fbpx

Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės:
1. Resurse nurodyta vieta dabar bus matoma ir sutarties objektų skiltyje Sutarties dalykas
RN
2. Ataskaitos VVA2 Klientų apyvartų analizė (pivot) duomenų lape pridėti papildomi informaciniai laukai: Resurso numeris, pavadinimas, vieta.
Test

Projektų valdymas naujovės:
1. Naudojate projektų laiko žymėjimo portalą ir Jūsų darbuotojai dažnai važiuoja į komandiruotes? Tada ši naujiena kaip tik Jums! Funkcionalumo pagalba galite automatiškai sugeneruoti komandiruočių įsakymus, kurie sukuria personalo operacijos, o šios - atitinkamus žymėjimus tabelyje. Šio funkcionalumo pagalba, paspaudę vos vieną mygtuką Jūs turite:
* Komandiruočių įsakymus DVS'e
* Personalo operacijas Atlyginimai ir personalas modulyje
* Komandiruočių žymėjimus tabelyje.
1 mygtukas - automatizuoti trys procesai, kuriuos anksčiau darėte JŪS.
Kaip tai veikia? Projekto pagrindinėje informacijoje turite būtinai pridėti klientą ir klientas turi turėti adresą t.y. ten turi būti šalis, į kurią projektui priskirti darbuotojai vyksta į komandiruotę (būtent ši šalis įsakyme bus nurodoma kaip šalis, į kurią komandiruojama).
RN1
Taip pat turi būti sukurtos laiko kortelės konkrečiam darbuotojui (tai vyksta automatiškai Jums pažymėjus laiką portale). Tada personalo operacijų lange turite spausti Veiksmai -> Generuoti komandiruočių įsakymus. Prasidės masinis procesas, po kurio bus įvykdyti visi anksčiau išvardinti punktai.
RN (4)
P.s. tam kad personalo operacija būtų patvirtinta automatiškai ir būtų atliktas žymėjimas tabelyje, programos nustatymuose turite uždėti varnelę prie pasirinkimo Ar patvirtinti personalo operacijas automatiškai? (2 punkto naujiena)

Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Dar vienas automatinis apskaitos duomenų tikrinimas JUMS! registruojant pirkimo ar pardavimo sąskaitas, buhalterines pažymas ir pan., kai dalyvauja skolos sąskaita - visada turi būti sukurta mokėtina arba gautina suma. Tada jos dengiamos, jų pagrindu generuojamos tam tikros ataskaitos. Yra senų istorinių duomenų kai mokėtina ar gautina suma gali būti nesusikūrusi. Tam sukūrėme Jums mygtuką [Patikrinti sintetiką su analitika], kurį rasite Mokėjimai -> Skolų dengimas. Mygtuko pagalba aktyvuosite masinį procesą kurio metu: bus tikrinama ar visuose dengimuose dalyvauja sąskaitų plano sąskaitos su požymiu atsiskaitomoji, ar visiems DK įrašams, kuri turi požymį atsiskaitomoji sąskaita sukurta mokėtina arba gautina suma. Rastos klaidos bus pateikiamos masinio proceso detalėse su nuorodomis į neteisingai sukurtus dokumentus.
RN (17)
2. Ataskaitos AS26 Sandėlio likučių ataskaita filtruose rasite naują reikšmę Nerodyti atsakingo asmens. Pasirinkus Taip - ataskaitos likučiai nebebus grupuojami pagal atsakingus asmenis. Taigi jei Jums ši informacija nėra aktuali - ši filtro reikšmė Jums kaip tik.
RN (10)
3. Dabar ataskaitą DU05_2 Kasos mokėjimo žiniaraštis galėsite generuoti ne pasirinktam mėnesiui, kaip kad anksčiau, o pasirinktam periodui: datai nuo - iki.
RN (11)
4. Importuojant pirkimo sąskaitas dabar bus galima nurodyti ne partnerio kodą, bet partnerio numerį, esantį sistemoje. Paieška importui bus atliekama ir pagal numerį. Tačiau būtina nurodyti bent vieną iš jų.
RN (14)
5. Ataskaitose AS32 Pirkimo dokumentų sąrašas ir AS33 Pardavimo dokumentų sąrašas dienos dokumentai bus rikiuojami pagal sąskaitos seriją ir numerį.
6. Dabar, generuojant pirkimo sąskaitą, dokumentų paieškos lange Pavadinimas, bus atvaizduojamas sąskaitos numeris, tiekėjas ir sąskaitos data. Taip dar lengviau ir greičiau atsirinksite reikiamus dokumentus Dokumentų paieškoje.
RN2

