fbpx

Naujienos

Ar žinote, kad BSS ERP Personalo modulis yra sujungtas su Google, jeigu savo įmonėje elektroniniam paštui naudojate Google paštą bei Kalendorių - galite turėti visas savo ar savo kolegų atostogas Google Kalendoriuje ! Jei norite susieti BSS ERP su Google susisiekite !

Projektų valdymas naujovės:
1. Sukurta nauja ataskaita PV13 Laiko kortelių suvestinė (pivot). Ataskaitoje matysite darbuotojus pagal projektus, jų išdirbtą laiką, paskaičiuotą sumą pagal galiojusį tarifą. Kaip ir visose pivot ataskaitose ypač lanksčios galimybės filtruoti duomenis Jums patogiais pjūviais.
RN (1)
2. Laiko kortelių paieškoje pastebėsite naują mygtuką [Perskaičiuoti]. Mygtuko pagalba perskaičiuosite laiko kortelių tarifą: jei laiko kortelėje buvo nenurodytas joks tarifas - bus priskiriamas tas, kuris nurodytas darbuotojo kortelėje kaip kintamasis TLK arba tas, kuris nurodytas projekto administravimo informacijoje.
Jei tarifas laiko kortelėje bus nurodytas rankiniu būdu - tokie tarifai nebus perskaičiuojami.
RN (3)
3. Projektų konfigūracijoje - papildomas nustatymas: Projekte privalomas bent vienas atsakingas asmuo. Jei čia nebus pažymėta varnelė, tada kuriant naują projektą jam nebus priskiriamas joks atsakingas asmuo (pagal nutylėjimą esant varnelei priskiriamas naudotojas - projekto kūrėjas)
RN (1)
4. Dar viena ataskaita Jums - FA8_5 Pelningumas pagal detalizaciją. Šioje ataskaitoje nusirodę datos intervalą bei grupuojančią detalizaciją (pvz.: projektas), matysite pelningumą pagal pasirinktą grupuojančią detalizaciją ar konkrečiai nurodytą. Pelningumas išskaičiuojamas kai procentas nuo pajamų ir sąnaudų, kurios turi pasirinktą detalizaciją.
RN (7)
5. Projektų planavimo modulyje, atvėrus konkretų projektą, rasite naują skiltį Projektų darbų planas. Skiltis skirta susiplanuoti projekto darbus nurodant konkretų darbą, jo lokaciją, planuojamas dirbti valandas. Čia taip pat galėsite stebėti darbų įvykdymą, nes automatiškai kuriamos laiko kortelės pagal projekte dirbto laiko žymėjimą, bus atvaizduojamos šioje skiltyje.
RN (18)
Ryšium su tuo sukurti papildomi funkcionalumai:
* Laiko kortelėje pridėti papildomi reikšmių laukai: Projekto darbas ir Projekto darbo lokacija. Dabar laiko kortelėje bus galima nurodyti ir šias reikšmes. Taip pat laiko kortelių paieškoje pagal jas bus galima rūšiuoti, grupuoti, filtruoti.
RN (14)
* Projektų laiko suvedimo portale, žymint laiką, pridėta galimybė nurodyti projekto darbą ir lokaciją
RN (12)
* Pasinaudojus Išsaugoti kaip ... funkcija projektų modulyje bus perkopijuojamas ir darbų planas, taigi vesti iš naujo rankiniu būdu nebereiks, jei projektų darbų sąrašas analogiškas ar panašus.
* Projekto darbų sąraše galėsite nurodyti darbo baigtumą procentais. Jums reiks paspausti [Įvesti baigtumą] ir nurodyti savaitę bei baigtumo reikšmę. Paskutinė įvesta baigtumo reikšmė bus matoma projekto darbų plano paieškoje.
RN (13)
* Projekto darbų plane galėsite stebėti kiekvieno projekto darbo baigtumo istoriją savaitėmis.

* Projekto darbų sąraše pridėtas duomenų stulpelių Planuojama val., Dirbta val., Balanced MH sumavimas.
RN1 (1)
* Projekto pagrindinėje informacijoje pridėti informaciniai laukai Projekto darbų plano: Normuotos val., Įsisavintos val., Tabelio val., Našumas, Darbų progresas, Ekstra val.
RN2 (1)

6. Susieję tabelio dienas su laiko kortelėmis ir atvėrę dienos žymėjimą dabar galėsite pateikti tiesiai į susietą laiko kortelę - tereiks paspausti Hyperlink'ą stulpelyje Laiko kortelė.
RN (8)
7. Projektų resursų paieškoje dabar galėsite matyti ir darbuotojo pilietybę. Pagal reikšmę galima rūšiuoti, grupuoti, ieškoti. Reikšmė atkeliauja iš darbuotojo kortelės.

