4. Darbo sutarties registravimas

Išbandyti

Sukūrus sistemoje darbuotojo kortelę (kaip tai padaryti rasite čia), darbuotojo statusas sistemoje Kandidatas. Tam, kad jis taptų darbuotoju – sistemoje būtina užregistruoti darbo sutartį, kurioje nurodoma darbo salygų informacija. Darbuotojui gali būti registruota viena arba daugiau darbo sutarčių. Tačiau kiekviena darbo sutartis turi individualų tabelio numerį. Darbo sutartys kuriamos modulyje Personalas ir atlyginimai -> Darbo sutartys -> Naujas.
1. Pagrindinės informacijos suvedimas. Norint skaičiuoti darbo užmokestį būtina supildyti sutarties pagrindinės informacijos langą.
1.1. Iš sąrašo pasirenkama darbuotojo kortelė
1.2. Pasirenkama sutarties rūšis
1.3. Iš sąrašo pasirenkamas padalinys (kaip kurti padalinius rasite

)
1.4. Sutarties numeris – suteikiamas automatiškai
1.5. Tabelio numeris – suteikiamas automatiškai (unikalus kiekvienai darbo sutarčiai. Vienas darbuotojas gali turėti kelias darbo sutartis, kiek turės sutarčių – tiek turės ir tabelių).
1.6. Įsigaliojimo data – nurodoma sutarties įsigaliojimo data
1.7. Iš sąrašo pasirenkama personalo operacija – priėmimo įsakymas (kaip kurti personalo įsakymus rasite čia)
1.8. Bandomojo laikotarpio trukmė
1.9. Iš sąrašo pasirenkamas Darbo grafikas (jei darbo grafikas nestandartinis – importuokite jį. Kaip tai atlikti  rasite čia). Pasirinkta reikšmė dalyvauja DU skaičiavime.
1.10. Pagal poreikį pažymamimos varnelės ties reikšmėmis Valandinis darbas ir Suminė darbo laiko apskaita
1.11. Iš sąrašo pasirenkama pareigybė (kaip kurti pareigybes rasite čia)
1.12. Pažymima ar sutartis terminuota ir nurodomos terminuotos sutarties sąlygos
1.13. Nurodoma darbo sutarties data
1.14. Bandomojo laikotarpio pabaigos data
1.15. Pažymėjus, jog sutartis terminuota – būtina nurodyti termino pabaigos datą
1.16. Iš sąrašom pasirenkamas darbo laiko norma. Pasirinkta reikšmė dalyvauja DU skaičiavime:
1.16.1. Darbo dienų norma – naudojama darbuotojams, dirbantiems pilnu etatu, kai jiems darbo užmokestis skaičiuojamas už dieną, nepriklausomai nuo to kiek valandų per mėnesį darbuotojas dirbo.
1.16.2.Darbo valandų norma – naudojama darbuotojams, dirbantiems pagal valandinį darbo laiko grafiką. (Pvz. Budėtojai, sargai) Tokiems darbuotojams darbo užmokestis skaičiuojamas už dirbtas valandas, nepriklausomai nuo to kiek darbo dienų jie dirbo. Priskyrus šią darbo laiko normą, reikia uždėti varnelę prie raudonai pažymėto mygtuko Valandinis darbas. Jeigu šiems darbuotojams, kasmetinės atostogos yra skaičiuojamos pagal planuojamą grafiką uždėkite varnelę ties mygtuku Kasmetinių atostogų generavimas pagal grafiką.
1.16.3. Darbo laiko norma neatsižvelgiant į etato dydį – naudojama darbuotojams, kurie dirba nepilnu etatu, t.y. trumpesnę darbo dieną, (4, 6 val. ir pan.) tačiau atlyginimas jiems mokamas už darbo dienas, neatsižvelgiant į darbo valandų skaičių.
1.16.4. Darbo laiko norma pagal grafiką – naudojama darbuotojams, kuriems reikia, kad sistema suskaičiuotų jų darbo laiko normą, pagal nustatytą grafiką, t.y. jie dirba per mėnesį didesnį ar mažesnį darbo valandų skaičių, nei gaunasi pagal to mėnesio faktinį kalendorinį dirbamų valandų skaičių. Ši darbo laiko norma gali būti taikoma: kūrikams, slaugėms, budintiems ir pan. Tokiu atveju reiktų pažymėti laukelius Valandinis darbas ir Kalendorinių atostogų generavimas pagal grafiką.
PASTABA: Darbo dienų normai ir Darbo laiko normai neatsižvelgiant į etatą naudoti žymėjimo Valandinis darbas ir Kasmetinių atostogų generavimas pagal grafiką negalima. Šis požymis iškraipo darbo laiko normą ir priskaičiuotas DU bus kelis kartus didesnis ar mažesnis nei nustatytas.
Screenshot_1
2. Papildoma informacija. Norint teisingai paskaičiuoti DU būtina užpildyti papildomą informaciją.
2.1. Eikite į darbo sutarties skiltį Kintamųjų reikšmės ir spauskite [Naujas]
Screenshot_2
2.2. Atvertoje kortelėje pasirinkite kintamajį iš sąrašo ir nurodykite reikšmę bei galiojimo pradžios datą pagal poreikį. Standartinių ir dažniausiai naudojamų Kintamųjų reikšmės su pastabomis pateikiamos lentelėje žemiau.
Screenshot_3
Dažniausiai naudojamos kintamųjų reikšmės:

2.3. Išsaugoję sutartį spauskite mygtuką [Patvirtinti priėmimą į darbą] ir sutarties statusas pasikeis Nauja -> Galiojanti, o darbuotojo kortelės statusas – Dirba.
2.4. Dabar sutartį galima spausdinti, pasirinkite mygtuką [Spausdinti].
SVARBU: Tabeliai automatiškai formuojami tik toms sutartims, kurių statusas yra Galiojanti.