fbpx

Naujienos

BSS IT 2019 Kalėdos

Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Ataskaitoje AT26 Įplaukos / Išmokos ir jų dengimai pridėtas papildomas duomenų stulpelis Mokesčio kodas. Reikšmė paimama nuo mokesčio kodo, esančio atliktoje apskaitos operacijoje.
RN (11)

Darbo užmokesčio naujovės:
1. NAUJIENA! realizavome patogų papildomų poilsio dienų vaikučius auginantiems tėvams registravimą. Kad funkcionalumas veiktų - būtina nurodyti informaciją apie turimus vaikus darbuotojo kortelėje, skiltyje Papildoma informacija. Kuriant DVS'e prašymą ir pasirinkus atitinkamą šabloną matysite likusių "mamadienių" skaičių periodui ir galėsite nurodyti kokios trukmės "mamadienio" pageidaujate: 2 val., 4 val. ar pilnos darbo dienos. Pagal tokį prašymą sukurtas įsakymas automatiškai sukurs personalo operaciją, kuri atliks reikiamus žymėjimus tabelyje. Jums nebereiks sekti informacijos, kiek dienų "mamadienių" darbuotojui liko, tai už Jus atliks Jūsų Personalas ir atlyginimai sistema, nes kontroliuos, ar pagal užregistruotas personalo operacijas darbuotojas dar neviršijo jam priklausančių poilsio dienų. Be to, apie tai darbuotojas bus informuojamas jau prašymo teikimo metu.
RN (17)
2. Naujas ERP nustatymas dėl VDU naudojimo skaičiuojant atostoginius ar kitas išmokas, kur naudojamas VDU: Suvienodinti/pritraukti VDU prie darbo sutartyje nurodyto atlyginimo vidurkio. Pažymėjus šį nustatymą VDU bus apskaičiuojamas lyginant standartiškai apskaičiuojamą VDU (3 paskutiniai mėnesiai/faktiškai dirbto laiko) su Darbuotojo nustatytas atlyginimas/einamojo mėnesio nustatytas darbo dienų (valandų) skaičius. Išmokai apskaičiuoti bus naudojamas gautas didesnis VDU.
RN (12)

3. Naujas importas Jums - atostogų importas. Šio importo pagalba kelių mygtukų paspaudimu bus sukeltos visos Jums reikiamos atostogos t.y. sukurtos reikiamos personalo operacijos. Importas atliekamas Personalas ir atlyginimai ->Personalo operacijos -> Veiksmai -> Importuoti atostogas. Būtini laukai importo faile: datos nuo - iki ir tabelio numeris.
RN (8)
4. Atlikote darbuotojui mokėjimą ir vėliau pamatę klaidą ištaisėte - sekančio mėnesio atlyginimo lapelyje permokos suma darbuotojui bus rodoma su minuso ženklu. Taip darbuotojams bus aišku, kodėl gavo mažiau atlyginimo, nei tikėjosi.
RN (13)
5. Dar vienas importas, skirtas Jūsų darbo sąnaudų taupymui - pareigybių importas. Importas atliekamas Personalas ir atlyginimai -> Pareigybės -> Veiksmai -> Importuoti pareigybes. Importo laukai susiejami su failo laukais. Importo faile būtini laukai: Pareigybės kodas, pavadinimas, kiekis. Taip pat gali būti nurodomas pareigybės aprašymas, profesijų klasifikatoriaus kodas.
RN (16)
6. Naujas žymėjimas tabelyje KVK- Kvalifikacijos kėlimas. Esant šiam žymėjimui tabelyje, DU žiniaraštyje bus paskaičiuojama atskira eilute Kvalifikacijos kėlimo suma. Skaičiuojama bus kaip įprastas darbo užmokestis, tačiau matomas bus atskiroje eilutėje ir kitokiu priskaitymo kodu.
RN (20)
7. Jeigu pas Jus įmonėje yra darbuotojų, dirbančių pagal kelias darbo sutartis - atlyginimo lapelyje bus matomas atostogų dienų likutis, išskirtas pagal kiekvieną darbo sutartį
RN (7)
8. Žymint laiką tabelių portale, kai yra nukrypimų nuo normalių laiko normų, Jums nebereiks įvesti nukrypimą papildomai. Įveskite faktiškai dirbtą laiką ir automatiškai bus išskaičiuojamas viršvalandinis laikas ar laikas poilsio dieną lyginant su nustatytu darbuotojo grafiku atitinkamą mėnesį. Žymėjimai taip pat bus automatiškai perkelti į tabelius, pagal kuriuos vėliau darbuotojui bus paskaičiuotas darbo užmokestis
Screenshot_1
9. Sukurtas naujas kintamasis atvejams, kurio pagalba galėsite nurodyti darbo užmokesčio už prastovas skaičiavimo koeficientą. Kintamasis yra Personalas ir atlyginimai -> Personalo ir atlyginimų konfigūracija -> Kintamųjų reikšmės ->Prastovos apmokėjimo koeficientas. Atvėrę kintamąjį nurodykite kokia dalis atlyginimo bus skaičiuojama už prastovą.
RN (4)
10. Naujas žymėjimas tabelyje MD - Privalomų medicininių apžiūrų laikas. Esant šiam žymėjimui tabelyje, DU žiniaraštyje bus sukuriamas naujas priskaitymas Medicininė apžiūra, kuris bus paskaičiuojamas darbuotojo VDU * tabelyje nurodytos šio žymėjimo valandos. Priskaitymas bus atvaizduojamas GPM ir SODRA ataskaitose, bet netraukiamas į VDU skaičiavimą.
RN (19)
11. Jei Jūsų įmonėje darbuotojo atleidimo atveju mokama kompensacija už nepanaudotas atostogas, kai jų būna <1 - turime Jums naują kintamąjį. Jį rasite Personalas ir atlyginimai -> Personalo ir atlyginimų konfigūracija -> Kintamųjų reikšmės -> Skaičiuoti atostogų kompensaciją nepilnai dienai. Atvėrę kintamąjį pažymėkite varnelę prie reikšmės Skaičiuoti atostogų kompensaciją nepilnai dienai.
RN (5)
12. Darbuotojų importas papildytas galima importuoti informacija. Dabar kartu su darbuotojais suimportuosite ir informaciją apie darbuotojo vaikus, asmens dokumentus, adresus.
RN (6)
13. DU žiniaraščių paieškoje pridėti du informaciniai laukai" tabelio numeris ir Atskaitingo asmens skolos padengimas (AASP)
RN (10)
14. Tabelių, darbuotojų, darbo sutarčių paieškoje dabar galėsite matyti darbo sutartyje nurodytus galiojančius detalizacijų šablonus.
RN (14)
15. Atnaujinta 1-SD forma pagal SODRA pakeitimus: A5 skiltyje - papildomas laukas "22 - įgyta teisė nemokėti PSD įmokų arba nustatyta prievolė mokėti PSD"
16. Dabar darbuotojų paieškoje galėsite ieškoti ir pagal pilną darbuotojo vardą.
RN (15)
17. Primename, kad yra sukurtas atostogų prašymo atributas Išmokėti atostoginius prieš atostogas. Pridėjus šį atributą į atostogų prašymo ir įsakymo šabloną - darbuotojas pildydamas prašymą galės nurodyti, ar jam atostoginiu išmokėti prieš atostogas. Šis pasirinkimas bus atkeliamas ir į automatiškai sukurtą personalo operaciją, kurią matys atostoginius skaičiuojantis buhalteris.
RN (18)
18. Praplėstas pareigybės aprašymo laukas. Dabar ten tilps kur kas daugiau simbolių
RN (21)

