fbpx

Naujienos

Spalio naujienlaiškisSpalis – gražiausias rudens mėnuo, baigėsi. Šiuo naujienlaiškiu Jums pristatome savo naujausius atliktus darbus.

 i.MAS Naujienos

Visus mūsų klientus, kurie neturi įsigiję apskaitos modulio, kviečiame naudotis mūsų sukurtais įrankiais leidžiančiais konvertuoti Excel failą į VMI i.SAF bei i.VAZ XML rinkmenas. Šis įrankis mūsų klientams yra Nemokamas. Daugiau apie kiekvieną iš įrankių rasite:

 BSS Buhalterinė apskaita naujovės:

 • Pagal atnaujintą 3-iąjį verslo apskaitos standartą „Pelno (nuostolių) ataskaita“ sukurta ir sukonfigūruota nauja ataskaita „FA8_4 Pelno (nuostolio) ataskaita“.
 • Pagal atnaujintą 2-ąjį verslo apskaitos standartą „Balansas“ sukurta ir sukonfigūruota nauja ataskaita „FA08_1 Balansas“.
 • Dokumento profilio lange pridėtas naujas mygtukas „Parsiųsti“. Šis mygtukas skirtas parsisiųsti sugeneruotą sąskaitų registrą.
 • Sukurtas naujas programos nustatymas – „Apmokėjimo datą nustatyti su sąskaitos data, apmokant sąskaitą“. Pažymėjus šį nustatymą ir darant sąskaitos apmokėjimą, mokėjimo data bus automatiškai parenkama sąskaitos data.
 • Atlikti patobulinimai, neleisiantys stornuoti jokio dokumento, jeigu apskaitos periodas, kuriam priklauso stornuojamas dokumentas, yra uždarytas.
 • Pinigų srautuose eliminavome gautus ir sumokėtus depozitus, t.y. formuojant mokėjimo nurodymą ar dengiant skolas bus aiškiai identifikuoti depozitiniai mokėjimai.
 • Realizuotas programos langas, leidžiantis matyti skolas įvertinant jų senėjimą, tiek sugrupuotai informacijai, tiek ir detaliai.
 • Realizuotas i.VAZ važtaraščių eksportavimo funkcionalumas.
 • Realizuota ataskaita, suformuojanti pardavimo apyvartos Pivot ataskaitą MS Excel programoje.
 • Realizuotas i.SAF rinkmenų formavimas bei tikslinimas. Plačiau apie tai žiūrėkite paruoštame vaizdo įraše:

Atlyginimai ir personalas naujovės:

 • Atlikti pataisymai, leisiantys stornuoti personalo įsakymą, jeigu yra stornuotos tą įsakymą naudojančios personalo operacijos.
 • Realizuoti programos nustatymai, leidžiantys identifikuoti kas įmonėje yra direktorius, o kas atlieka vyr. buhalterio funkcijas. Šių nustatymų pagalba darbuotojai yra automatiškai įtraukiami į reikiamas ataskaitas (pvz.: darbo užmokesčio žiniaraštis).

Dokumentų valdymo sistema naujovės:

 • Atlikti patobulinimai, leisiantys dokumento profilio lange matyti proceso tipą, t.y. ar dokumentas buvo siunčiamas nuosekliai ar lygiagrečiai.
 • Realizuotas pažangusis parašas. Nuo 2016 metų liepos 1 d. Lietuvai pradėjus taikyti Europos sąjungos reglamentą dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje - eIDAS, keitėsi elektroninių dokumentų valdymo taisyklės. Atsirado nauja sąvoka – „Pažangusis elektroninis parašas“. eIDAS reglamentas pažangųjį elektroninį parašą apibrėžia taip:

Pažangusis elektroninis parašas turi atitikti toliau išvardytus reikalavimus:

 1. būti vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu asmeniu;
 2. pagal jį galima nustatyti pasirašančio asmens tapatybę;
 3. sukurtas naudojant elektroninio parašo kūrimo duomenis, kuriuos tik pats pasirašantis asmuo gali labai patikimai naudoti; ir
 4. susietas su juo pasirašytais duomenimis taip, kad bet koks tų duomenų pakeitimas būtų pastebimas.

Pažangiojo elektroninio parašo sąvoka keičia iki 2016 metų galiojusią nekvalifikuoto parašo sąvoką elektroninių dokumentų valdymo taisyklių 5.6 punkte. Nekvalifikuotas parašas buvo naudojamas kaip „žalios varnelės“ paspaudimas išsaugant dokumentų valdymo sistemoje kas ir kada atliko pasirašymo veiksmą. Tuo tarpu pažangusis elektroninis parašas jau yra įrašomas į patį dokumentą. Pažangusis elektroninis parašas yra panašus į kvalifikuotą elektroninį parašą, skirtumas tik tame, kad sertifikatą pažangiam parašui galime susikurti patys, o kvalifikuotą sertifikatą išduoda valstybės prižiūrimos įstaigos.

BSS IT dokumentų valdymo sistemoje vidinius trumpo saugojimo dokumentus ir toliau pasirašome spausdami „žalią varnelę“, tačiau dabar elektroninis parašas bus įrašytas į patį dokumentą:

 

Kitos naujienos

Daugiau