Papildomas poilsio laikas (mamadienis) vaikus auginantiems tėvams

Papildomas poilsio laikas (mamadienis) vaikus auginantiems tėvams. Darbo kodekse įtvirtinta, kad tėvams, auginantiems vaikus, priklauso papildomos poilsio dienos (mamadieniai). BSS DVS'e teikiant papildomų poilsio dienų prašymą realizuota validacija, kuri pagal tam tikras sąlygas tikrina, kiek papildomų poilsio dienų priklauso darbuotojui ir ar jis jau jas išnaudojęs pasirinktame periode. Taip sumažinama administracinė našta personalo darbuotojams. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kokiais principais vykdoma validacija. Žinodami šią informaciją galėsite supildyti reikiamą darbuotojo informaciją, atlikti papildomą konfigūraciją ir reikiama valdacija bus atliekama jau teikiant prašymą papildomai poilsio dienai gauti.
1. Pagal ką programoje nustatoma, ar darbuotojui priklausoma papildoma poilsio diena? ši informacija suvedama darbuotojo kortelėje.
1.1. Darbuotojo kortelėje atverkite skiltį Papildoma informacija ir srityje Susiję asmenys pridėkite eilutę paspaudę Pridėti sutuoktinius, vaikus ir nurodykite informaciją:
* Asmens statusas - Vaikas.
* Lytis - iš sąrašo pasirinkite lytį.
* Pilnas vardas - nurodykite vaiko vardą.
* Gimimo data - nurodykite tikslią vaiko gimimo datą, pagal čia nurodytą datą validuojama ar vaikui dar nesuėjo reikiamas amžius, po kurio papildoma poilsio diena nebepriklauso.
* Neįgalus - pažymėkite varnelę, jei vaikas turi negalią. Ši reikšmė taip pat naudojama validuojant kiek ir kokiam periode darbuotojui priklauso papildomų poilsio dienų.

1.2. Esant poreikiui užpildykite tiek eilučių, kiek vaikų turi darbuotojas.
1.3. Suvedę informaciją išsaugokite kortelę.

2. Kaip programoje atskiriama, kad prašymas teikiamas papildomai poilsio dienai gauti? tai priklauso nuo Dokumentų konfigūracijos.
2.1. Validacija papildomoms poilsio dienoms veikia priklausomai nuo pildomo dokumento tipo.
2.2. Dokumentai -> Dokumentų konfigūracija -> Dokumentų tipų ir personalo įsakymų susiejimas nurodykite Įsakymo dokumento tipas ir Dokumento tipas tą dokumento tipą, kurį registruojant sukuriama Personalo operacija su žymėjimu M. Konfigūracija gali atrodyti taip:

2.3. Pildant tokio dokumento tipą darbuotojui bus tikrinama ar jis turi pakankamą papildomų poilsio dienų likutį periode, o gal jam apskritai papildomos poilsio dienos nepriklauso. Jei poilsio dienų likučio nebus - darbuotojas prašymo pateikti negalės. SVARBU: darbuotojo papildomų poilsio dienų likutis periode tikrina tik užregistruotus dokumentus: jei darbuotojas pateikė prašymą papildomai poilsio dienai ir jis dar neužregistruotas - papildomų poilsio dienų likutis darbuotojui nesikeičia. Jei vis dėl to darbuotojas pateiks kelis prašymus periodui, o prašymai bus registruojami vėliau - registravimo metu taip pat bus validuojama, ar pakankamas poilsio dienų likutis ir jei jo nebus - registruoti dokumento negalėsite.

3. Kiek ir kokiam periodui papildomų poilsio dienų priklauso vaikų turinčiam darbuotojui?
* auginantiems 1 vaiką iki 12 metų - 1 papildoma poilsio diena per 3 mėnesius. Periodas skaičiuojamas:
- jei darbuotojas dirba įmonėje anksčiau nei 2022 08 01 - nuo 2022 08 01;
- jei darbuotojas įsidarbino įmonėje po 2022 08 01 - nuo įdarbinimo datos;
- jei darbuotojas dirbdamas įmonėje susilaukė vaikų po 2022 08 01 - nuo vaiko gimimo dienos.
- jei toks 3 mėnesių skaičiavimas Jums per sudėtingas - Administravimas -> Programos nustatymai raskite nustatymą Vieną vaiką turintiems papildomos dienos (mamadienio/tėvadienio) validacijai naudoti kalendorinius ketvirčius ir pažymėkite varnele. Tuomet 3 mėnesių validacija bus taikoma kalendoriniais ketvirčiais t.y sausis - kovas, balandis - birželis ir pan.


* auginantiems 1 vaiką su negalia iki 18 metų - 1 papildoma poilsio diena per 1 mėnesį;
* auginantiems 2 vaikus iki 12 metų - 1 papildoma poilsio diena per 1 mėnesį;
* auginantiems 2 vaikus iki 12 metų kai vienas iš jų ar abu su negalia - 2 papildomos poilsio dienos per 1 mėnesį;
* auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų - 2 papildomos poilsio dienos per 1 mėnesį.
Tokiomis taisyklėmis vadovaujantis vyksta tikrinimas ir prašymo papildomai poilsio dienai teikimo metu (arba personalo operacijos registravimo metu, jei personalo operacija registruojama rankiniu būdų ERP).