fbpx

Naujienos

BSS IT_ramunes

BSS Buhalterinė apskaita naujovės:

 • Sukurtas programos nustatymas „Ar imti nuo IT kortelės detalizacijas IT Operacijoms?“. Priklausomai nuo šio nustatymo, į ilgalaikio turto operacijų detalizacijas įtraukiamos/ neįtraukiamos detalizacijos iš IT kortelės. Pvz.: IT kortelėje nurodome darbuotoją arba padalinį. Ši detalizacija automatiškai įtraukiama/ neįtraukiama į operacijas, atsižvelgiant į programos nustatymo „Ar imti nuo IT kortelės detalizacijas IT Operacijoms?“ pasirinkimą.
 • Sukurta nauja ataskaita -  „AT27 Tarpusavio užskaitų ataskaita“. Ši ataskaita reikalinga tarpusavio užskaitoms suderinti. Sistemoje sugeneruoti šią ataskaitą galima keliais būdais: „Ataskaitos“ -> pasirinkti ataskaitą „AT27 Tarpusavio užskaitų ataskaita“; „Skolų dengimai“ -> pasirinkti norimą partnerį, pažymėti tarpusavyje dengiamus dokumentus ir paspausti mygtuką „Spausdinti“; „Partneriai“ -> pasirinkti norimą partnerį, partnerio detalių lange skiltyje „Verslo santykiai“ -> „Skolos“ pažymėti tarpusavyje dengiamus dokumentus ir paspausti mygtuką „Spausdinti“.
 • Realizuotas funkcionalumas, leisiantis masiniu būdu pakeisti mokėjimų paskirtį. Sužymėjus mokėjimus ir paspaudus mygtuką „Keisti mokėjimo (-ų) paskirtį“ bei pasirinkus norimą bendrą paskirtį visiems pažymėtiems mokėjimams, paskirtis bus pakeičiama. Tai sutaupys laiko tvirtinant mokėjimus. Tarkim suimportavote mokėjimus iš banko, kurių paskirtis „Partneris“, tačiau turėtų būti „Avansas partneriui“. Pasižymėjus norimus mokėjimus ir paspaudus mygtuką „Keisti mokėjimo (-ų) paskirtį“  mokėjimo paskirtis automatiškai bus pakeista į „Avansas partneriui“.
 • Mokėjimuose pridėtas naujas laukas „Užregistruota apskaitoje“. Šis laukas rodo, ar tvirtinant mokėjimus, masiniu būdu, visi mokėjimai buvo patvirtinti į apskaitą. Jeigu šis laukas rodo, kad apskaitoje mokėjimo nėra, atsidarius pasirinktą mokėjimą, jį galėsite patvirtinti, paspaudus mygtuką „Tvirtinti apskaitą“. Ne visada masiniu būdu atliekami mokėjimai automatiškai pasitvirtina. Tam, kad mokėjimai pasitvirtintų, sistemoje operacijai turi būti tinkama tik viena korespondencija. Jeigu taip nėra – masinio tvirtinimo metu, operacija į apskaitą nepatvirtinama, nors mokėjimo statusas pakinta. Mokėjimuose pridėtas naujasis laukas „Užregistruota apskaitoje“ leis kontroliuoti mokėjimus, kurių masinio tvirtinimo metu sistema nesugebėjo automatiškai patvirtinti.
 • Po atnaujinimų, „Pardavimo galimybės“ ir „Turto vertinimai“ langai papildyti, pridedant naują lauką „Kliento komunikacijos“. Šiuose languose papildomai matysite kliento telefono numerį ir elektroninį paštą.
 • Pakoreguota ataskaita „FA1_7 DK apyvarta pagal detalizaciją“, pridedant papildomą ataskaitos formavimo kriterijų „Rodyti likutį (5,6 klasės) nuo datos“. Nurodžius norimą datą, sistema formuodama ataskaitą įvertina metų uždarymą.
 • Realizuota galimybė redaguoti pagrindinę sąskaitos informaciją, turint specialiai tam skirtas teises. Redaguoti galima tik neapmokėtas sąskaitas. Jeigu sąskaita jau yra apmokėta – informacijos redagavimas negalimas. Norint redaguoti sąskaitą, paspaudžiamas mygtukas „Redaguoti sąskaitą“. Po mygtuko paspaudimo, laukai sąskaitos pagrindinėje informacijoje tampa aktyvus. Atlikus pakeitimus, reikia paspausti mygtuką „Saugoti“.
 • Sutartyse pridėti nauji laukai „Sekti apyvartas“ ir „Delspinigių procentas“. Sutartyje lauką „Sekti apyvartas“ pažymėjus varnele, ateityje savitarnos puslapyje bus galima susivesti apyvartų registrą. Sutarties laukelyje „Delspinigių procentas“ nurodžius norimą procentą, sutarties delspinigiai bus skaičiuojami naudojant šį nurodytą procentą. Šis naujas laukas leis kontroliuoti kiekvienos sutarties delspinigius.
 • Po atnaujinimų sistemoje atsirado galimybė „Skolų dengimai“ lange nužymėti nuo mokėtinos/gautinos sumos požymį „Skaičiuoti delspinigius“. Anksčiau, sistemoje visoms sąskaitoms ir buhalterinėms pažymoms, susijusiomis su tam tikra sutartimi buvo skaičiuojami delspinigiai. Dabar šį veiksmą pats vartotojas galės kontroliuoti.

