fbpx

Naujienos

VelykosMūsų pagrindinis tikslas – kuriamo produkto tobulinimas, siekiant įgyvendinti kiekvieno kliento poreikius. Pristatome kelias naujoves, kurios, dirbantiems su mūsų sistemomis, padės palengvinti ir pagreitinti savo darbą. Verslo valdymo sistemos Naujienos.

BSS Buhalterinė apskaita sistemos naujovės:

- Masinis priskaitymų pagal pardavimo sutartis generavimas.
- Masinis pardavimo sąskaitų generavimas pagal pardavimo sutartis.
- Masinis pardavimo sąskaitų tvirtinimas į apskaitą.
- Masinis sąskaitų siuntimas klientams elektroniniu paštu.

Masinis priskaitymų pagal pardavimo sutartis generavimas. Sukurtas atskiras modulis „Priskaitymai“, kuriame galite rasti visą sąrašą sugeneruotų, tačiau neišrašytų pardavimo sąskaitų.  Visa ši informacija yra surenkama iš pardavimo sutarčių, tad klientas sutaupo laiko ieškodamas informacijos apie būsimas pardavimo sąskaitas.
Modulyje, filtrų ir paieškos laukų pagalba, galite lengvai grupuoti ir filtruoti duomenis. Tai palengvins darbą, siekiant sužinoti einamojo mėnesio planuojamas pradavimų pajamas.

Masinis pardavimo sąskaitų generavimas pagal pardavimo sutartis. Realizuotas papildomas funkcionalumas, suteikiantis galimybę vieno mygtuko pagalba sugeneruoti pardavimo sąskaitas už norimą laikotarpį. Priskaitymų lange, filtrų pagalba pasirinkus norimus priskaitymus, užteks paspausti vieną mygtuką ir sistema sukurs visas pardavimų sąskaitas.

Masinis pardavimo sąskaitų tvirtinimas į apskaitą. Sistemai sukūrus pardavimo sąskaitas, buhalteriui tereikės paspausti vieną mygtuką „Tvirtinti sąskaitas“ ir visos pardavimo sąskaitos bus sutvirtinamos į apskaitą be papildomo darbuotojo įsikišimo. Jeigu, dėl tam tikrų priežasčių, sistema negalės patvirtinti vienos ar kitos sąskaitos, apie tai darbuotojas bus informuojamas ir pataisius iškilusią problemą pertvirtinamos iš naujo arba sutvirtinamos rankiniu būdu.

Masinis sąskaitų siuntimas klientams elektroniniu paštu. Sistemoje buvo realizuotas naujas funkcionalumas, palengvinantis mėnesinių sąskaitų išsiuntimą klientams. Sistemos vartotojui susikūrus pranešimų šabloną, tereikės pažymėti, kurias sąskaitas klientams siųsti elektroniniu paštu ir paspausti šiam veiksmui skirtą mygtuką. Klientai apie jiems išrašytas sąskaitas bus informuojami laiškais.

Detalesnė informacija apie šį funkcionalumą pateikta vaizdo įraše:

Dokumentų valdymo sistemos naujovės:

Paskutiniu laikotarpiu, klientų pageidavu, buvo realizuota daug smulkių patobulinimų: tam tikros informacijos iškėlimas bei rodymas, realizuoti išsamesni pranšimai apie dokumentą ir t.t Bet bene didžiausias ir svarbiausias pakeitimai yra šie:
- Atributų rodymas paieškos languose
- Galimybė kiekvienam vartotojui susidėti dokumentų atributų reikšmes į dokumentų sąrašo lentelę.

Atributų rodymas paieškos languose. Atributai tai laisvai konfigūruojami laukai pagal kliento poreikius ir dažniausiai naudojami tuomet, kai standartinėje formoje nerandame, kur suvesti norimą informaciją.  Dabar naudojant atributus, juos galima iškelti ir į paieškos langą. Tai itin pagreitina dokumentų paiešką. Vartotojui nėra būtina eiti į tam tikrą dokumentą, kad sužinotų detalesnę informaciją, pvz.: atostogų laiką, atostogų pabaigą ar kt.

Galimybė kiekvienam vartotojui susidėti dokumentų atributų reikšmes į dokumentų sąrašo lentelę. Realizuota galimybė vartotojui pačiam nuspręsti, kokius laukus ir kokiu eiliškumu nori matyti paieškos lange.

Vartotojas gali pats spręsti laukų matomumą, t.y., ar pažymėti laukai turi būti matomi visada, ar tik tam tikruose registruose/kataloguose. Taip pat, vartotojui suteikiama teisė pačiam spręsti laukų išdėstymą - eiliškumą. Taip vartotojui yra suteikiama galimybė turėti maksimaliai, į popierinį registrą, panašų dokumentų sąrašą.

Detalesnė informacija apie šį funkcionalumą pateikta vaizdo įraše:

Atlyginimai ir personalas sistemos naujovės:

Darbo užmokesčio sistemos dalyje didžiausias pakeitimas - darbo grafikų importas.

Darbo grafikų importas. Jeigu darbuotojai dirba ne pagal standartinį darbo grafiką ir grafiko sudarymo taisykles sunku aprašyti, darbuotojai grafiką galės importuoti iš MS Excel formato failo į sistemą. Tai itin aktualu jeigu darbuotojai dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą keliuose padaliniuose. Importavus jo darbo grafiką, sistemoje bus suteikta galima dirbtą laiką bei priskaičiuotą/išmokėtą atlyginimą išskaidyti pagal norimą dimensiją.

Kitos naujienos

Daugiau