fbpx

Naujienos

Projektų valdymas naujovės:
1. Jei suplanavote darbuotojui darbus prie projektų ir netikėtai jį reikėjo atleisti - sutarties nutraukimo metu visi suplanuoti laikai prie projektų bus ištrinti. O jei yra sukurtų laiko kortelių t.y. atlikti žymėjimai projektų laiko žymėjimo portale - laikas bus ištrintas iki atliktų žymėjimų. Nutraukiant darbo sutartį sistema pateiks apie tai įspėjimą.
RN (12)
2. Dabar išoriniame projektų laiko pildymo portale nebegalėsite redaguoti priskirto laiko, jei bus uždaryti to mėnesio tabeliai. Reikės  atidaryti tabelį ir tik tada galėsite koreguoti. Taip busite tikri, kad visi padaryti pakeitimai atsispindės ir Darbo užmokesčio skaičiavimuose.
RN (20)
3. ERP'e sukurtas papildomas nustatymas Mėnesio diena iki kurios galima vesti ar koreguoti praeito mėnesio Laiko korteles, laiko kortelių portale ( Min=0; Max=31 ). Pagal čia nurodytą dienų skaičių bus kontroliuojama, kiek dienų po praėjusio mėnesio bus galima dar koreguoti suvestą ankstesnio mėnesio dirbto laiko informaciją ar apskritai ją suvesti.
RN (23)
4. Nurodant projekto pabaigos datą dabar bus tikrinama, ar nėra priskirtų resursų vėlesniai datai nei projekto pabaigos data. Jei bus suplanuotų darbo dienų - sistemoje bus pateikiamas informacinis pranešimas. Pasirinkus Taip - projekto resursuose bus ištrinami suplanuoti laikai. Jei bus sukurtų laiko kortelių po vedamos projekto pabaigos datos - laiko kortelės nebus ištrinamos. Taip pat nebus galima priskirti resursų projektui vėliau nei nurodyta projekto pabaigos data.
RN (6)
5. Projektų laiko vedimo portale pridėtas papildomas duomenų stulpelis Pastabos. Informacija į šį lauką atkeliauja nuo darbuotojo kortelėje esančio lauko Pastabos. Naudojantis šiuo lauku patogu apsirašyti darbuotojo informaciją, kurių informacijos laukų portale nėra. Pagal reikšmę yra galimybė filtruoti, rūšiuoti.
RN (5)

Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Skolų dengimų lange padaryta galimybė filtruoti Depozitus - sukurtas filtras, kuriame uždėjus atitinkamą žymėjimą bus ieškoma depozitų arba kaip tik ne depozitų. Dengiat sumas, kur bent viena pusė bus depozitas - bus pateikiamas informacinis pranešimas, kad tarp dengiamų mokėjimų yra depozitas.
RN3
2. Dabar patys galėsite pasirinkti kas turėtų būti rašoma pardavimo sąskaitų, kurios generuojamos iš sutarčių, aprašyme. Programos nustatymuose sukurtas naujas nustatymas Sąskaitos išrašant ją iš sutarčių aprašymo formatas. Galimos reikšmės: {contract-number}, {contract-name}, {contract-description}. Atitinkamai nurodžius reikšmę būtent tas laukas bus ir rodomas sąskaitos aprašyme:
- Sutarties numeris
- Sutarties pavadinimas
- Aprašymas
RN (2)
3. Siunčiant pardavimo sąskaitas elektroniniu paštu pagal pasirinktą filtrą dabar bus rodomas pranešimas, jei tarp siunčiamų sąskaitų bus senesnių nei 30 dienų. Taip galėsite įsitikinti, ar tikrai siunčiate reikiamas sąskaitas, t.y. nesiunčiate praeito mėnesio sąskaitų, kurios jau yra išsiųstos
RN (24)
4. Atliekant pardavimo grąžinimus dabar negalėsite grąžinti prekių, kurioms nebus nurodyta savikaina. Taip bus užtikrinta, kad grąžinimai bus teisingai atvaizduojami sandėlio ataskaitose
RN (7)
5. Dabar naudojantis Išsaugoti kaip... funkcija pirkimo sąskaitose nebereiks vesti serijos numerio, jis bus nukopijuojamas nuo kopijuojamos sąskaitos, Jums beliks tik įvesti sąskaitos numerį.
RN (19)
6. Lojalumo programoje dabar galite nurodyti sukauptų taškų intervalus ir priskirti globalias partnerių grupes. Pagal šį aprašymą automatiškai bus pakeičiama partnerio globali grupė, kai tik jo sukaupti lojalumo taškai pasieks aprašytą grupės ribą.
RN (21)
7. Registruojant pardavimo grąžinimus ir nenurodžius susijusios sąskaitos dabar savikaina bus paimama nuo produkto kortelėje nurodytos savikainos, jei ji ten bus.
RN (18)
8. Ataskaitoje FA1_8 DK apyvarta auditui pridėtas grupavimas pagal ūkinės operacijos numerį, sąskaitą, koresponduojančią sąskaitą bei partnerį, todėl dabar atvaizduojami duomenys bus pateikiami kompleksiškai ir glausčiau.

