fbpx

Naujienos

Projektų valdymas naujovės:
1. Laiko kortelių paieškoje rasite naują duomenų stulpelį Viso. Stulpelio reikšmė skaičiuojama Tarifas x Mokamas laikas.
RN (16)

Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Pakeitimai I.SAF generavimo procese. Mūsų klientų patogumui, programos nustatymuose sukurtas naujas nustatymas Teikiant i.SAF, originalo dokumento data yra prioritetinė. Jei čia nieko nežymite - I.SAF bus generuojamas sena tvarka. Jei čia uždėsite varnelę - I.SAF failo generavimo procesu bus atkreipiamas dėmesys ne tik į dokumento datą, bet ir į lauką Originali dokumento data. Jei čia bus nurodyta data - tada duomenys į failą bus imami pagal čia nurodytą datą. Jei datos nurodytos nebus - tada periodui bus tikrinama Dokumento data. Kada tai patogu - kai kurias nors sąskaitas gaunate vėlai, o I.SAF failas jau būna priduotas. Tada čia nurodžius gavimo datą - sąskaita bus įtraukiama į nurodytos originalios dokumento datos periodą.
RN (3)
2. Importuojant pardavimo sąskaitas būdavo atvejų, kai klaidos pranešimas dėl nepavykusio importo nebūdavo informatyvus. Dabar klaidos pranešimai bus išplėsti ir nurodantys konkrečią klaidą, dėl kokios priežasties importas nepavyko
RN (4)
3. Dabar tiek pirkimų, tiek pardavimų sąskaitų detalėse matysite ir produkto EAN kodą, jei jis yra.
RN (13)
4. Nuo šių atnaujinimų atliekant atsargų perkėlimą, pervežimą ar nurašymą galėsite į vieną vidinę operaciją sudėti kelių atsakingų asmenų likučius t.y. nebereiks kurti kiekvienam atsakingam asmeniui atskiros operacijos. Norėdami į operacijos detales pridėti kelių atsakingų asmenų likučius, pirmiausia pagrindinėje operacijos informacijoje turite pašalinti pagal nutylėjimą parenkamą Išdavė reikšmę.
RN (14)
2. Importuojant pardavimo sąskaitas pridėta galimybė importuoti ir CSV formato failus. Importo metu konfigūracijoje beliks tik pridėti CSV failą ir nurodyti skyriklio simbolį. Tai dar daugiau lankstumo pardavimo sąskaitų importe.
RN (7)

Darbo užmokesčio naujovės:

1. Nauja ataskaita JUMS! PV15 Darbuotojų dirbtos valandos (pivot) - tai detali ataskaita apie darbuotojų dirbtas valandas pasirinktam periodui. Ataskaitoje lankstus duomenų filtravimas, todėl galėsite matyti duomenis įvairiais pjūviais. Informacija pateikiama ataskaitoje: Data, Metai Mėnuo, Diena, Tabelio nr., Darbuotojas, Padalinys, Visas dirbtas laikas (FD), Dirbtas laikas, Viršvalandžiai (VD), Viršvalandžiai poilsio dienomis (VDP), Viršvalandžiai švenčių dienomis (VDS), Viršvalandžiai naktį (VDN), Darbas naktį, Darbas poilsio dienomis, Darbas švenčių dienomis, Apmokama liga, Apmokamos atostogos, Neapmokama liga, Vaiko priežiūra, Kvalifikacijos kėlimas.
RN (8)
2. Sutikite, daugelyje įmonių darbuotojų gimtadieniai, kad ir simboliškai, bet minimi. Tačiau kaip atsiminti visų darbuotojų gimimo datas, kai jų tiek daug? kas dieną tikrinti sąrašus nėra tikslinga...ir šiuo klausimu Jums padėsime mes su nauju funkcionalumu. Nuo šiol galite gauti priminimus apie artėjančius darbuotojų gimtadienius tiesiai į el. paštą. Programos nustatymuose Jums reikia nusirodyti: Dienų skaičių, kuriam likus iki gimtadienio siųsti priminimą; Personalo gimtadienių priminimo periodiškumą dienomis na ir žinoma Personalo gimtadienių priminimų gavėjo el. paštą ar paštus.
RN (9)
3. Naujiena Išoriniam tabelio žymėjimo portale. Personalas ir atlyginimai -> Personalo ir atlyginimų konfigūracija -> Žymėjimų grupės sukurta nauja žymėjimų grupė Portale tabeliai naudojami žymėjimai. Čia turite nusirodyti tuos žymėjimus, kuriuos norėsite naudoti portale keičiant  laiką.
RN (11)
4. Periodiniame mokėjime dabar bus galima uždėti varnelę sustabdytas net ir tada, kai periodinis mokėjimas yra patvirtintas. Sustabdžius periodiniai mokėjimai į Darbo užmokesčio žiniaraščius nebetraukiami.
RN (15)
5. Personalas ir atlyginimai -> DU sumų detalizacijos rasite naujus informacinius stulpelius: Žiniaraščio eilutės Tipas, Žiniaraščio eilutės Laikotarpis, Žiniaraščio eilutės Apmokėjimo data, Žiniaraščio eilutės Data apskaitai, Priskaitymo/atskaitymo globalios grupės kodas ir pavadinimas. Pagal naujus duomenų stulpelius galėsite ieškoti, grupuoti rūšiuoti. Tai dar vienas būdas Jums susitikrinti DU detalizacijas.
RN (17)
6. Darbo sutarčių paieškose dabar matysite ir darbuotojui priskirtą darbo grafiką. Rodomas prie aktyvios darbo sutarties nurodytas grafikas.
RN (5)
7. Dabar nurodant ar keičiant darbuotojo telefono numerį darbuotojo kortelėje - automatiškai bus atnaujinamas ir telefono numeris prie darbuotojo priskirtam naudotojui. Nebereikės keisti informacijos ir naudotojo kortelėje.

