fbpx

Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės:
1. Pridėta  galimybė koreguoti sąskaitas, sukurtas iš Sutarties priskaitymų. Anksčiau, jei sutartis buvo papildyta priskaitymu, bet sąskaita už tą laikotarpį jau buvo sugeneruota, reikėdavo trinti sąskaitą ir išrašyti ją iš naujo (priešingu atveju nesusisiedavo priskiatymas ir sąskaitos eilutė). Dabar bus galima pridėti sutarties priskaitymą tieisiai sąskaitoje. Pridėta eilutė bus automatiškai susieta su sąskaita, o sutarties priskaitymuose bus matoma reikšmė, kad priskaitymui sugeneruota sąskaita.
RN (46)
2. Naujienos mūsų klientams, dirbantiems su apyvartų portalu. Įdėtos papildomos validacijos, kurios leis identifikuoti vedamų apyvartų klaidas jų vedimo metu:
* Jeigu vedama apyvarta yra > 0,01 eur, o pardavimų (čekių) skaičius yra = 0, vizualiai čekio grafoje bus rodomas įspėjimas, kad įvestas rezultatas neteisingas
RN1 (1)
* Pridėtas nustatymas sutarčių konfigūracijoje Apyvartų paskutinių 3 mėnesių vidutinio dienos čekio nuokrypio procentas (1-99). Pagal čia nurodytą reikšmę bus tikrinama: jeigu įvestas dienos vidutinis čekis turi nuokrypį > nustatyme esančiai reikšmei %, lyginant su praėjusių 3-ijų mėnesių vidutinio čekio vidurkiu, sistema rodo pastabą. Jei sutartye nurodytas kita Toleruotina čekio vidurkio nuokrypio reikšmė procentais - tai sutarčiai bus taikomas joje nurodytas nuokrypio procentas.
RN2
Vidutinio 3 mėn. dienos čekio reikšmę visada galite pasitikrinti duomenų lentelės apačioje
RN3
3. Dabar formuojant Sąskaitą faktūrą iš turto vertinimo lango, sąskaitos aprašymas bus formuojamas:
a) jei vertinime nurodyta Sutratis - į aprašymo lauką bus imamas sutarties numeris
b) jei vertinime priskirtos sutarties nėra - bus imamas vertinimo registracijos numeris
RN (45)Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Naujiena! siunčiate pardavimo sąskaitas el. paštu? turime Jums gerų žinių - po šių atnaujinimų patys galite sukonfigūruoti sugeneruojamo failo pavadinimą. Programos nustatymuose rasite naują nustatymą Pardavimo sąskaitos dokumento failo pavadinimas, generuojant masiniu būdu. Čia įvedus atitinkamas reikšmes bus sugeneruotas sąskaitos failo pavadinimas. Galimos reikšmės:
* {Invoice-number} - sąskaitos numeris
* {Buyer-Fullname} - Partneris
* {Invoice-date} - sąskaitos data
RN (24)
2. Atsargų likučių lange pridėtas papildomas informacinis stulpelis Produkto kortelės KN kodas. Pagal reikšmę galima rūšiuoti, filtruoti, grupuoti
RN (26)
3. Dabar pirkimo ir pardavimo sąskaitos detalios eilutės pastabas galėsite įrašyti/koreguoti esant bet kokiams sąskaitos statusui (net kai sąskaita jau patvirtinta)
RN (37)
4. Jei Partnerio kortelėje bus nurodyta valdymo forma Advokatų kontora, tokio tiekėjo išrašytoms sąskaitoms DZ9 ISAF S/F deklaracijoje VMI PVM sąskaitos faktūros tipas bus VS arba VK (pirkimo grąžinimo atveju)
RN (41)Personalas ir atlyginimai naujovės:
1. SVARBU: Nuo 2020 07 01 keičiasi NPD skaičiavimo formulė. Naujoji formulė 400-0,19x(DU-MMA). Ši formulė taikoma pajamoms, išmokamoms po įsigaliojimo datos.
* jei 06 mėnesio darbo užmokestį skaičiuosite ir išmokėsite 06 mėn. - bus taikoma sena NPD formulė 350-0,17x(DU-MMA)
