fbpx

Naujienos

magnolijos_BSS IT

BSS Buhalterinė apskaita naujovės:

 • Realizuota galimybė prie produkto pridėti detalizacijų šabloną. Pirkimo/pardavimo sąskaitoje parinkus produktą, kuris turi pridėtą detalizacijų šabloną, sąskaitos eilutė detalizuojama automatiškai.

 Detalizacijos šabloną prie produkto galite pridėti:

 1. Atidarius produkto kortelę, skiltyje „Detalizacijų šablonai“.
 2. Taip pat šabloną galite pridėti visai produktų grupei vienu metu. Navigacijos juostoje pasirinkite „Produktų katalogas“ → „Ggrupės“ → pelyte atsistokite ant pasirinktos grupės, spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite mygtuką „Priskirti detalizacijų šabloną“.

Primename, kad patys detalizacijų šablonai aprašomi navigacijos juostoje pasirinkus „Administravimas“ → „Detalizacijų šablonai“.

 • Sukurta nauja ataskaita FR0564 „Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita“. Į ataskaitą duomenys atrenkami sekančia tvarka:
  1. Prie partnerio turi būti parinkta globali grupė Pa-ES.
  2. Partneris turi turėti nurodytą PVM mokėtojo kodą.

Tokiam partneriui suformuota pardavimo sąskaita automatiškai bus įtraukta į FR0564 ataskaita.

 • Pakeistas programos funkcionalumas, kai pardavimo sąskaitos kuriamos iš pardavimo užsakymo. Pagrindiniai pakeitimai šie:
  1. Tikrinama sąskaitos data - ji negali būti ankstesnė nei užsakymo data.
  2. Kuriant sąskaitą iš užsakymo, sąskaitoje požymis „Registras“ užsideda automatiškai.
  3. Leidžia trinti sąskaitas, sukurtas iš užsakymo, jei sąskaitos statusas yra „Surinkta“.
  4. Tikrinama ar parduodamų prekių kiekis yra pakankamas sandėlyje. Jei prekių sandėlyje nėra, kurti sąskaitos iš užsakymo sistema neleidžia.
 • Sukurtas naujas programos nustatymas - „Pardavimo sąskaitoje pridėti prekes tik iš sandėlio likučių“. Pažymėjus šį programos nustatymą, pardavimo sąskaitoje nebus galima pridėti prekių iš prekių katalogo, o visos prekės bus parenkamos tik iš sandėlio likučių. Iš prekių katalogo bus galima parinkti tik paslaugas. Je naujas programos nustatymas yra nepažymėtas varnele, sistema veiks kaip iki šiol - parduoti galėsite prekes iš produktų katalogo. Naujasis funkcionalumas skirtas tam, kad sistema maksimaliai tikrintų ar nebandoma parduoti, tai ko sandėlyje dar nėra.
 • Registruojant dokumentą į apskaitą, korespondencijos patvirtinimo lange pridėtas naujas laukas „Sugrupuoti pagal DK“. Laukas pagal nutylėjimą yra pažymėtas, todėl korespondencijos tvirtinimo lange visos sumos yra susumuotos pagal DK sąskaitą. Tai leidžia greičiau pamatyti tikslias sumas, kurios bus užregistruotos į konkrečią sąskaitą. Jei lauką nužymėsite, korespondencijos tvirtinimo lange matysite nesusumuotas sumas t.y pagal atskirą produktą ar kitą detaliziacijų komplektą. : kai registruojama pardavimo sąskaita, kuomet parduodama 30 atskirų pozicijų ir visos jos kontuojamos vienodai, dabar registruojant į apskaitą matysite susumuotas sumas į konkrečią DK sąskaitą. Nužymėjus naująjį lauką, matysite kaip į apskaitą keliaus kiekviena parduodama pozicija atskirai.
 • Realizuota galimybė visuose valiutiniuose dokumentuose rankom pasikoreguoti kursą arba ekvivalento sumą.
 • Iki pakeitimų sistemoje visuose apskaitos dokumentuose rodydavo valiutos kursą 4 skaičiai po kablelio, nors išskaičiuoti ekvivalento sumą buvo naudojami 9 skaičiai po kablelio. To pasekoje vartotojui sudauginus matomą valiutos kursą ir sumą, gaudavosi kita suma nei kad ekvivalento. Dabar sistemoje valiutos kursas rodomas su 9 skaičiais po kablelio. Tokiu atveju, vartotojas žino tikslų valiutos kursą.
 • Pakoreguota ataskaita „FA2 Žiniaraštis sąskaitai“. Laukelyje „Turinys“ dabar bus rodomas apskaitos dokumento aprašymas.
 • Patobulinta ataskaita „FA1_6 Didžioji knyga. Bandomasis balansas“. Ataskaitoje pridėtas papildomas stulpelis „S/D“, kuriame rodomas sąskaitos požymis: detali (D) ar suminė (S).
 • Patobulintas mokėjimo importo atpažinimas. Atliekant pinigų pervedimus tarp savų sąskaitų, anksčiau, sistema tokio tipo mokėjimų neatpažindavo. Po atnaujinimų, sistema iškart tokio tipo mokėjimams priskiria tinkamą mokėjimo paskirtį – bankas.
 • Pakoreguoti langai, kuriant mokėjimo nurodymą per pinigų srautus. Visuose languose pridėti suminiai laukai, kurie parodys, kokias sumas ruošiamasi mokėti, kiek yra apmokėta ir t.t

