fbpx

Naujienos

Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Redaguojant patvirtintas Pirkimo ar Pardavimo sąskaitas naudojant funkcionalumą Redaguoti sąskaitą, dabar bus galima pakeisti eilutės mokesčio kodą. Keisti bus galima tik į kitą tokio pačio tarifo mokestį.
RN (53)
2. Sukurtas naujas programos nustatymas Pardavimo sąskaitos apmokėjimo termino atidėjimas dienomis (Min=0; Max=120). Šiame nustatyme galite nusirodyti dienų skaičių, kuris bus imamas pagal nutylėjimą išrašant pardavimo sąskaitas skiltyje Apmokėti iki. Nustatymas negalios sąskaitoms, kuriamoms pagal sutartis. Ten Apmokėti iki data bus standartiškai pagal nurodytą mokėjimo planą.
RN (47)

Personalas ir atlyginimai naujovės:
1. Naujiena tiems, kurie planuoja darbuotojo atleidimo metu nemokėti kompensacijos už nepanaudotas atostogų dienas, jei jų yra daugiau kaip už 3 metus. Sutarties nutraukimo metu dabar galėsite nurodyti dienų skaičių, už kiek mokėsite kompensaciją. Kompensacija už nepanaudotas atostogas bus paskaičiuota tik sutarties nutraukimo metu nurodytoms dienoms. Pagal nutylėjimą bus imamas atleidimo datai sukauptas atostogų dienų likutis.
RN (56)

2. Naujiena DU mokėtinose sumose. Nuo šiol kurdami mokėjimo nurodymus per banką galėsite nurodyti mokamą sumą ar mokamos sumos procentą (atvejai, kai reikia išmokėti ne visą priskaitytą sumą o tik dalį).
Screenshot_1

3. Dabar žymėjimas ND Neatvykimas į darbą administracijai leidus atostogų kaupime bgali būti  traktuojamas kaip ir žymėjimas NA Nemokamos atostogos - t.y. į kaupiamas dienas įsiskaitys iki 10 d.d. per metus NA ir ND kartu sudėjus. Už sekančius ND ir NA žymėjimus atostogos nebus kaupiamos. Jei norite naudoti šį funkcionakumą, Personalas ir atlyginimai konfigūracijoje, skiltyje Žymėjimų grupės, grupėje NAKNA pridėkite žymėjimą ND.

Screenshot_1
4. Sukurti priskaitymai/atskaitymai: SDRD - Sveikatos draudimas, SDRDA - Sveikatos draudimo apmokėjimas. Šie priskaitymai naudojami kuriant Periodinius mokėjimus. Jų pagalba sukursite kas mėnesį priskaitomus mokėjimus trečiom šalim už sveikatos draudimą. Priskaitymas neapmokestinamas jokiais mokesčiais, atvaizduojamas Metinėje GPM 312 ataskaitoje su koduku 73.
RN (57)
5. Dabar galėsite pildyti Tabelių intervalą iš karto keliems tabeliams. Pažymėkite reikiamus tabelius ir paspaudę [Pildyti intervalą] nurodykite datą bei reikiamus žymėjimus
RN (50)
6. Taip pat tabeliuose (tiek Personalas ir atlyginimai, tiek tabelių portale) galėsite koreguoti nuotolinio darbo laiką net jei yra patvirtinta personalo operacija iš kurios ir susikūrė žymėjimas.
RN (59)
7. DU žiniaraštyje pridėtas papildomas informacinis laukas PUPK (Priedas už papildomą krūvį). Pagal reikšmę galima grupuoti, rūšiuoti, filtruoti.
RN (52)
8. Tabelių paieškoje reikšmėms FTE ir Atostogų valandos pridėti sumavimo laukai.
RN (54)
9. Dabar ataskaitoje DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis bus matomi visi žiniaraščiai, net ir tie, kurie yra tušti (atvejai kai darbuotojas visą mėnesį sirgo ar yra PV ir pan.). Anksčiau tokie žiniaraščiai nebuvo rodomi.
10. DU16 Paskaičiuotas atostogų rezervas pridėtas papildomas duomenų stulpelis Atostogų norma. Reikšmė paimama iš Darbo sutartyje Skiltyje Atostogos nurodytos normos
RN (49)
11. Ataskaitoje PV9 Personalo dokumentai pridėtas papildomas informacinis stulpelis Pastabos. Čia galėsite matyti pastabas, nurodytas prie personalo dokumentų Darbuotojo kortelėje.
RN (48)
12. Dabar ataskaitos PV15 Darbuotojų dirbtos/neatvykimų valandos (pivot) pastabų laukelyje Pastabos bus rodomos tik tos pastabos, kurios bus įrašytos naudotojų (be sisteminių pastabų).
RN (55)
13. Nuo šių atnaujinimų tabelių portale bus galima vesti laiką ne tik sveikais skaičiais, bet nurodyti reikšmę ir po kablelio.
RN (58)

Administravimas naujovės:
1. Sukūrus naują ataskaitos šabloną dabar galėsite sukurti ir teises jam. Šablonų paieškoje reiks paspausti paieškoje esantį mygtuką [Generuoti trūkstamas saugumo operacijų teises]. Sugeneravus ataskaitai Operacijos teisę, ją galėsite pridėti atitinkamoms rolėms. Tą rolę turintys darbuotojai ERP'e galės matyti/kurti dokumentus pagal naujai sukurtą ataskaitos šabloną.
RN (51)

Naudotojo vadovas papildytas naujomis instrukcijomis:
* Importuotų skaitiklių rodmenų masinis trynimas
* Atnaujinta instrukcija SODRA “lubų” registravimas, papildant veiksmais, kuriuos reikia atlikti DU žiniaraštyje, gavus informaciją iš SODRA, kad darbuotojui buvo priskaičiuota ir deklaruota sumų po to, kai SODRA įmokų jau nebereikėjo skaičiuoti.

Naujienose rasite aktualią informaciją apie pasikeitimus apmokestinant darbuotojui Darbo užmokestį, kai jo pajamos viršija 84 VDU.

Kitos naujienos

Daugiau