fbpx

Naujienos

Verslo valdymo sistemos naujovės 2017

BSS IT kolektyvas Jus sveikina su Naujais 2017 metais ir linki darbingų metų!

O dabar pristatome dar 2016 metais nuveiktus darbus, kurie palengvins 2017 metus...

BSS Buhalterinė apskaita naujovės:

 • Pakoreguota ataskaita „FA1_4 DK detalūs apyvartos žiniaraščiai“. Supaprastintas ataskaitos spausdinys, paliekant pagrindinę informaciją apie įvykusias ūkines operacijas. Taip pat suteikta galimybė, generuojant ataskaitą, pasirinkti grupavimą pagal detalizacijas.
 • Pakoreguota ataskaita „AT3 Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas“. Dabar sumos ataskaitoje išgrupuojamos pagal valiutą.
 • Pakeista i.VAZ formavimo logika. Iki pakeitimo į i.VAZ patekdavo tik sistemoje suformuoti išvežimo/įvežimo važtaraščiai, dabar pateks ir pardavimo sąskaitos. Tai leis nekurti dviejų skirtingų dokumentų, o suformuota sąskaita bus ir važtaraštis.
 • Mokėjimų paieškos lange pridėtas naujas paieškos kriterijus „Mokėjimo tipas“.
 • Realizuota galimybė mokėjimuose, kaip pagrindo dokumentą pridėti sutartį. Pridėjus sutartį prie mokėjimo, kaip pagrindo dokumentą – mokėjimo detalizacijose pridedama sutarties detalizacija.
 • Produkto kortelėje esantis laukas KN praplėstas ir dabar į jį galima vesti 12 simbolių.
 • Patobulinta ataskaita „AS33 Pardavimo dokumentų sąrašas“. Jau sugeneruotoje ataskaitoje suteikta galimybė pačiam vartotojui pasirinkti jam svarbiausią pardavimo dokumentų informaciją ir taip suformuoti norimą ataskaitos spausdinį. Taip pat ataskaitoje išjungtas grupavimas padieniui.
 • Produktų paieškos lange, kaip filtravimo kriterijus, pridėtas naujas laukas „EAN kodas“. Pagal šį lauką galima ieškoti duomenų arba juos sugrupuoti.
 • Sukurtas kreditinės sąskaitos spausdinys.

Atlyginimai ir personalas naujovės:

 • Tvirtinant/ keičiant darbuotojo sutartį, panaikinta validacija, kuri tikrina ar darbuotojo kortelėje yra suvestas bent vienas dokumentas. Dabar sistema nebetikrina darbuotojo dokumentų.
 • Patobulinta Sodros forma „DU7 2-SD“. Suteikta galimybė, formuojant ataskaitą sistemoje, pasirinkti laikotarpį „Data nuo“ ir „Data iki“.
 • Atnaujintos Sodros formų 1-SD, 2-SD, 12-SD, NP-SD versijos. Kadangi SAM naujausia versija bus naudojama teikiant duomenis už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d., sistemoje SAM formos versija bus atnaujinta nuo 2017.01.15.
 • SAM formos filtro parametrai pakoreguoti pagal SAM formą.
 • Atnaujintos ataskaitų SAM, 1-SD, 2-SD duomenų rinkimo taisyklės, įtraukiami nauji procentai (įmokos į garantinį fondą 0,2) ir atitinkamos įmokų sumos.
 • Patobulinta ataskaita NP-SD. Po pakeitimų nedarbingumo pratęsimas bus įtraukiamas į tą patį lapą, kaip ir pirminės operacijos.
 • Formuojant periodinius mokėjimus, mokėjimo nurodyme atsiranda papildoma informacija iš periodinio mokėjimo laukų.
 • Patobulinta Valstybinės mokesčių inspekcijos deklaracija FR0573 „Metinė A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracija“. Į formą įtraukiami darbuotojams išmokėti dienpinigiai  per 2016 m. (išmokas kodas – 05). Į deklaraciją dienpinigių sumos įtraukiamos tik tuo atveju, jei dienpinigių skaičiavimai buvo atlikti per DU modulį.
 • Atnaujintas 2017 metų išskirtinių dienų (šventinių/prieššventinių) kalendorius.
 • Sistemoje atlikti pakeitimai pagal nuo 2017.01.01 pakeistas PNPD ir NPD formules.
 • Papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (PNPD) nuo 2017 m. padidintas nuo 120 iki 200 EUR už kiekvieną vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį vaiką (įvaikį), jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą.
 • Nuo 2017.01.01 didėja neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) darbo pajamoms nuo 200 iki 310 Eur. NPD apskaičiavimo formulė: NPD = 310 – 0,5 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 380). Taip pat padidintas neįgaliems asmenims taikomas individualus neapmokestinamųjų pajamų dydis: nuo 270 iki 380 eurų per mėnesį – asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis; nuo 210 eurų iki 320 eurų per mėnesį– asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis.

Informuojame! Pagal programos nustatymus, naujosios formulės sistemoje bus taikomos skaičiuojant darbo užmokestį nuo 2017.01.01. Jeigu nesate išmokėję darbo užmokesčio už 2016 m.12 mėnesį ir skaičiuojant bus reikalingos naujosios NPD ir PNPD formulės, kreipkitės į BSS IT konsultantus, informuodami, kurioje įstaigoje skaičiuojate 2016 metų darbo užmokestį.

 • Atlikti pakeitimai dėl garantinio fondo įmokų

Informuojame! Kai baigsite DU skaičiavimus už 2016 metus, reikia atlikti tokius pakeitimus:
1. Personalas ir atlyginimai->Konfigūracija->Priskaitymai/Atskaitymai->susirandame atskaitymą IIGF (Įmoka į garantinį fondą).
2. Atidarome ir laukelyje „Partneris“ pasirenkame „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“.
3. Spaudžiame mygtuką „Saugoti ir uždaryti“.

Dokumentų valdymo sistema naujovės:

 • Vartotojui sustabdžius procesą, jam buvo automatiškai atveriamas dokumentų paieškos langas. Dabar jam bus atidaromas pranešimų langas.
 • Jeigu dokumentas buvo kuriamas pagal šabloną, ir tokį dokumentą siunčiant tam tikrai veiklai, buvo formuojami veiklų pavadinimai tokie pat, kaip šablono pavadinimas. Dabar veiklos pavadinimas visais atvejais bus toks, kaip kad dokumento pavadinimas.
 • Jeigu dokumentas naudoja atributą, kurio tipas TAIP/NE, tuomet dokumentų paieškos lange rodė neteisingas reikšmes. Dabar sistema patobulinta ir reikšmės yra teisingos.

Kitos naujienos

Daugiau