Atlyginimai ir personalas naujovės:

 • Realizuota galimybė siųsti atlyginimo lapelius pažymėtiems darbuotojams, o ne visiems vienu metu. Norėdami išsiųsti atlyginimo lapelį vienam žmogui arba žmonių grupei:
  1. „DU mokėtinos sumos“ pažymėkite vieną ar daugiau darbuotojų ir spauskite mygtuką „Siųsti pranešimą apie atlyginimą“.
  2. Nurodykite žiniaraščio laikotarpio datą ir parinkite siųsti visiems ar siųsti tik pasirinktiems darbuotojams.
 • Atliktas sistemos patobulinimas, kuris leis vartotojui darbo su sistema starto metu, susivesti darbuotojų VDU informaciją. „Darbo sutartys“ → „Kintamųjų reikšmės“ sukurtas naujas mygtukas – „Praėjusių periodų VDU inf.“. Paspaudus šį mygtuką, sistema išmeta modalinį langą, kuriame nurodžius mėnesį, kurio VDU yra reikalingas, vartotojui reikia supildyti darbuotojo trijų mėnėsių prieš pasirinktą mėnesį duomenis: priskaitymų suma, dienų sk. ir/arba valandų sk. Taip pat yra galimybė informaciją apie visų darbuotojų praėjusių periodų VDU supildyti į excelio šabloną ir šį failą suimportuoti į sistemą.
 • Atsirado galimybė patogiau suvesti naujus darbo grafikus, pasinaudojant mygtuku „Išsaugoti kaip“.
 • Patobulintas spausdinio „DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis“ formavimas. Dabar spausdinį galite formuoti pasirinktinai daugiau nei vienam padaliniui.
 • Kadangi SEB bankas, negrąžina mokėjimo išrašo detalių grupiniam mokėjimui, sistemoje atlikti patobulinimai. „Administravimas“ → „Bankai“. Pasirinkto banko pagrindinės informacijos lange pridėtas naujas laukas „Grupuoti grupinius mokėjimus“. Šį lauką nužymėjus, kuriant mokėjimo nurodymus DU sumoms, bus kuriami ne grupiniai mokėjimo nurodymai. Tokį mokėjimo nurodymą įkėlus į banką ir jį patvirtinus, mokėjimo išraše sumos bus tinkamai išdetalizuotos.
 • Po sistemos atnaujinimų, atgaline data suvestos personalo operacijos automatiškai atsinaujins ir tabelyje. Nebereikės papildomai pildyti tabelių, kad vartotojas pamatytų suvestas personalo operacijas. Šis atnaujinimas veiks tik tuo atveju, jei tabelio statusas bus “Atviras“.

Dokumentų valdymo sistema naujovės:

 • Sukurtas programos nustatymas „Rodyti pranešimo detales pranešimų sąraše“, leisiantis pačiam vartotojui reguliuoti, ar jis nori/nenori matyti pranešimo aprašymo informaciją. Pranešimo aprašymas formuojamas automatiškai siunčiant dokumentą konkrečiam procesui. Į pranešimo aprašymą automatiškai įtraukiami dokumento adresatai, sudarytojai ir rengėjai.
 • Nuimtas draudimas rakinti dokumentą. Dabar dokumentą rakinti galima visuomet, nepriklausomai nuo dokumento statuso.
 • Realizuota galimybė norima data sukurti priminimus apie dokumento vykdymą ar pabaigos datą. Priminimų sukūrimas:
  1. Registruodami dokumentą pažymėkite „Kurti priminimą“.
  2. Pažymėkite priminimo datą bei kam priminimą siųsti.

Priminimus galima siųsti tik dokumento rengėjams. Tad, jeigu norite gauti priminimus, o nesate dokumento rengėjas, turite būti prie dokumento papildomai įtrauktas kaip rengėjas.

Kitos naujienos

Daugiau