4. Darbo sutarties registravimas

Darbo sutarties registravimas Sukūrus sistemoje darbuotojo kortelę, darbuotojo statusas sistemoje Kandidatas. Tam, kad jis taptų darbuotoju - sistemoje būtina užregistruoti darbo sutartį, kurioje nurodoma darbo sąlygų informacija. Darbuotojui gali būti registruota viena arba daugiau darbo sutarčių. Tačiau kiekviena darbo sutartis turi individualų tabelio numerį. Darbo sutartys kuriamos modulyje Personalas ir atlyginimai -> Darbo sutartys -> Naujas. Taip pat yra galimybė importuoti darbo sutartis. Čia pateiksime abu variantus.
1. Pagrindinės informacijos suvedimas. Norint skaičiuoti darbo užmokestį būtina supildyti sutarties pagrindinės informacijos langą.
1.1. Iš sąrašo pasirenkama darbuotojo kortelė
1.2. Pasirenkama sutarties rūšis
1.3. Iš sąrašo pasirenkamas padalinys
1.4. Sutarties numeris - suteikiamas automatiškai
1.5. Tabelio numeris - suteikiamas automatiškai (unikalus kiekvienai darbo sutarčiai. Vienas darbuotojas gali turėti kelias darbo sutartis, kiek turės sutarčių - tiek turės ir tabelių).
1.6. Įsigaliojimo data - nurodoma sutarties įsigaliojimo data
1.7. Iš sąrašo pasirenkama personalo operacija - priėmimo įsakymas
1.8. Bandomojo laikotarpio trukmė
1.9. Iš sąrašo pasirenkamas Darbo grafikas (jei darbo grafikas nestandartinis - kaip jį susikurti rasite čia). Pasirinkta reikšmė dalyvauja DU skaičiavime.
1.10. Pagal poreikį pažymimos varnelės ties reikšmėmis Valandinis darbas ir Suminė darbo laiko apskaita
1.11. Iš sąrašo pasirenkama pareigybė
1.12. Pažymima ar sutartis terminuota ir nurodomos terminuotos sutarties sąlygos
1.13. Nurodoma darbo sutarties data
1.14. Bandomojo laikotarpio pabaigos data
1.15. Pažymėjus, jog sutartis terminuota - būtina nurodyti termino pabaigos datą
1.16. Iš sąrašo pasirenkamas darbo laiko norma. Pasirinkta reikšmė dalyvauja DU skaičiavime:
1.16.1. Darbo dienų norma – naudojama darbuotojams, dirbantiems pilnu etatu, kai jiems darbo užmokestis skaičiuojamas už dieną, nepriklausomai nuo to kiek valandų per mėnesį darbuotojas dirbo.
1.16.2.Darbo valandų norma – naudojama darbuotojams, dirbantiems pagal valandinį darbo laiko grafiką. (Pvz. Budėtojai, sargai) Tokiems darbuotojams darbo užmokestis skaičiuojamas už dirbtas valandas, nepriklausomai nuo to kiek darbo dienų jie dirbo. Priskyrus šią darbo laiko normą, reikia uždėti varnelę prie raudonai pažymėto mygtuko Valandinis darbas. Jeigu šiems darbuotojams, kasmetinės atostogos yra skaičiuojamos pagal planuojamą grafiką uždėkite varnelę ties mygtuku Kasmetinių atostogų skaičiavimas pagal grafiką.
1.16.3. Darbo laiko norma neatsižvelgiant į etato dydį – naudojama darbuotojams, kurie dirba nepilnu etatu, t.y. trumpesnę darbo dieną, (4, 6 val. ir pan.) tačiau atlyginimas jiems mokamas už darbo dienas, neatsižvelgiant į darbo valandų skaičių.
1.16.4. Darbo laiko norma pagal grafiką – naudojama darbuotojams, kuriems reikia, kad sistema suskaičiuotų jų darbo laiko normą, pagal nustatytą grafiką, t.y. jie dirba per mėnesį didesnį ar mažesnį darbo valandų skaičių, nei gaunasi pagal to mėnesio faktinį kalendorinį dirbamų valandų skaičių.
PASTABA: Darbo dienų normai ir Darbo laiko normai neatsižvelgiant į etatą naudoti žymėjimo Valandinis darbas ir Kasmetinių atostogų generavimas pagal grafiką negalima. Šis požymis iškraipo darbo laiko normą ir priskaičiuotas DU bus kelis kartus didesnis ar mažesnis nei nustatytas.
Screenshot_1
2. Papildoma informacija. Norint teisingai paskaičiuoti DU būtina užpildyti papildomą informaciją.
2.1. Eikite į darbo sutarties skiltį Kintamųjų reikšmės ir spauskite [Naujas]
Screenshot_2
2.2. Atvertoje kortelėje pasirinkite kintamąjį iš sąrašo ir nurodykite reikšmę bei galiojimo pradžios datą pagal poreikį. Standartinių ir dažniausiai naudojamų Kintamųjų reikšmės su pastabomis pateikiamos lentelėje žemiau.
Screenshot_3
Dažniausiai naudojamos kintamųjų reikšmės:

2.3. Išsaugoję sutartį spauskite mygtuką [Patvirtinti priėmimą į darbą] ir sutarties statusas pasikeis Nauja -> Galiojanti, o darbuotojo kortelės statusas - Dirba.
2.4. Dabar sutartį galima spausdinti, pasirinkite mygtuką [Spausdinti].

SVARBU:

Tabeliai automatiškai formuojami tik toms sutartims, kurių statusas yra Galiojanti.