8. Projekto pagrindinėje informacijoje pridėta galimybė pridėti kliento adresą.
RN (9)

Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Tik mūsų klientams - naujas funkcionalumas sandėlyje. Sutikite, kad buhalteriams tarp tokios gausos atliekamų apskaitos operacijų gali susisukti galva ir apsisaugoti nuo elementarių klaidų neįmanoma. Paskui dar kelios bemiegės naktys klaidų ieškojimui... todėl mes sukūrėme Jums naują mygtuką: Patikrinti analitiką su sintetika. Kas vyks paspaudus šį mygtuką? bus tikrinama sandėlio informacija ir DK sąskaitos, kur registruojamos atsargos. Kokias klaidas padės rasti šis funkcionalumas? 1. Jei užregistravote prekę į sąnaudų sąskaitą 2. Jei užregistravote paslaugą į atsargų sąskaitą 3. Jei užregistravote prekės/rinkinio/gaminio pardavimą be savikainos 4. Jei užregistravote sumą į atsargų sąskaitą per buhalterines pažyma.
Pradėję tikrinimą  rezultatus matysite masiniuose procesuose, kur bus nuoroda į neteisingai užregistruotą dokumentą ir trumpas paaiškinimas kas su juo negerai.
Bus daugiau laiko vasaros malonumams...
RN (9)
2. Įdėtas papildomas tikrinimas norint redaguoti patvirtintas pirkimo ar pardavimo sąskaitas. Nebegalėsite redaguoti sąskaitų, kur bent vienas produktas bus su tipu Prekė, Rinkinys, Gaminys. Taip būsite apsaugoti nuo sandėlio klaidų, nes redaguojant pirkimo sąskaitą sandėlio likučių informacija nėra keičiama.
RN (6)
3. Tiek pirkimo tiek pardavimo sąskaitų pagrindinėje informacijoje pridėta nauja reikšmė Padalinys. Nurodžius čia padalinį kiekviena sąskaitos eilutė detalėse turės pagrindinėje informacijoje nurodytą padalinio reikšmę ir nebereikės į kiekvieną eilutę pridėti atskirai.
RN (5)
4. Importuojant kainynus ERP'e sukurtas papildomas tikrinimas - ar atitinka faile nurodyto produkto matavimo vienetai ir esantys ERP'e konkretaus produkto kortelėje. Importo metu apie tai bus pateiktas pranešimas, o importuojamas įrašas bus neįkeltas. Taip būsite tikri, kad nesuimportuosite kilogramų kainos ten kur turi būti gramai.
RN (10)

5. Masinių procesų vykdymo paieškoje pridėtas papildomas duomenų stulpelis Sukūrė. Dabar visada žinosite kas paleido vieną ar kitą procesą. Pagal duomenų lauką galima ieškoti, grupuoti, rūšiuoti.
RN
6. Jau galite importuoti ne tik pirkimo ir pardavimo sąskaitas, bet ir pirkimo ar pardavimo grąžinimus!