* jei 06 mėnesio darbo užmokestį skaičiuosite ir išmokėsite 07 mėn. - bus taikoma nauja NPD formulė 400-0,19x(DU-MMA)
2. Naujiena mūsų klientams, kurie turi darbuotojų, dirbančių nepilnu etatu ir gaunantys sutartą atlyginimą. Anksčiau Jums reikėdavo išskaičiuoti nustatytą atlyginimą pilnam etatui ir įrašyti jį į sutarties kintamuosius. Dabar to daryti nebereiks. Tokiu atveju Jums reiks standartiškai sutartyje nurodyti etato dydį, bet kintamuosiuose pridėti ne Nustatytą atlyginimą, o Nustatytą atlyginimą neatsižvelgiant į etatą ir čia įrašyti sutartą su darbuotoju atlyginimą. Tvirtinant sutartį automatiškai bus išskaičiuojamas ir sukuriamas kintamasis Nustatytas atlyginimas. Atliekant sutarties etato ar Nustatyto atlyginimo neatsižvelgiant į etatą keitimus - automatiškai persiskaičiuos ir Nustatytas atlyginimas, atsižvelgiant į padarytus pakeitimus
RN (27)
3. Naujiena! nuo šių atnaujinimų Profsąjungos mokestį galite apskaityti ne kaip periodinį mokėjimą, o kaip atskirą atskaitymą, kuris gali būti atskaitomas dalimis pvz. kai darbuotojo atostoginiai priskaitomi atskiruose mėnesiuose. Tokiu būdų ir daug lengviau apsirašyti atskaitomą Profsąjungos mokesčio sumą - Jums tereikia darbuotojo kortelėje pridėti kintamajį Profsąjungos mokesčio tarifas ir nurodyti mokesčio procentą, kuris bus atskaitomas nuo priskaitytos sumos.
RN (30)
4. Tobulėjame Jūsų dėka. Mūsų siekiamybė - Jums patogi sistema. Praeitų atnaujinimų metu buvo realizuota tabelio matomumo žiniaraštyje funkcija. Su šiuo atnaujinimu DU žiniaraštyje galėsite ne tik peržiūrėti darbuotojo tabelį, bet ir atidaryti/uždaryti bei atlikti žymėjimus. Nebereiks eiti į tabelių paiešką ir ieškoti darbuotojo tabelio bei atlikti reikiamus pakeitimus. Viskas nuo šiol viename lange- DU žiniaraštyje!
RN (28)
5. Naujiena! importuojant darbo sutartis, importo metu, nuo šiol bus galima pasirinkti ar paskaičiuoti darbuotojo darbo stažą automatiškai. Importo metu bus suskaičiuojamas darbo stažas pagal Darbo stažo korekcijos ir darbo sutarties datą. Norint, kad būtų suskaičiuotas stažas automatiškai Jums tik reiks importo metu pažymėti varnelę Darbo stažo likučio korekciją paskaičiuoti automatiškai.SVARBU: jei uždėsite varnelę, kad darbo stažas būtų paskaičiuojamas automatiškai, negali būti nurodyta darbo stažo likučio korekcijos reikšmė
RN (36)
6. Dabar jei darbo sutartyje darbuotojui nurodytas nepilnas etatas ir jam mokamas avanso dydis procentais - avanso suma bus išskaičiuojama atsižvelgiant į nurodytą etato dydį
RN (29)
7. Naujiena! dabar galėsite trumpinti ir Nedarbingumo personalo operaciją. Patvirtintoje operacijoje pridėtas papildomas mygtukas [Keisti operacijos trukmę]. Paspaudus šį mygtuką bus aktyvuojamas Data iki laukas, kuriame galėsite nurodyti naują trukmę
RN (35)
8. Įdėta papildoma validacija atšaukiant nedarbingumo personalo operacijas. Dabar nebebus galima atšaukti pirmosios nedarbingumo operacijos, po kurios yra nedarbingumo pratęsimo operacija. Bandant atlikti tokius veiksmus bus pateikiamas klaidos pranešimas. Pirmiausia turėsite atšaukti nedarbingumo pratęsimo operaciją.
RN-39
9. Tabelių paieškoje pridėti nauji informaciniai laukai:
