuriuos norite grupuoti vienos šalies komandiruotės rėmuose t.y. pildant dokumentą pagal tokį šabloną varnele pažymėti atributai bus apgrupuojami ir joje bus nurodoma konkrečiai vienos komandiruojamos šalies informacija.

1.1.2. Pavyzdžiui: pagal pridėto paveikslo 1.1.1. punkte informaciją (pažymėtas grupavimo varneles), pildant dokumentą visi atributai, kurie buvo pažymėti Grupuoti, bus pateikti 1 lentelėje, kur bus aprašoma 1 komandiruojamos šalies informacija.

Kitaip sakant: jei prie atributo dokumento šablone bus uždėta varnelė Grupuoti - jis bus atvaizduojamas lentelėje ir jame turės būti nurodomas konkrečios komandiruotės šalies informacija. Jei varnelė Grupuoti prie atributo nebus uždėta - atributas bus atvaizduojamas ne lentelėje ir jame nurodyta informacija bus bendra visai komandiruotei (į visas vykstamas šalis). Pvz.: jei Dienpinigių suma atributas bus pažymėtas Grupuoti - dienpinigių suma bus atvaizduojama konkrečios komandiruotės šalies lentelėje ir suma paskaičiuojama konkrečiai komandiruotės šaliai. Jei varnelės nebus - atributas bus atvaizduojamas ne lentelėje ir dienpinigių suma bus paskaičiuojama bendrai visoms šalims pagal komandiruotpinigių dydį konkrečioje komandiruotės šalyje.

1.1.3. Prie bet kurio grupuojančio atributo, skiltyje Grupės pavadinimas, nurodykite grupės pavadinimą, jis bus matomas pildant dokumentą lentelės antraštėje.

1.2. Komandiruotės dokumento spausdinio konfigūravimas. Dokumento bendros informacijos konfigūracija atliekama įprastai, susiejant sistemos laukus su spausdinio laukais. Skiriasi tik ta spausdinio dalies konfigūracija, kur norima matyti konkrečios komandiruotės šalies informaciją (atributų, kurie pažymėti kaip grupuojantys, konfigūracija). Grupuojantiems atributams reikia susikurti paprastą word lentelę ir į norimą skiltį susieti grupuojančius atributus įprastai (jei dar to nesate darę, aprašymą kaip tai atliekama rasite čia 2,3,4,5 punktuose: https://bss.biz/vartotojo-vadovas/dokumentu-valdymas/komandiruociu-isakymo-konfiguravimas)

1.2. Konfigūracija baigta. Kita informacija:
* taip sukonfigūruotą komandiruotės dokumentą galima naudoti ir tada, kai vykstama komandiruotei į vieną šalį;
* į dokumento šabloną galima susidėti bet kokio tipo atributus ir naudoti juos kaip grupuojančius.

2. Komandiruotės įsakymo pildymas.
2.1. Komandiruotės įsakymas DVS'e pildomas įprastai. Pildymo lango viršuje matysite negrupuojančius atributus, kurie nurodomi bendrai visam komandiruotės įsakymui.

2.2. Žemiau matysite lentelę su grupuojančiais atributais, kur nurodykite individualią komandiruotės šalies informaciją.

2.3. Norėdami pridėti dar vieną komandiruotės šalį, spauskite mygtuką [Pridėti], atsiras dar viena grupuojančių atributų lentelė, kur nurodykite detalią kitos šalies informaciją.

2.4. Pagal poreikį pridėkite visų šalių į kurias vykstama informaciją. Pagal suvestus komandiruočių šalių duomenis bus sugeneruotas komandiruotės dokumento spausdinys.

3. Komandiruotės įsakymo informacijos redagavimas dokumento profilyje. Norėdami redaguoti grupuojančių atributų informaciją jau dokumento profilyje, atributų skiltyje išskleiskite Komandiruotės informacija skiltį ir spauskite [Redaguoti]. Jums bus pateikta lentelė su kiekvienos komandiruotės šalies informacija, kur galite atlikti reikiamus koregavimo veiksmus (patikslinti datas, šalį, pridėti/pašalinti naują komandiruotės šalį ir panašiai).

4. Jei naudojate BSS Personalas ir atlyginimai - toliau jau standartiškai užregistravus tokį dokumentą automatiškai bus sukurtos reikiamos personalo operacijos, automatiškai įrašomi reikiami žymėjimai darbuotojų tabeliuose, skaičiuojant darbo užmokestį paskaičiuojami atitinkami komandiruotpinigiai.