Dokumentų valdymo naujovės:
1. Siunčiant dokumentą į el. paštą kaip nuorodą, dokumento peržiūrai bus sugeneruojamas PDF formatas, tačiau parsisiuntus bus išsaugotas pirminis dokumento formatas t.y. tas, kokiu buvo siųsta.

DĖMESIO: Personalas ir atlyginimai modulyje atlikti pakeitimai, reikalingi 2020 m. įsigaliojantiems teisės aktų pakeitimams:
* pakeista minimali mėnesinė alga 555 eurų -> 607 eurų, minimalus valandinis atlygis 3,39 eurų -> 3,72 eurų
* pakeista NPD formulė 300-0,15*(DU-555) -> 350-0,17*(DU-607)

SVARBU:
Jei atlyginimus už 2019 m. gruodžio mėnesį mokėsite 2019 12 mėn., bus taikoma 2019 m. galiojant NPD formulė
Jei atlyginimus mokėsite jau 2020 metais - skaičiavimams bus taikoma 2020 m. galiojant NPD formulė
Jei atlyginimus mokėsite 2019 m. gruodžio mėnesį, bet atsiras poreikis ką nors pasitaisyti žiniaraščiuose 2020 metais - turite kreiptis į BSS konsultantus, kad atliekant skaičiavimus iš naujo, būtų taikoma 2019 m. galiojusi NPD formulė.

NEPAMIRŠKITE, kad nuo 2020 01 01 keičasi VSDF įmoka pensijų kaupimui tų darbuotojų, kurie buvo pasirinkę kaupimą didinti palaipsniui (1,8 proc. -> 2,1 proc.). Mūsų klientams užteks tik suimportuoti iš naujo SODRA įmokas (ką reikėjo daryti kas mėnesį visą 2019 m. pirmąjį pusmetį). Jei pamiršote kaip tai daryti - aprašymą rasite čia

Prie šilto arbatos puodelio kviečiame paskaityti, kokiais Personalas ir atlyginimai funkcionalumais jaučiamės pranašesni už savo konkurentus čia.

Ir Kalėdinė dovana MŪSŲ klientams! GPM312 iš Excel konvertavimo programa nemokamai. Tai naujas įrankis Jums, kurio pagalba exel duomenis perkelsite į GPM312 formatą. Įrankį rasite ataskaitų modulyje, pasirinkę ataskaitą GPM312. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Kitos naujienos

Daugiau