Atlyginimai ir personalas naujovės:
1. Ar pamenate dar metų pradžioje dažnai linksniuojamas SODRA lubas? kai nuo tam tikros per einamuosius metus uždirbtos sumos darbuotojui skaičiuojamas tik pensijų kaupimo procentas ir Privalomas sveikatos draudimas? Jeigu Jūsų įmonėje yra tokių darbuotojų - tada šis funkcionalumas Jums. ERP'e darbuotojo kortelėje rasite naują kintamąjį NSDM - Neskaičiuoti SODRA ir DSODRAS mokesčių. Nurodžius šį kintamąjį ir nurodžius pradžios datą, SODRA mokesčiai bus taikomi pagal SODRA lubų reikalavimus. Funkcionalumas patogus ir tuo, kad automatiškai uždedama galiojimo data - iki einamųjų metų pabaigos, taigi jums nereikės atsiminti, kad reikia pakeisti darbuotojo kintamąjį, jog nuo sekančių metų jam SODRA mokesčiai būtų skaičiuojami įprastai.
RN
2. Dar vienas patogumas Jums - mūsų mieli klientai: nuo šių atnaujinimų jau galėsite trumpinti ir kitas personalo operacijas. Trumpinimo logika tokia kaip ir atostogų operacijų - paspaudus [Keisti operacijos trukmę] sutrumpinama operacija nurodant naują operacijos datą.
RN (2)
3. Sukurtas naujas žymėjimas tabeliuose bei personalo operacijose KV - kvalifikacijos kėlimas. Sukūrus su šiuo tipu personalo operaciją jis bus matomas ir su kitais tos dienos žymėjimais.
RN (6)
4. Nors apie metinės ataskaitos GPM312 teikimą dar net pagalvoti nesinori, tačiau mūsų komanda jau ruošiasi tam. Su šiais atnaujinimais Jus pasieks nauja ataskaita GPM312_D Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms išklotinė. Tai detali ataskaita, kurioje galėsite matyti iš kokių detalių sumų susideda kiekviena metinės GPM312 ataskaitos eilutė.
RN (2)
5. Sukurtas naujas kintamasis prie darbuotojo NVSM. Priskyrus šį kintamąjį darbuotojui jam bus neskaičiuojami jokie SODRA mokesčiai.
RN (8)
6. Turite darbuotojų, kuriems pervedinėjate investicinį draudimą? Registruokite juos per vykdomuosius raštus. Tokiems darbuotojams Darbuotojo kortelės skiltyje Periodiniai mokėjimai sukurkite naują periodinį mokėjimą, kur nurodykite privalomą informaciją ir Priskaitymą Draudimo apmokėjimas bei Atskaitymą Draudimas. DU žiniaraštyje kas mėnesį bus priskaitymuose sukuriama periodiniame mokėjime nurodyta suma ir taip pat sukuriamas atskaitymas bei mokėtina suma nurodytam Gavėjui.
RN (11)
7. Atleidžiant darbuotoją, kuris turi sukaupęs mažiau nei 1 atostogų dieną, kompensacija už nepanaudotas atostogas nebus skaičiuojama (pagal DK 127 str. 2 dalį)
8. Sukurta galimybė ERP'e sukurtoms atostogų personalo operacijoms nurodyti atostogų tipą Kitos atostogos - tipas taikomas tik tada, kai sutartinis žymėjimas yra Mokymosi atostogos. Nurodžius šį atostogų tipą automatiškai parenkamas apmokėjimo procentas 0, bei nemažinamos sukauptų kasmetinių atostogų dienos.
RN (13)
9. Ataskaitos DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis filtruose rasite naują filtrą Rodyti darbuotojo asmeninę informaciją. Pažymėjus Taip žiniaraštyje bus rodomi du papildomi stulpeliai: kodas (darbuotojo asmens kodas iš darbuotojo kortelės) ir No.D (informacija iš Papildomos informacijos).
RN (3)
10. Ataskaitoje DU5_15 Personalo operacijų suvestinė pridėti papildomi informaciniai laukai: Žymėjimas, Dienos: darbo ir kalendorinės.
RN (4)
11. Sukurta nauja ataskaita PV12 Komandiruotės pagal šalį. Šioje ataskaitoje pasirinkę laiko intervalą galite matyti koks darbuotojas kokioje šalyje kiek laiko buvo. tai puikus įrankis susitikrinti įmonėms, kurių darbo specifika susijusi su gausa komandiruočių.
RN (11)

12. Personalo ir kintamųjų konfigūracijos skiltyje Kintamųjų reikšmės pridėtas papildomas duomenų stulpelis Sutarties įsigaliojimo data.
RN (4)
13. Registruodami darbuotojo pažeidimą jo kortelėje dabar galėsite nurodyti ir Nuobaudą - toks tekstinis laukas pridėtas pažeidimų registre.
RN (10)

Dokumentų valdymo sistemos naujovės:
1. Siunčiant dokumentus į išorę (el. parašui ar kaip nuorodą) galėsite pasirinkti, kad vartotojo autentifikacija nėra privaloma. Siunčiant su šiuo pasirinkimu gavėjui nebereiks vesti patvirtinimo kodų.
2. Sukurtas naujas nustatymas programos nustatymuose DVS išorinio parašo nuorodos galiojimo terminas dienomis ( Min=0; Max=365 ) - nurodžius dienų skaičių apibrėšite, kiek dienų bus aktyvi nuoroda gavėjui į Jūsų atsiųstą dokumentą (0 - reiškia galioja visada)
RN2
3. Spausdinant dokumentus DVS'e pridėtas papildomas pasirinkimas Su komentarais. Pažymėjus šį lauką automatiškai bus pažymėtas ir pasirinkimas Su vizų lapeliu/ Dokumento spausdinyje bus sugeneruotas papildomas vizų lapas, kuriame bus matomi dokumento komentarai.
RN (12)
4. DVS'e dokumentų paieškoje, išplėstiniame filtre pridėta galimybė ieškoti dokumentų pagal gavimo datą.
RN (7)
5. Dabar DVS'e galite pasirinkti naują kalbą - rusų.
RN (16)

Kitos naujienos

Daugiau