Atlyginimai ir personalas naujovės:

 • Atliktas sistemos patobulinimas, kuris leis vartotojui darbo su sistema starto metu, susivesti darbuotojų VDU informaciją. „Darbo sutartys“ -> „Kintamųjų reikšmės“ sukurtas naujas mygtukas – „Praėjusių periodų VDU inf.“. Paspaudus šį mygtuką, sistema išmeta modalinį langą, kuriame nurodžius mėnesį, kurio VDU yra reikalingas, vartotojui reikia supildyti darbuotojo trijų mėnėsių prieš pasirinktą mėnesį duomenis: priskaitymų suma, dienų sk. ir/arba valandų sk. Taip pat yra galimybė informaciją apie visų darbuotojų praėjusių periodų VDU supildyti į excelio šabloną ir šį failą suimportuoti į sistemą.
 • Atliktas ataskaitos „DU3_1 Pažyma dėl darbo užmokesčio“ patobulinimas.
 • Atliktas darbo grafikų importo patobulinimas. Dabar darbo grafikų importo excelio šablone galima suvesti ne tik faktiškai dirbtą darbuotojo laiką, bet taip pat nurodyti viršvalandžius, naktines ir t.t. Supildžius darbo grafikų importo excelį jį importuojame į sistemą: „Personalas ir atlyginimai“ -> „Darbo grafikai“ -> „Importuoti darbo grafikus“. Atlikus ši veiksmą, vartotojui telieka „Personalas ir atlyginimai“ -> „Tabeliai“ paspausti mygtuką „Pildyti tabelius“.
 • Patobulintas vykdomųjų raštų suvedimas į sistemą („Personalas ir atlyginimai“ -> „Darbuotojai“ -> pasirenkamas darbuotojas -> „Periodiniai mokėjimai“). Po atnaujinimų, vykdomieji raštai turi statusus – „Ruošiamas“, „Patvirtintas“, „Atšauktas“. Trinti galima tik tuos vykdomuosius raštus, kurių statusas yra „Ruošiamas“. Skaičiavimai pagal vykdomuosius raštus vykdomi tik tuo atveju, kai jo statusas yra „Patvirtintas“.Taip pat patvirtinus vykdomąjį raštą, atsirado galimybė jį „Atšaukti“ bei „Išsaugoti kaip“. Šios naujovės pelengvins vykdomųjų raštų suvedimą į sistemą.

Dokumentų valdymo sistema naujovės:

 • Po atnaujinimų, dokumentų valdymo sistemoje, pasirinkus naująjį meniu punktą „Atostogų planas“, rasite ne tik grafiškai pavaizduotus darbuotojų atostogų planus, bet taip pat galėsite matyti kiekvieno darbuotojo sukauptas atostogų dienas.

Primename! Teisingą atostogų likutį rodo, tik tuo atveju,  jei naudojatės ne tik DVS, bet ir Darbo užmokesčio moduliu.

 • Dokumento profilyje atsirado nauja skiltis „Parašai“. Šioje skiltyje yra rodomi visi dokumento pažangūs ir/ar kvalifikuoti parašai bei su jais susijusi informacija.

 

Kitos naujienos

Daugiau