fbpx

Naujienos

BSSPrasidėjo jau paskutinis kalendorinis žiemos mėnuo. Laikas bėga greitai... BSS IT komanda taip pat nestovi vietoje. Pristatome Jums per sausio mėnesį sukurtas naujoves, atliktus pakeitimus, atsižvelgiant į mums labai svarbių mūsų klientų norus.

BSS Buhalterinė apskaita naujovės:

 • Atlikti pakeitimai, kurie leis pardavimo sąskaitai generuoti i.VAZ xml failą. Iki pakeitimų, i.VAZ xml failą buvo galima generuoti tik išvežimo važtaraščiams. Tam, kad nereiktų vartotojui vesti dviejų dokumentų, atlikti atitinkami pakeitimai, tačiau prie pardavimo sąskaitos, skiltyje „Transportavimo sąlygos“, būtina nurodyti: pakrovimo, iškrovimo adresus, vairuotoją, transporto priemonės valstybinį numerį.
 • Atlikti pakeitimai, kurie leis eksportuoti į excel visus įrašus esančius pirkimų\pardavimų\skolos pagal terminus paieškos languose, pasirinkus „Eksportuoti pagal filtrą į Excel...“. Iki pakeitimų sistema eksportuodavo vieną puslapį duomenų, esančių paieškos lange, dabar eksportuos visus.
 • Patobulinta ataskaita „AT7 Detali skolų ataskaita“, pridedant naujus laukus: „iki termino“ ir „po termino“. Juose rodomos skolos iki termino ir skolos po termino. Pakeisti laukų pavadinimai iš „Skolos data“ į „Apmokėjimo terminas“ ir iš „Pradelsta dienų“ į „Vėluoja dienų“.
 • Skolos pagal terminus lange pridėtas naujas paieškos kriterijus „Po termino“. Šis laukas leis filtruoti vėluojančias skolas.
 • Realizuota integracija su rekvizitais.lt. Suvedus partnerio pavadinimą arba įmonės kodą, galima tokio partnerio paieškoti rekviztai.lt (mygtukas „Ieškoti“ arba „Tikrinti“). Jei partneris surandamas, į sistemą importuojama likusi, dar nesuvesta, partnerio informacija.
 • Realizuotas funkcionalumas pildyti reikiamas papildomas detalizacijas. Dabar vartotojas gali susikurti papildomą detalizaciją, kuri yra sistemos objektas ir ją panaudoti detaliziuojant sumas. Tarkim juridinis asmuo sumoka pinigus už savo darbuotojams suteiktas paslaugas, tačiau apskaitoje norima matyti konkrečius fizinius asmenis, už kuriuos buvo atlikti mokėjimai. Dabar sistemoje šias sumas leis detalizuoti pagal papildomą detalizaciją, o detalizacijos reikšmė bus pasirenkama iš partnerių sąrašo.
 • Atlikti patobulinimai, kurie leis vartotojui nurodyti sąskaitos šabloną, kurį sistema turėtų naudoti siunčiant sąskaitas klientams elektroniniu būdu, į nurodytą partnerio el.paštą. Iki pakeitimo siųsti buvo galima tik vieną šabloną, nurodytą programos nustatymuose (pvz.: „PVM sąskaita faktūra“). Dabar sistema leis vartotojui pačiam nurodyti šabloną, sąskaitos siuntimo metu (pvz.: „Išankstinė sąskaita faktūra“).
 • Atlikti pakeitimai, po kurių pinigų išmokėjimo operacijoje partnerio banko sąskaita yra neprivalomas laukas. Tai yra patogu, jei nėra žinoma partnerio banko sąskaita.
 • Tvirtinant mokėjimus, pašalinta validacija, kuri tikrindavo ar operacijos ID nėra panaudotas kitose operacijose. Dabar mokėjimų sutvirtinimas bus patogesnis ir greitesnis.
 • „Administravimas“ -->„Mokesčiai“. Sukurtas naujas PVM taikymo metodas „Atvirkštinis“. Pasirinkus šį metodą (kuriant naują ar koreguojant seną mokestį) ir su šiuo metodu sukurtą mokestį panadojus pirkimo/pardavimo sąskaitose, skola bus skaičiuojama taip: „Op. kaina“ – „PVM suma“. Šis naujas metodas naudingas tuo atveju, kai, tarkim, žinoma sutarties suma, į kurią įskaičiuoti ir mokesčiai, o konkreti kliento skola yra nežinoma. Kuriant pirkimo/pardavimo sąskaitą ir panaudojus mokestį su PVM taikymo metodu „Atvirkštinis“ bei įrašius sutarties sumą į laukelį „Op. kaina“ sistema automatiškai išskaičiuos klieto skolą.
 • Atlikti patobulinimai neleidžiantys sudengti dokumentų, jei sudengimo diena patenka į uždarytą apskaitos periodą. Dabar bandant dengti tokius dokumentus, sistema informuos, kad sudengimas negalimas dėl uždarytų apskaitos periodų.
 • Atlikti pakeitimai, kurie leis keisti atributų reikšmes net jei apskaitos periodas bus uždarytas. Anksčiau, sistema neleisdavo to padaryti.
 • Ataskaitose „AT7 Detali skolų ataskaita“ ir „AT9 Suminės skolos pagal partnerius iš DK“ pridėta galimybė skolų ataskaitas formuoti daugiau nei vienai skolinei sąskaitai. Formuojant ataskaitą naudotojas galės pasirinkti visas skolines sąskaitas, kurioms norima formuoti ataskaitą.

