19. Mokėtinų/gautinų sumų valdymas

Mokėtinų/gautinų sumų valdymas. Registruojant apskaitos įrašus, kuriuose dalyvauja skolinės sąskaitos (pvz.: 2410, 4430 t.y. tos, kuriose registruojamos skolos – sistemoje sąskaitų plane jos turi požymį Atsiskaitomoji) ir banko bei kasos mokėjimus, sistemoje kuriamos atitinkamai Mokėtinos (Jūsų įmonės skola) arba Gautinos (Jums skolingi) sumos. Šios sumos susidengia pvz.: atlikus arba gavus apmokėjimą už išrašytą sąskaitą. Jei pinigų gavime arba išmokėjime pridedate pagrindo dokumentą – tada dengimas įvyksta automatiškai. Būna atvejų, kai pirmiausia yra mokėjimas, o tik tada užregistruojama sąskaita, tokiu atveju dengimą reikia atlikti rankiniu būdu. Arba stornuojate užregistruotą sąskaitą, kuri yra apmokėta - tada dengimą taip pat reikia atlikti rankiniu būdu. Dalis skolų ataskaitų naudoja skolų dengimų lange esančią informaciją, todėl būtina visada sudengti čia esančias sumas, kurios turi susidengti tarpusavyje. Priešingu atveju, jei sumos bus nesudengtos, ataskaitoje galite matyti skolą, nors Didžiojioje knygoje skolos nebus.

1. Skolų dengimas.

1.1. Skolų dengimas atliekamas Mokėjimai -> skolų dengimas. Viršutinėje lentelėje matomas partnerių sąrašas. Apatinėje lentelėje, pažymėjus konkretų partnerį matomos jo mokėtinos/gautinos sumos. Pagal nutylėjimą visada naudojamas mokėtinų gautinų filtras, kuris rodo tik nepadengtas arba dalinai padengtas sumas ir kur kita šalis turi ir mokėtinas ir gautinas sumas, todėl jei kažkurios sumos nerandate - išvalykite visus filtrus paspaudę prie lupos esantį X simbolį.
Screenshot_1
1.2. Norėdami sudengti sumas, pirmiausia turite pažymėti varneles, esančias šalia mokėtinos ir gautinos sumos, kurias norite sudengti ir spausti [Dengti]. Taip sumos bus sudengtos.
Screenshot_2
1.3. Mokėtinas ir gautinas sumas dar galima dengti tiesiai iš dokumento. Jei esate mokėjime arba Pirkimo ar Pardavimo sąskaitoje ir jame aktyvus mygtukas [Dengti] – galite atlikti dengimą tiesiai iš dokumento.
Screenshot_3
Būsite nukreipti į konkretaus partnerio mokėtinų gautinų sumų langą ir liks tik sudengti sumas kaip tai aprašyta 1.2. punkte.
Screenshot_4

 

2. Skolų dengimas nurodant datą.

Dengiant skolas įprastai, dokumetų dengimo data automatiškai imama vėliausiai dengiamo dokumento data. Sistemoje yra galimybė dengti nurodant kitą datą, nei vėlesnio dokumento. Tik nurodyta data negali būti ankstesnė, nei vėliausio dengiamo dokumento data.
2.1. Norint atlikti dengimą nurodant datą, pažymėjus norimas dengti sumas pasirenkamas mygtukas [Dengti nurodant datą ir sumą].
Screenshot_5
2.2. Atlikus pasirinkimą sistemoje pateikiamas duomenų langas, kuriame reikia nurodyti kokią dengimo datą naudoti bei dengiamą sumą (yra galimybė nurodyti ne visą dokumento sumą). Užpildžius infrmaciją spauskite [Gerai].
Screenshot_6
2.3. Sistemoje bus atliktas dengimas nurodytai datai. Skaolų dengimo lange matysite likusias nesudengtas sumas
Screenshot_7
2.4. Atvėrę bet kurio dengto dokumento mokėtinas /gautinas sumas, matysite pasirinkime nurodytą dengimo datą.
Screenshot_8

3. Dalinis mokėjimo dengimas.

Sistemoje yra galimybė atlikti dalinį dokumentų dengimą t.y. sudengti ne pilną dokumentų sumą.
3.1. Norint sudengti tik dalį mokėjimo, pažymėjus norimas dengti sumas pasirenkamas mygtukas [Dengti rankiniu būdu]
Screenshot_9
3.2. Atlikus pasirinkimą sistemoje pateikiamas duomenų langas, kuriame reikia nurodyti kokią sumą norite sudengti ir spausti [Dengti].
Screenshot_10
arba jei dokumentas turi kelias detalizacijas - viršutinėje lentelėje gali būti pateikiamos detaliosios eilutės, kur reikia pažymėti norimas sudengti eilutes ir paspaudti [Paruošti dengimui] ir tik tada apačioje nuroyti dengiamą sumą
Screenshot_13
3.3. Sistemoje bus atliktas dengimas nurodytai sumai. Skaolų dengimo lange matysite likusias nesudengtas sumas
Screenshot_11

 

4. Skolų dengimo atšaukimas.

4.1. Stornavus bet kurią sudengtos pusės dokumentą (mokėjimą, pirkimą ir pan.) sistemoje dokumentai atidengiami automatiškai. Suvedus dokumentą iš naujo – jį reikia sudengti vėl rankiškai.
4.2. Skolas galite atidengti tame pačiame mokėtinų/gautinų sumų lange (Mokėjimai -> Skolų dengimas) arba iš bet kurio dokumento paspaudę mygtuką [Dengti] - kur būsite nukreipti į dokumento mokėtinas gautinas sumas, pažymėję reikiamą atidengti eilutę ir paspaudę [Atšaukti dengimus].
Screenshot_12
4.3 Skolas galite atidengti iš bet kurio sudengto dokumento, atidarę jo mokėtinas/gautinas sumas. Pagal dokumento tipus, mokėtinas/gautinas sumas galite rasti:
4.3.1. Pirkimo ir pardavimo sąskaitose mokėtinas gautinas sumas galite atverti iš pagrindinės informacijos skilties perėję į lapą Mokėtinos/Gautinos sumos paspaudę atidaryti arba du kartus spragtelėję pele ant esančio įrašo
Screenshot_14
4.3.2. Pinigų išmokėjimo/gavimo operacijoje mokėtinas gautinas sumas galite atverti skiltyje Mokėtinos/gautinos sumos
Screenshot_16
4.3.3. Buhalterinjė pažymoje okėtinas gautinas sumas galite atverti skiltyje Mokėtinos/gautinos sumos
Screenshot_17
4.4. Atvertoje mokėtinoje ar gautinoje sumoje, apačioje matysite visus su šiuo dokumemtu atliktus dengmimus. Paspaudus [Atšaukti visus dengimus] - dokumentas bus pilnai atidengtas
Screenshot_15

5. Skirtingų skolų dengimas.

Pavyzdžiui klientas skolingas Jums už prekes (D2410) ir Jūs jam skolingi už paslaugas (K4430). Tokiu atveju atliekamas dengimas įprastai. Sistemoje automatiškai sukuriama korespondencija (D4430 K2410) ir kliento skolos bei skolos tiekėjams sudengiamos.

Instrukciją apie skolų dengimus užsienio valiuta rasite čia. Instrukciją apie skirtingų partnerių skolų dengimus rasite čia.