Darbo užmokesčio naujovės:
1. Naujovė: išmokėjote atlyginus už praeitą mėnesį ir tą patį mėnesį darbuotojas atleidžiamas? būtina perskaičiuoti jo NPD ir GPM. Dabar tai bus atliekama automatiškai. Darbuotojo atleidimo mėnesio žiniaraštyje bus automatiškai perskaičiuota GPM sumą. Perskaičiavimą taip pat galima inicijuoti DU žiniaraštyje paspaudus Darbo užmokesčio skaičiavimas -> Skaičiuoti darbo užmokestį pagal išmokėjimo datą. Bus įvertinami tą mėnesį atlikti mokėjimai ir pagal poreikį perskaičiuojamas GPM mokestis.
RN (1)
2. Vis baiminatės, kad darbų gausoje pamiršite apie baigiančią galioti darbuotojo terminuotą darbo sutartį? turime Jums gerų žinių. Masiniuose procesuose rasite naują masinį procesą Terminuotų darbo sutarčių galiojimo pabaigos priminimas. ERP nustatymuose nurodę pranešimų siuntimo intervalą, priminimų gavėjo adresą bei Dienų skaičių, kuriam likus iki terminuotų darbo sutarčių galiojimo pabaigos siųsti priminimą, gausite priminimus.
RN (15)
3. Dabar tvirtinant darbo sutartį visada bus tikrinama ar nurodytas darbuotojo asmens kodas ARBA socialinio draudimo pažymėjimo kodas (duomenys reikalingi SODRA ataskaitoms). Jei bent vieno iš šių duomenų nebus - gausite klaidą ir darbo sutarties patvirtinti negalėsite.
RN (6)
4. Nuo šiol prieš uždarant tabelį visada bus patikrinama ar tabelis yra užpildytas. Jei tabelis nebus užpildytas - gausite apie tai pranešimą.
RN (7)
5. Reikia patvirtinti didelį kiekį periodinių mokėjimų - ir čia sukūrėme galimybę vieno mygtuko paspaudimu patvirtinti kelis Periodinius mokėjimus. Kaip ir kituose ERP languose galite tvirtinti pasirinktus arba išfiltruotus pagal pasirinktą filtrą.
RN (13)
6. Siunčiant atlyginimo lapelius už rugsėjo mėnesį laikotarpio jau nereikės pasirinkti konkrečios dienos - dabar bus nurodomas laikotarpis - t.y. konkretus mėnuo. Pagal nutylėjimą visada bus parenkamas prieš tai buvęs mėnesis
RN (5)
7. Sukurtas naujas atskaitymas PPAL Paskolos palūkanos. Atskaitymo sumai mažinamas išmokėjimas darbuotojui. Šis atskaitymas matomas atlyginimo lapelyje, DU žiniaraštyje, DU žiniaraščių paieškoje ERPe.
RN (8)
8. Ataskaitos DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis filtruose nebeprivalomas filtras Praeitų mėn sumos
RN (9)

9. Po šių atnaujinimų rasite naujus darbo sutarties spausdinius:
* Darbo sutarties pakeitimai
* Darbo sutarties nutraukimas
Screenshot_1

Dokumentų valdymo naujovės:

1. Turbūt daugelis mūsų klientų turi tokią situaciją, kai pavyzdžiui atostogų prašymą (ar kitą dokumentą) gali tvirtinti keli darbuotojui, priklausomai nuo padalinio, kuriam jis priklauso. Tokiu atveju anksčiau reikėdavo kurti tiek dokumentų šablonų, kiek būdavo skirtingų tvirtintojų. Dabar to daryti nebereikės. Sukūrus dokumento šabloną prie jo pridėkite reikiamus procesus, tik nenurodykite konkrečių dalyvių.
Screenshot_1
Tada modulyje Dokumentai -> Dokumentų konfigūracija -> Gavėjų konfigūracija nurodykite: konkrečią darbuotojų grupę (gali būti ir konkretus darbuotojas) ir koks konkretus darbuotojas atliks pasirinkto dokumento tipo konkretų veiksmą. Taip pat būtina pažymėti varnelę stulpelyje Gavėjas pagal nutylėjimą. Nepažymėjus - darbuotojas siunčiant dokumentą procesams nebus parenkamas.
Screenshot_4

2. ERP nustatymuose rasite naują programos nustatymą Ar patvirtinti personalo operacijas automatiškai? Pažymėjus varnelę - visos sukurtos personalo operacijos pagal DVS'o dokumentus bus patvirtinamos automatiškai t.y. pavyzdžiui užregistravus atostogų įsakymą DVS'e, automatiškai susikūrusi atostogų operacija personalo operacijose bus patvirtinama automatiškai.
RN (2)
3. Sukurtas naujas nustatymas programos nustatymuose: Dokumento pavadinimas generuojamas automatiškai pagal taisykles. Pažymėjus varnelę - rengiant naują dokumentą jo tema visada bus šablono pavadinimas + prašytojo vardas pavardė. Jei norite naudoti kitą pavadinimą - tuomet nuimkite varnelę ir reikiamą temą į dokumento profilį įsirašykite patys.
RN (12)
4. Dabar pridedant asmenį prie dokumento pagal nutylėjimą asmens grupė yra parenkama pagal dokumentų konfigūraciją. Jei konfigūracijoje nurodyta, kad "Pildyti prašytoją", tai grupė bus "Prašytojas", kitu atveju - "Sudarytojas".
5. Dabar sutarčių vykdyme galėsite stebėti ne tik išrašytas pardavimo sąskaitas, bet ir pardavimo finansinius grąžinimus, jei tokių buvo. Tai dar daugiau naudingos informacijos sutartyse!
RN (3)

Kitos naujienos

Daugiau