Atlyginimai ir personalas naujovės:

 • „DU10 SAM“ ataskaitos formavimo kriterijuose pašalintas laukas „Naujiems rinkos dalyviams“. Taip pat, atsižvelgiant į SAM formą, patikslinti ataskaitos formavimo kriterijai  iš „Vadovo pareigų pavadinimas“ į „Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas“ ir iš „Vadovo vardas, pavardė“ į „Vadovo ar įgalioto asmens vardas, pavardė“.
 • „DU7 2-SD“ ataskaitos formavimo lange pridėti papildomi filtrai: „Data nuo“ ir „Data iki“, kurie leis formuoti ataskaitą pasirinktam periodui.
 • Atlikti patobulinimai, kurių dėka, naudotojui darbo užmokesčio žiniaraštyje ranka koreguojant vykdomojo rašto sumą, sistema informuos apie vykdomojo rašto sumos likučio viršijimą.
 • Sukurtas naujas kintamasis „Priedas už lauko darbus“. Priedai yra importuojami tiesiai į darbo užmokesčio žiniaraščius pagal pateiktą šabloną. Nuo naujojo priedo mokesčiai nėra atskaitomi.
 • Kuriant atostogų personalo operacijas, pagal nutylėjimą laukas „Atostoginiai išmokami prieš 3 dienas“ yra neaktyvus. Tai sumažins klaidų tikimybę.
 • Sistema automatiškai formuoja Sodros pranešimus: NP-SD, SAM, 1-SD, 2-SD, 9-SD, 12-SD.
 • Kuriant sistemoje naują darbuotoją („Personalas ir atlyginimai“-->“Darbuotojai“) su asmens kodu, kuris jau yra priskirtas kitam darbuotojui, sistema saugojimo metu informuoja: „Nepavyko išsaugoti darbuotojo. Dubliuojasi asmens kodas“.
 • Atliktas pakeitimas, sistemoje galima vykdyti darbo užmokesčio mokėjimus, jei banko sąskaitos numeris (banko sąskaitos savininkas) nesutampa su darbo užmokesčio gavėju. Šis pakeitimas yra aktualus tuomet, kai darbuotojas parašo prašymą, kad jo alga būtų pervedama į kito darbuotojo banko sąskaitą.
 • Atliktas pakeitimas, sistemoje galima vykdyti darbo užmokesčio mokėjimus į užsienio bankų sąskaitas. Norit pasinaudoti šia galimybe, reikia: „Administravimas“-->„Bankai“ pasirinkti reikiamą banką ir uždėti varnelę ant programos lauko „Užsienio“, paspausti mygtuką „Saugoti ir uždaryti“.
 • Yra galimybė programoje formuoti atostogų rezervą už kiekvieną mėnesį (siųsti į DK): „Personalas ir atlyginimai“-->„Konfigūracija“ -->„Priskaitymai/Atskaitymai“ atidarius „Atostogų rezervo darbdavio SODRA skirtumas“ ir „Atostogų rezervo skirtumas“ reikia uždėti varnelę ant programos lauko „Siųsti į apskaitą“, paspausti mygtuką „Saugoti ir uždaryti“. Paskaičiuoto atostogų rezervo peržiūrai rekomenduojame ataskaitą „DU16 Paskaičiuotas atostogų rezervas“.
 • Pagal klientų poreikius atnaujinta ataskaita „DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis“. Jau sugeneruotoje ataskaitoje suteikta galimybė pačiam vartotojui pasirinkti jam svarbiausią informaciją ir taip suformuoti norimą ataskaitos spausdinį. Taip pat ataskaitos „DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis“ generavimo filtruose padarytas naujas filtras „Sekančio mėn. sumos“. Pasirinkus ši filtrą vartotojas jau sugeneruotoje ataskaitoje taip pat gali pats pasirinkti, ar spaudinyje nori matyti sekančio mėnesio sumas.

