fbpx

Naujienos

Buhalterio vasaraVasara, atostogų metas, tačiau mūsų programuotojai, intensyviai kuria naujas bei tobulina senas BSS ERP Verslo valdymo sistemos funkcijas.

BSS Buhalterinė apskaita naujovės:

 • Įdiegti pakeitimai leisiantys pardavimo spausdiniuose išskirti norimą PVM tarifą pvz.: jeigu įmonė parduoda paslaugas/prekes taikydama 21% PVM tarifą ir taip pat parduoda prekes taikydama 96 straipsnio PVM, kurio tarifas taip pat 21%, tai tokiu atveju spausdiniuose bus galima matyti tarifus taip 21 ir 21*, kur * reikš PVM tarifo išskirtinumą.
 • Atnaujintas Pinigų srautų langas. Dabar jame galite duomenis filtruoti bei grupuoti pagal buhalterinės pažymos datą bei skolos likutį. Šie du naujo filtro laukai, padės greičiau surasti norimus įrašus.
 • Pakeista ataskaita AT7 Detali skolų ataskaita, dabar ši ataskaita gali pateikti dokumentų sąrašą, kurie turi būti apmokėti iki tam tikros datos. Pažymėjus lauką „skola pagal dokumento datą“ NE, ir parinkus laikotarpį, ataskaita atrinks visus dokumentus, kurie turi būti apmokėti per nurodytą laikotarpį.
 • Realizuota galimybė pardavimo sąskaitas ir pardavimo kreditines sąskaitas numeruoti iš eilės. Iki pakeitimų pardavimo sąskaitos ir pardavimo kreditinės sąskaitos turėjo atskirus generatorius ir buvo numeruojamos skirtingai, dabar esant poreikiui šie dokumentai gali naudoti vieną ir tą patį generatorių.
 • Sukurta nauja ataskaita „FA1_7 DK apyvarta pagal detalizaciją“. Ši ataskaita leis peržiūrėti didžiosios knygos duomenis pagal norimą detalizaciją.
 • Patobulintas mygtuko „Dengti“ funkcionalumas. Iki pakeitimu pažymėjus kelis dokumentus ir paspaudus minėtą mygtuką, visi dokumentai buvo sudengiami dalinai išdalinant dengiamas sumas proporcingai. Dabar šis mygtukas dengs skolas nuo seniausios t.y visada sudengs seniausiai susidariusią skolą, o esant pinigų stygiui naujausią skolą paliks nesudengtą.
 • Realizuota galimybė prie kiekvienos kreditinės sąskaitos eilutės susivesti pastabas. Tai leis susivesti informatyviau informaciją bei ją pateikti spausdinyje.

Atlyginimai ir personalas naujovės:

 • Patobulinta ataskaita PV1 Nepanaudotų atostogų ataskaita. Dabar ši ataskaita leis pažiūrėti ne tik kiek šiuo metu kiekvienas darbuotojas turi nepanaudotų atostogų, tačiau leis peržiūrėti kiek nepanaudotų atostogų darbuotojai turės ateityje tam tikrą dieną. Tokiu būdu personalo specialistai galės lengviau planuoti darbuotojų kasmetines atostogas.
 • Atlikti pakeitimai darbo normos skaičiavimuose. Iki pakeitimų, jeigu darbuotojas dėl tam tikrų priežasčių visą mėnesį nedirbo pvz.: visą mėnesį sirgo, sistema negalėdavo jam sukurti tabelio, nes nesugebėdavo išskaičiuoti darbo normos. Dabar sistema tabelius sukus su darbo norma 0 ir atitinkamai paskaičiuos darbo užmokestį. Tai leis išvengti nesusipratimų, kuomet tabeliai nėra kuriami dirbantiems ir grafiką turintiems, tačiau tą mėnesį nedirbantiems darbuotojams.
 • Realizuotas atostogų ir ligų detalizavimas tabelyje. Iki šio pakeitimo ligos bei atostogos nebuvo priskiriamos laiko kortelėms, ko pasekoje sudėtinga buvo darbo užmokestį paskirstyti pagal kaštų centrą. Po pakeitimų problemos nebeliks ir tabelio detalizavimas taps paprastesnis.

Dokumentų valdymo sistema naujovės:

 • Realizuota galimybė sukonfigūruoti įmonės elektroninį paštą, kad į jį atsiųsti laiškai su prisegtukais, atomatiškai būtų perkeliami į dokumentų valdymo sistemą. Taigi vos įkritus į pašto dėžutę laiškui su prisegtuku, prisegtukas įkeliamas į dokumentų valdymo sistemą ir išsiunčiamas atsakingiems asmenims informavimui. Toks funkcionalumas sutaupys laiko administruojant dokumentus, gautus elektroniniu paštu, bei taip užtikrinama, kad dokumentas atsiųstas paštu nepasimes, o tikrai bus įkeliamas ir saugomas dokumentų valdymo sistemoje.
 • Realizuota galimybė į dokumentą įterpti platesnę informaciją apie rengėją. Taigi dabar į dokumento šabloną galima automatiškai įrašyti ne tik rengėjo vardą ir pavardę, bet ir telefoną, įmonę, elektroninio pašto adresą, gyvenamą adresą bei kitas komunikacijas. Tai leis efektyviau naudoti šablonus ir vartotojai, kurdami dokumentus pagal šablonus užtruks mažiau laiko.
 • Sukurtas naujas atributas „Dokumento pildymo data“, kuris visada pagal, nutylėjimą bus užpildomas šiandienos data. Tai taip pat pagreitins dokumentų pagal šablonus pildymą.
 • Realizuota galimybė vizualiai gražiau į dokumentą įdėti atributus, kurių reikšmės yra Taip/Ne. Iki pakeitimų tokių atributų reikšmės į dokumentą buvo įrašomos žodžiais Taip/Ne, tuo tarpu po pakeitimų dokumente matomos varnelės t.y pažymėjus atributą į dokumentą įterpiama varnelė
 • Realizuota galimybė atributus susidėlioti norima tvarka. Atributų surikiavimas pagal norimą struktūrą, duomenų suvedimą pavers efektyvesniu bei greitesniu.

Kitos naujienos

Daugiau