* Lytis - rodoma darbuotojo lytis
* Atostogų valandos - rodomos tą mėnesį atostogautos valandos pagal darbuotojo grafiką
* FTE - išskaičiuojamas santykis (Faktiškai dirbtas laikas+Atostogos) darbo laiko norma valandomis (valstybės nustatytą mėnesio darbo valandų skaičių). Dydis paskaičiuojamas tabelio uždarymo metu. Norint, kad dydis apskritai būtų skaičiuojamas, programos nustatymuose būtina pažymėti varnelę nustatyme Tabelių paieškoje skaičiuoti FTE.
Pagal reikšmes galima grupuoti, filtruoti, rūšiuoti.
RN (38)
10. Dabar tabeliuose galėsite matyti atitinkamus žymėjimus pagal jiems priskirtas spalvas. Žymėjimo spalvą galite pasirinkti Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Žymėjimai ir atidarius reikiamą žymėjimą nurodžius jam spalvą.
RN (44)
11. Pataisytas ataskaitos DU3_1 Pažyma dėl darbo užmokesčio spausdinys. Dabar stulpeliuose Iš viso priskaičiuota išmokėti suma už 1 skiltyje nurodytus mėnesius (14=9-13) bei Priskaičiuotos išmokėti sumos, nurodytos 14 skiltyje, išmokėjimo data bus rodoma apgrupuota informacija pagal mokėjimo datą t.y. suma bus rodoma bendra, kiek tą dieną buvo išmokėta
RN (42)
12. Darbo sutarties paieškoje ir darbo sutartyje pašalintas mygtukas [Spausdinio peržiūra]. Norėdami peržiūrėti sutarties spausdinį turite darbo sutartyje spausti mygtuką [Saugoti ir atidaryti spausdinimui dokumentą]. Šis pakeitimas atliktas dėl to, kad spaudžiant [Spausdinimo peržiūra] dokumentas nėra išsaugomas darbuotojo kortelėje, skiltyje Dokumentai. Spaudžiant [Saugoti ir atidaryti spausdinimui dokumentą] iš karto į dokumentų katalogą (ir darbuotojo kortelėje) bus išsaugoma darbuotojo sutartis.
RN (25)
13. Darbuotojų paieškoje pridėtas papildomas informacinis stulpelis Darbo sutarties įsigaliojimo data. Pagal reikšmę galima filtruoti, grūpuoti, rūšiuoti
RN (23)
14. Darbo sutarčių paieškoje pridėtas papildomas informacinis stulpelis Kintamųjų reikšmių pagrindai. Čia bus matoma pagrindo reikšmė iš Kintamojo, esančio prie sutarties. Galėsite pvz. surašyti valandinio įkainio sudedamasias dalis ir vėliau juos matyti bendroje sutarčių paieškoje. Pagal reikšmę galima rūšiuoti, grupuoti, filtruoti.
Screenshot_1
15. Naujas priskaitymas Išmokama dovanos suma. Nuo priskaitymo skaičiuojami visi standartiniai mokesčiai. Priskaitymas netraukiamas į VDU. Atvaizduojamas SAM, GMP 312 ir 313 ataskaitose
16. Ataskaitos DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis filtruose rasite naują filtrą Darbuotojo statusas. Žiniaraštį dabar galėsite sugeneruoti konkretaus statuso darbuotojams.
RN (33)
17. PV15 Darbuotojų dirbtos/neatvykimų valandos (pivot) ataskaita papildyta informaciniais stulpeliais PN (dienos), PN (valandos), PNE (dienos), PNE (valandos).
RN (34)Administravimas naujovės:
1. Prisijungiant prie portfelių, jei turite galimybę prisijungti prie kelių, portfelių eiliškumas bus pagal abėcėlę.
RN (31)

 

Naudotojo vadovas papildytas naujomis instrukcijomis:

Na o naujienose kviečiame paskaityti apie paskutinių dienų aktualijas – naują NPD formulę nuo 2020 07 01 dienos.

Pasitikrinti ar teisingai pritaikėte naują NPD formulę galite mūsų atnaujintoje Darbo užmokesčio skaičiuoklėje!

Kitos naujienos

Daugiau