Primename. Sistemoje atlikti pakeitimai pagal nuo 2017.01.01 pakeistas PNPD ir NPD formules. Papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (PNPD) nuo 2017 m. padidintas nuo 120 iki 200 EUR už kiekvieną vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį vaiką (įvaikį), jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą. Nuo 2017.01.01 didėjo neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) darbo pajamoms nuo 200 iki 310 Eur. NPD apskaičiavimo formulė: NPD = 310 - 0,5 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos - 380). Taip pat padidintas neįgaliems asmenims taikomas individualus neapmokestinamųjų pajamų dydis: nuo 270 iki 380 eurų per mėnesį-asmenims, kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis; nuo 210 eurų iki 320 eurų per mėnesį-asmenims, kuriems nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis.

Primename. Reikia atlikti pakeitimus:

„Personalas ir atlyginimai“-->„Konfigūracija“-->„Priskaitymai/Atskaitymai“-->susirandame atskaitymą IIGF (Įmoka į garantinį fondą). Atidarome ir laukelyje „Partneris“ pasirenkame „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“. Pakeičiame įmokos kodą į 252 ir spaudžiame mygtuką „Saugoti ir uždaryti“.

Dokumentų valdymo sistema naujovės:

 • Pridėtas naujas mygtukas „Spausdinti vizos lapelį“, kuris skirtas spausdinti tik vizos lapelį be pačio dokumento.
 • Padaryti pakeitimai, po kurių web DVS sąsajoje nerodys bylų, kurių statusas „Užbaigta“.
 • Realizuota galimybė automatiškai keliamus dokumentus filtruoti pagal pavadinimo raktinius žodžius arba pagal siuntėją ir atitinkamai juos talpinti skirtinguose kataloguose.
 • Web dokumentų valdymo sistemoje katalogų medis pagal nutylėjimą rodomas suskleistas. Ir tik esant poreikiui, šakos yra išskleidžiamos.
 • Dokumentų paieškos lange pridėti nauji laukai „galioja nuo“ ir „galioja iki“. Naujieji laukai palengvina duomenų paiešką.
 • Atlikti patobulinimai, kurie leis, atostogų prašymą pildančiam darbuotojui, kuris dirba daugiau nei pagal vieną darbo sutartį, nurodyti kelias pareigybes. Iki pakeitimų, jei darbuotojas atostogauja pagal kelias sutartis, nebuvo galima automatiškai įrašyti kelių pareigybių, dabar ši galimybė yra.
 • Atlikti pataisymai, kurie leis registruojant dokumentą į registrą parinkti automatiškai ir bylą. Automatinis bylos parinkimas registruojant dokumentą į registrą veiks tik tokiu atveju, jei registro konfigūracijoje bus nurodyta byla.
 • Sukurta nauja dokumentų atributų kategorija, kuri bus naudojama tais atvejais, jeigu dokumentas kurtas ne pagal šabloną. Iki pakeitimų, taip įkelti dokumentai „matydavo“ visus galimus sistemoje atributus. Dabar bus galima nurodyti, kuriuos atributus, visiems ne pagal šabloną įkeltiems dokumentams, rodyti.
 • Dokumentų paieškos lange pakoreguotas datos laukas, slepiant visas valandas ir paliekant tik datą.
 • Realizuotas funkcionalumas, kuris leis pasikeisti slaptažodį, jeigu jį pamiršote. Prisijungimo lange reikės paspausti mygtuką „priminti slaptažodį“ ir nurodyti el. paštą, į kurį naudotojui bus išsiųstas priminimas su nuoroda, kuri leis pasikeisti slaptažodį.

 

Kitos naujienos

Daugiau