Atlyginimai ir personalas naujovės:
1. Naujiena! Personalas ir atlyginimai konfigūracijoje sukurtas naujas nustatymas Neatvykimo dienų skaičius nuo kurio neformuojamas avansas ( Min=1; Max=31 ). Nurodžius čia dienų skaičių, avansų kūrimo metu bus atsižvelgiama, kiek darbuotojas turi neatvykimo į darbą dienų (atostogų ar ligos) iki avansų kūrimo datos ir jei neatvykimo dienų bus daugiau nei nurodyta nustatyme - avansas darbuotojui nebus sukuriamas ir išmokamas.
RN (3)
2. Jūsų patogumui Personalas ir atlyginimai modulyje rasite naują skiltį DU sumų detalizacijos. Tai nauja skiltis, skirta DU tikrinimuisi. Čia matysite visas DU sumas priskaitymų/atskaitymų lygiu. Galėsite ieškoti, grupuoti, filtruoti pagal datą, darbuotoją, konkretų priskaitymą/atskaitymą ir panašiai.
RN
3. Kad ir kaip būtų nemalonu, bet kartais taip būna, kad reikia fiksuoti darbuotojų nusižengimus. Tam tikslui darbuotojo kortelės skiltyje Vertinimas dabar galėsite apsirašyti ir tokią informaciją apie darbuotoją.
RN (4)
4. Dabar registruojant darbo sutartį ERP bus tikrinama, ar darbuotojo kortelėje yra nurodytas darbuotojo asmens kodas. Kodas būtinas teikiant SODRA ir VMI ataskaitas, todėl be asmens kodo darbuotojo kortelėje sutarties patvirtinti negalėsite, o sistema apie tai informuos blokuojančiu pranešimu.
RN (13)
5. Tabelių paieškoje matysite informaciją apie išdirbtą laiką darbuotojų, kurie dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą. Pridėti papildomi informaciniai laukai: Darbuotojo turimos išdirbti val., Darbuotojo faktiškai išdirbtos val., Perdirbtos/neišdirbtos val.. Taip sekti darbuotojo išdirbtą laiką bus daug paprasčiau ir sudarinėjant grafikus galėsite pasitikrinti ar darbuotojas išdirbs visą laiką, ar neperdirbs viršvalandžių.
RN (10)
6. Sukurta nauja ataskaita DU5_9 Dirbtos valandos pagal detalizaciją periodui. Galimos grupavimo detalizacijos: Projektas, Partneris, Darbdavys. Pasirinkę grupavimą ir datos intervalą matysite koks darbuotojas kiek laiko pradirbo pagal pasirinktą grupavimo detalizaciją. pastaba: būtina tabelius susieti su laiko kortelėmis.
RN (8)
7. Darbo sutarčių paieškoje dabar galėsite filtruoti, grupuoti ir rūšiuoti jau nutrauktas sutartis pagal sutarties nutraukimo pastabas ir Teisės akto straipsnius
RN (16)
8. Sukurtas naujas kintamasis NISF. Pridėjus šį kintamąjį darbuotojo kortelėje, tokiam darbuotojui bus skaičiuojami reikiami mokesčiai, bet nebus atvaizduojami sodra ataskaitose
RN (9)
9. Atnaujintas statistinės ataskaitos ST03 DA - 01 šablonas

Dokumentų valdymo sistemos naujovės:
1. Sukurtas funkcionalumas, leidžiantis atstatyti ištrintą dokumentą. Dabar šiukšliadėžėje pažymėjus ištrintą dokumentą ir paspaudus šiukšliadėžės simbolį, dokumentas bus atkurtas į tą patį katalogą bei bylą, iš kurio buvo ištrintas
RN (15)
2. ERP'e, registruotų dokumentų paieškoje pridėti papildomi informaciniai laukai Gavimo data ir Išorinis registracijos numeris. Pagal pridėtas reikšmes galima grupuoti, rūšiuoti, atlikti paiešką.
RN (11)
3. Nuo šiol atributus galėsite saugoti ir pranešimo lange t.y. ne dokumento profilyje. Ši naujovė galioja tik tiems dokumentams, kurių atributai naudojami tik šalia dokumento, ne pačiame dokumento tekste.
4. Siunčiant dokumentus sistemoje, el. parašui ar kaip nuorodą - siuntimo lange dabar visada matysite ryškiai raudona spalva pažymėtą siuntimo KAM lauką - tai priminimas Jums, kad šis laukas būtinas. Neįvedus reikšmės ir bandant išsiųsti dokumentą gausite įspėjimą, kad nenurodyti Gavėjai.
RN (1)
5. Dabar pridedant prie dokumento susijusį asmenį jo siūlomas tipas bus Sudarytojas
RN (14)
6. Dokumentų paieškoje pridėtas papildomas duomenų laukas Prašytojas.
RN (17)
7. DVSe, registrų ar bylų medyje dabar matysite ir registrų identifikavimo žymą arba bylų indeksą.
RN (22)

Kitos naujienos

Daugiau