33. Operacijų registravimas apskaitoje kai mokėjimas vykdomas per 3 šalį

Operacijų registravimas apskaitoje kai mokėjimas vykdomas per 3 šalį (sutrumpinta instrukcija čia). Registruojant apskaitos operacijas pasitaiko atvejų, kai prekės perkamos per 3 šalį. Pavyzdžiui: perkamos kanceliarinės prekės, kurias pristato „Venipak“ ir jam sumokami pinigai, tačiau prekės buvo įsigytos iš UAB „Biurui plius“ ir skola turėtų būti registruojama UAB :Biurui plius“. Arba teikiamos paslaugos fiziniam asmeniui, jam išrašoma pardavimo sąskaita, tačiau už jo įsigytas paslaugas sumoka įmonė, kurioje dirba fizinis asmuo ir panašiai. Pateikiame kelis tokių ūkinių operacijų registravimo atvejus:
1. Įmonė įsigijo prekių iš UAB „Biurui plius“ už 300 eurų. UAB „Biuras plius“ pateikė sąskaitą. Prekes pristatė Venipak. Įmonė sumokėjo pinigus Venipak.
Registruojama pirkimo sąskaita, gauta iš UAB „Biurui plius“. Nurodomas sąskaitos Pardavėjas ir Naudos gavėjas – UAB „Biurui plius“. Sąskaitos detalėse pridedamos pirktos prekės (detalią pirkimų registravimo instrukciją rasite čia). Pirkimo sąskaita tvirtinama su reikiama korespondencija:
D 2040 Pirktos prekės
D 244xx Gautinas PVM
K 4430 Skola tiekėjams
Skola užregistruojama UAB „Biurui plius“.
1
Registruojamas pinigų išmokėjimas Venipak. Banke kuriamas naujas pinigų išmokėjimas. Nurodoma suma, paskirtis, partneris „Venipak“ (detalią piniginių operacijų registravimo instrukciją rasite čia). Operacija tvirtinama su reikiama korespondencija.
D 4430 Skola tiekėjams
K271xx Banko sąskaita
Toliau reikia sudengti atliktą mokėjimą su užregistruota pirkimo sąskaita, tam kad neliktų nei skolos UAB „Biurui plius“, nei „Venipak“. Tam atliekamas skirtingų partnerių skolų sudengimas. Detalią instrukciją kaip tai atlikti rasite čia.

2. Įmonė išrašė pardavimo sąskaitą Petrui Petraičiui metiniam abonentinio nario mokesčio įmokai 100 eurų. Už Petrą Petraitį sumokėjo įmonė UAB „A“, kurioje dirba Petras Petraitis.
Sistemoje registruojama pardavimo sąskaita, kur nurodoma Pirkėjas ir Mokėtojas – Petras Petraitis. Sąskaitos detalėse pridedamas reikiamas produktas, nurodoma suma (Detalią instrukciją apie pardavimo sąskaitų registravimą rasite čia). Tvirtinama pasirenkant reikiamą korespondenciją.
D 2410 Pirkėjų skolų vertė
K 50xxx Paslaugų pardavimo pajamos
K 449xx Mokėtinas PVM
2
Registruojamas pinigų gavimas iš įmonės UAB „A“. Banke kuriamas naujas pinigų gavimas, nurodoma suma, ID ir mokėtojas UAB „A“. Operacija tvirtinama su reikiama korespondencija.
D 271xxx Banko sąskaita
K 2410 Pirkėjų skolos
Toliau reikia sudengti pinigų gavimą iš UAB „A“ su išrašyta pardavimo sąskaita Petrui Petraičiui. Tam atliekamas skirtingų partnerių skolų sudengimas. Detalią instrukciją kaip tai atlikti rasite čia.