8. DU sumų detalizacijose dar daugiau galimybių filtruojant. Jei ieškote tam tikrų duomenų, kurių viena ar kita reikšmė nenurodyta - filtre prie atitinkamos reikšmės nurodykite Tuščia ir gausite reikiamus rezultatus peržiūros lange
RN
9. Atnaujintas komandiruočių šalių sąrašas pagal oficialius šalių pavadinimus, todėl nenustebkite, kad kuriant personalo operaciją ar įsakymą DVS'e sąraše vietoje Afganistanas matysite Afganistano Islamo Respublika ir pan.
RN (1)
10. Dabar tabelių pildymo portale bus matomas komandiruočių žymėjimas tose dienose, kai darbuotojas buvo komandiruotėje.
RN (12)
11. Darbuotojo kortelės skiltyje Kvalifikacija neberasite, mūsų nuomone, nenaudojamos informacijos apie karinę tarnybą, pensijas, valstybės tarnybos informaciją.
RN (2)

Dokumentų valdymo naujovės:
1. Ar turite tokių dokumentų, kuriems reikalingas tik tam tikrų procesų šablonas, pagal kurios dokumentas juda DVSe? turime Jums sprendimą. Sukurkite ERP'o dokumentuose šabloną ir sudėliokite reikiamą procesą. Tada įkėlę konkretų dokumentą į DVSą galėsite parinkti reikiamą procesą pasinaudoję nauju mygtuku [Priskirti dokumentui šabloną] dokumento profilyje ar jau net dokumento siuntimo lange. Nebereiks procesų kas kartą dėlioti patiems.
RN (10)
2. Dar daugiau informacijos dokumentų paieškoje. Jei dokumento (pvz. skenuotos sąskaitos) susijusiuose objektuose pridėjote Sąskaitą ir nurodėte ERP'o pirkimuose esančią sąskaitą, aprašymo laukas dabar bus matomas ir dokumentų paieškoje. Taip greitai rasite kokia sąskaita ERP'e su kokiu dokumentu yra susieta arba galėsite pasitikrinti, kurių sąskaitų dar nesusiejote!
RN (16)
3. Dabar vos užregistravus komandiruotės įsakymą ir susikūrus bei patvirtinus personalo operaciją, tabelyje žymėjimas atsiras automatiškai, nebereiks jo perpildyti ar laukti kitos dienos, kai po nakties jis persipildo automatiškai.

Vartotojo vadovas papildytas dvejomis naujomis instrukcijomis:
* Priskaitymų informacija - rasite aprašytus darbo užmokesčio skaičiavime naudojamus priskaitymus, informaciją kurie traukiami į GPM312, GPM312, SAM ir t.t. Detaliau skaitykite čia...
* Mokėtinų/gautinų sumų ir DK sąskaitų tikrinimas - trumpas aprašymas kaip ERP'e automatiškai tikrinamos mokėtinos ir gautinos sumos. Detaliau skaitykite čia...
Nors vasara jau praėjo, tačiau mes kviečiame paskaityti, kaip BSSIT kolektyvas trankiai uždarė vasarą! Plačiau skaitykite čia...

Kitos naujienos

Daugiau