fbpx

Naujienos

BSS IT_pavasarisPrasidėjus kalendoriniam pavasariui, BSS IT kolektyvas skuba pasidžiaugti per vasario mėnesį nuveiktais darbais ir atliktais pakeitimais mūsų sistemoje.

BSS Buhalterinė apskaita naujovės:

 • Pirkimo sąskaitos pagrindinės informacijos lauke pridėtas naujas laukas „Orginali dokumento data“. Šis laukas yra naudojamas tuomet, kai pavėluotai gaunamos praėjusių mėnesių sąskaitos (praėjusių laikotarpių sąskaitų registrai VMI jau pateikti). Pavyzdžiui, kovo mėnesį gaunate sausio mėnesio pirkimo sąskaitą. Kadangi sausio mėnesio sąskaitų registras jau pateiktas, naują sąskaitą į apskaitą registruojame jos gavimo data: „Originali dokumento data“ – sąskaitos data, nurodyta dokumente, „Dokumento data“ –  sąskaitos registracijos į apskaitą data (sistema  pagal šią nurodytą datą, sąskaitą įtrauks į to mėnesio i.SAF registrą).
 • Pakeistas ataskaitos „AT7 Detali skolų ataskaita“ grupavimas. Pagal nutylėjimą, suformuota ataskaita nėra grupuojama ir visos skolos rodomos iš eilės. Tačiau esant poreikiui, ataskaitą galima grupuoti pagal pirmo arba antro lygio detalizacijas, t.y pagal partnerį arba DK sąskaitą.
 • Atlikti pakeitimai, neleisiantys sistemoje įvesti partnerio antrą kartą su tuo pačių įmonės/asmens kodu.
 • Atnaujinta dauguma ataskaitų, į jas įtraukiant įmonės rekvizitus.
 • Pakoreguota ataskaita „FA8_4_1 Pelno (nuostolio) ataskaita detali“. Po pakeitimų, ataskaitoje rodomos ir sumuojančios DK sąskaitos.
 • Sukurta nauja ataskaita „AT3_EN Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas EN“. Ji skirta tarpusavio atsiskaitymo suderinimui su užsienio klientais.
 • Jei laukas „Eksportuota į i.SAF“ (Pardavimai/Pirkimai) tuščias (neuždėta varnelė), tai stornavus tokią sąskaitą, lauke „Registras“ varnelė pašalinama automatiškai ir į generuojamą i.SAF registrą stornuota sąskaita yra neįtraukiama.
 • Pakoreguota ataskaita „FA08_1 Balansas“. Po pakeitimų, suteikta galimybė sumas ataskaitoje apvalinti iki sveikojo skaičiaus.
 • „Sąskaitos detalės“ lange pridėtas prekių ir produktų kiekius sumuojantis laukas.
 • Praplėstas produkto kortelėje esančio lauko „KN kodas“ skaitmenų kiekis. Taip pat realizuota paieškos ir grupavimo galimybė pagal „KN kodas“ lauką.
 • Sukurtos naujos korespondencijos bei mokesčio tipai, leisiantys teisingai suvesti dokumentus, kuriems skaičiuojamas GPM (automobilių nuomos sutartys, darbuotojų draudimas ir pan.).
 • Sistemoje patobulintas apskaitos periodų kūrimas. Dabar įvedus pradžios, pabaigos datas ir periodiškumą – apskaitos periodai sugeneruojami automatiškai.
 • Sukurta nauja ataskaita „FA1_8 DK apyvarta auditui“.
 • Patobulinta ataskaita „VVA1 Pardavimo/Pirkimo apyvarta (pivot)“, pridedant papildomus laukus.

