16. Ligos pašalpos registravimas, kai dirbama trumpiau nei 3 mėnesius

Ligos pašalpos registravimas, kai dirbama trumpiau nei 3 mėnesius. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, pašalpą už pirmąsias dvi ligos dienas moka darbdavys. Ji sudaro 80-100 proc. gavėjo vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal patvirtintą Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašą. Minėtame apraše nurodoma, kad apskaičiuojant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. O jeigu darbuotojas įstaigoje dirba mažiau nei tris mėnesius? Tame pačiame apraše nurodoma, kad tokiu atveju, jo vidutinis dieninis darbo užmokestis ar vidutinis valandinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš darbo užmokesčio, apskaičiuoto už faktiškai įmonėje dirbtą laiką. Kaip tokią situaciją užregistruoti Personalo valdymo sistemoje pateikiame žemiau.

1. Gavus pranešimą, kad darbuotojas susirgo ir jam turi būti išmokama ligos pašalpa iš darbdavio, personalo operacijose sukuriama reikiama personalo operacija (kaip kurti personalo operacijas instrukciją rasite čia).

2. Pagal supildytą personalo operaciją paskaičiuojama ligos pašalpos išmoka darbuotojui DU žiniaraščiuose (kaip atlikti skaičiavimus DU žiniaraštyje rasite čia). Atlikus skaičiavimus nepamirškite užrakinti žiniaraščio eilutę, Detalizuoti pagal kaštų centrus ir Rakinti/atrakinti detales.
1 pav
Paskaičiavus ligos pašalpą darbuotojui, SODRAI pateikiamas atitinkamas pranešimas.

3. Mėnesio pabaigoje skaičiuojamas darbo užmokestis ir sirgusiam darbuotojui. Skaičiuojant būtent šio darbuotojo darbo užmokestį būtina pirmiausia uždaromas tabelis. Tada DU žiniaraščiuose reikia atrakinti žiniaraščio eilutę. Jei darbuotojui priklauso – pridėti priedus. Tada įprastai skaičiuoti darbo užmokestį ir nepamiršti užrakinti žiniaraščio eilutę, Detalizuoti pagal kaštų centrus ir Apmokėti žiniaraščio eilutę. Taip pat būtina nutrinti detalių užrakinimo datas. Nenutrynus datų, tų eilučių nepridės prie bendros DU sumos ir blogai bus paskaičiuojamas GPMas.

2 pav

Taip atlikus veiksmus, mėnesio eigoje priskaityta ligos pašalpa nebus perskaičiuojama pagal sirgto mėnesio pabaigoje faktiškai priskaitytą darbo užmokestį.