Atlyginimai ir personalas naujovės:

 • Praplėstos dienpinigių importo galimybės. Po atnaujinimų, dienpinigių importo galimybė galima ir jau atleistiems darbuotojams.
 • Patobulintas personalo operacijų importas iš Sodros.
 • Į ataskaitą „DU12 FR0572“ automatiškai surenkami duomenys tiek iš darbo užmokesčio žiniaraščio (su DU susiję rezultatai), tiek iš pirkimų (automobilių nuoma).
 • Ataskaita „FR0572 ataskaitos išklotinė“ papildyta automobilių nuomos sumomis.
 • Darbo sutarčių paieškos lange sukurtas laukas „Suminė darbo laiko apskaita“. Šis naujas laukas suteikia galimybę filtruoti darbo sutartis, kurios turi suminę darbo laiko apskaitą.
 • Patobulintas suminės darbo laiko apskaitos periodų vedimas. Pridėta galimybė periodus vesti ne tik sveikaisiais skaičiais.
 • Sukurtas naujas darbo sutarties kintamasis „NGPM“. Pridėjus šį kintamąjį, darbuotojui bus neskaičiuojamas ir netaikomas GPM mokestis.

Dokumentų valdymo sistema naujovės:

 • Pranešimų paieškos lange pridėta galimybė matyti visus atributus. Tad dabar, vartotojas pagal poreikį, pranešimų paieškos langą gali susidėlioti taip, kad jis teiktų jam daugiausiai informacijos.
 • Pakoreguota ataskaita „Gauti dokumentai“. Dabar ataskaita pateiks visų registruotų dokumentų, per nurodytą laikotarpį, sąrašą.
 • Papildyta dokumentų konfigūracija. Atsirado galimybė sukonfigūruoti šabloną taip, kad į jį automatiškai įtrauktų visą adresato informaciją.
 • Realizuotas funkcionalumas, matyti darbuotojų atostogų planus. Dokumentų valdymo sistemoje pasirinkus naujai pridėtą meniu punktą „Atostogų planas“, sistema grafiškai atvaizduoja darbuotojų atostogų planus.
 • Papildytas dokumentų paieškos langas, pridedant jame papildomus laukus „Susijusių dokumentų registracijos numeriai“, „Dokumento bylos indeksas“, „Dokumento bylos pavadinimas“ ir „Susiję dokumentai“.
 • Jeigu darbuotojas turi prieigą prie kelių įmonių, siunčiant laiškus apie jam priskirtas veiklas, laiške bus matomas aplinkos pavadinimas.
 • Realizuotas naujas programos nustatymas „DVS veiklos siunčiamos lygiagrečiai pagal nutylėjimą“. Pasirinkus šį programos nustatymą, visada visos veiklos pagal nutylėjimą bus siunčiamos lygiagrečiai.
 • Po atnaujinimų, vedant darbuotoją su tuo pačiu vardu ir pavarde, sistema paklaus, ar vedamas asmuo tikrai nėra tas pats darbuotojas, kuris jau yra sistemoje. Tokiu būdų bus išvengiamas darbuotojų dubliavimas.
 • Sukurta nauja dokumentų atributų kategorija bei programos nustatymas, leisiantis nurodyti, kurios kategorijos atributus rodyti dokumentų kortelėse, sukurtose ne pagal šabloną. Iki pakeitimų visuomet dokumento kortelėje buvo rodomi visi atributai, dabar bus galima nurodyti tam tikrą kategoriją, kurios atributai bus matomi.
 • Realizuotas funkcionalumas, leidžiantis matyti procesus, kurie dar tik startuos. Iki pakeitimų, visada prie dokumento buvo matomi jau pasibaigę arba vykstantys procesai, dabar galima bus matyti ir ateityje prasidėsiančius procesus.
 • Realizuotas funkcionalumas, kurio dėka dokumentas automatiškai įdedamas į dokumento katalogą. Katalogų medyje pasirinkus reikiamą katalogą ir kuriant naują dokumentą, dokumentas į katalogą įdedamas automatiškai ir vartotojui nebereikia katalogo priskirti pakartotinai rankiniu būdu. Vedant naujus dokumentus, tai padės sutaupyti darbo laiką.
 • Po pakeitimų, dokumentų paieškos lange visos datos rodomos be valandų.
 • Pridėta galimybė gautus laiškus, pagal jų turinį, priskirti į skirtingus katalogus.

Kitos naujienos

Daugiau