fbpx

Naujienos

BSS-laukas-

Nauja pagalbinė priemonė - Atlyginimo ir mokesčių skaičiuoklė !

BSS Buhalterinė apskaita naujovės:

 • Atsirado galimybė prie produkto kortelės nurodyti detalizacijų šabloną. Sąskaitoje parinkus produktą, turintį priskirtą detalizacijų šabloną, sąskaitos eilutės automatiškai detalizuojasi pagal produkto kortelėje nurodytą detalizacijos šabloną.
 • Patobulintas pradinių likučių importas. Po pakeitimų, importuojant į sistemą pradinius likučius, sistema leis importuoti ir papildomai detalizacijas: darbuotojas, tabelis, padalinys.
 • Sukurtas naujas programos nustatymas „Pardavimo sąskaitoje pridėti prekes tik iš sandėlio likučių“. Esant šiam programos nustatymui, nebus galima prekyba iš kasos aparato prekėmis, kurių sandėlyje nėra.
 • Pardavimo sąskaitos lange pridėtas naujas mygtukas „Sukurti kvitą“. Paspaudus šį mygtuką, sukuriamas kasos aparato kvitas. Šis funkcionalumas yra naudingas tuo atveju, kai pradžioje suformuojama pardavimo sąskaitą, o tik vėliau atsiranda poreikis kasos aparato kvitui.

Atlyginimai ir personalas naujovės:

 • Atliktas ataskaitos „DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis“ papildymas. Ataskaitos  skiltyje „Išmokėjimai“ duomenys surenkami,  reaguojant į išmokėjimo datą, t.y. į DU žiniaraščio stulpelį „Apmokėjimo data“. Pvz.: formuojamas  darbo užmokesčio žiniaraštis už 06 mėn., atlyginimas išmokėtas jau 07 mėn., tokiu atveju, sumas matysime ataskaitos  „DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis“ stulpelyje „Išmokėjimas (neišmokėta)“; formuojamas  darbo užmokesčio žiniaraštis už 06 mėn., atlyginimas išmokėtas tą patį 06 mėn. tokiu atveju, sumas matysime ataskaitos  „DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis“ stulpelyje „Išmokėjimas (išmokėta)“.

1

 • Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro pateiktą pavyzdinę formą sistemoje atnaujintas darbo sutarties šablonas.
 • Atliktas ataskaitos „DU7 2-SD“ patobulinimas. Sistemoje vykdant darbo sutarties nutraukimą (Personalas ir atlyginimai“ → „Darbo sutartys“ → atidaryti sutartį, spausti mygtuką Nutraukti darbo sutartį), nurodomi duomenys: „Įsakymas“, „Sutarties pabaigos data“, „Priežasties patikslinimas“, „Teisės akto straipsnis“.

2

Jei darbuotojui priklauso išeitinė kompensacija, sekančiame žingsnyje nurodomas „Išeitinės kompensacijos mėnesių skaičius“, kuris gali būti ne tik sveikas skaičius, bet taip pat ir trupmeninis (pvz.: 0,5 ar 0,75).

3

Darbo sutarties nutraukimo metu, nurodoma informacija, leis sistemai tinkamai suformuoti ataskaitą  „DU7 2-SD“.

 • Suminės apskaitos darbo laiko periodo galiojimo automatinis pratęsimas. Po atliktų atnaujinimų, darbuotojui, dirbančiam pagal suminę darbo laiko apskaitą (sutartis su požymiu „Suminė darbo laiko apskaita“), pasibaigus trijų mėnesių periodui ir uždarius sekančio mėnesio, einančio po apskaitos periodo tabelį (pvz.: apskaitos periodo mėnesiai: sausis, vasaris, kovas, sekantis mėnuo po apskaitos periodo – balandis), darbuotojo darbo laiko periodas sistemoje susikuria automatiškai.
 • Po atnaujinimų, sistemoje vartotojas turės galimybę nurodyti įmonės padalinio adresą. „Personalas ir atlyginimai“ → „Padaliniai“ → pasirinkus norimą padalinį, adreso lentelėje nurodomas padalinio adresas.

4

 • Atlikti suminės darbo laiko apskaitos periodų koregavimo apribojimai. Jei apskaitos periode yra uždarytas tabelis, sistema neleis daryti tam tikrų pakeitimų vykdat šiuos veiksmus:
 1. kuriant naujus įrašus
  • neleis sukurti įrašų be pradžios datos;
  • neleis sukurti įrašų be nurodytos trukmės;
  • neleis sukurti įrašų be nurodytų valandų arba su minusinėmis valandomis;
  • neleis sukurti įrašų su nurodytomis valandomis mėnesiuose, kurie nepriklauso periodui (pvz.: periodą sudaro 3 mėnesiai, bet yra suvedamos valandas dar ir 4 mėnesyje);
 2. trinant įrašus
  • neleis trintį įrašų, kai jau yra sukurti tabeliai;
 3. redaguojant įrašus
  • neles redaguoti periodo pradžios datos, kai yra uždarytų tabelių tam periodui;
  • neleis mažinti periodo trukmės, jei yra uždarytų tabelių mėnesių, kurie pradings iš periodo sumažinus jo trukmę;
  • neleis keisti valandų, kai tam mėnesiui uždarytas tabelis;
  • neleis pridėti valandų mėnesiams, kurie nepriklauso periodui (pvz.: periodą sudaro 3 mėnesiai, bet yra suvedamos valandas dar ir 4 mėnesyje).
 • Atliktas ataskaitos „PV1 Nepanaudotų atostogų ataskaita“ patobulinimas. Ataskaita papildyta filtru, kuris leis formuoti informaciją pagal padalinį.

5

Dokumentų valdymo sistema naujovės:

 • Po pakeitimų užbaigus supažindinimo veiklą, sistema vartotoją automatiškai grąžins į pranešimų paieškos langą (anksčiau vartotojas susipažinęs su dokumentu likdavo to dokumento pranešimo lange).
 • Pridėjus papildomus dokumentus arba priedus prie pagrindinio dokumento, vartotojui bus pateikiama išsamesnė informacija apie pridėtą dokumentą: registracijos numeris, registravimo data, dokumento numeris.
 • Vartotojui viename iš dokumentų valdymo sistemos langų susirikiavus dokumentus norima tvarka, pasirinkta tvarka išlaikoma ir visuose kituose sistemos languose.
 • Dokumentų valdymo sistemoje priimant neigiamą sprendimą, sistema rengėją informuos apie tai laišku, jame nurodant atmetimo priežastį. Iki pakeitimų, laiško turinyje atmetimo priežastis nebūdavo nurodoma.
 • Dokumento siuntimo lange pridėtas naujas požymis „Informuoti mane, kai visi įvykdys savo darbus“ (spaudžiame mygtuką 8, sistema atidaro sisteminį langą, kuriame yra naujasis mygtukas 9). Pažymėjus šį lauką, rengėjui bus suformuota susipažinimo veikla, kurią rengėjas gaus tada, kai visos jo sukurtos veiklos bus įvykdytos.
 • Uždraustas katalogų trynimas sistemoje, jeigu katalogas turi subkatalogų o juose yra dokumentų.
 • Pridėta galimybė keisti atributo reikšmes neįėjus į dokumento kortelę. Dokumentų paieškos lange pridėtas naujas stulpelis 7 . Paspaudus šį mygtuką, sistema pateikia atributo reikšmių redagavimo langą, kuriame galima atlikti reikiamus koregavimo veiksmus.

Kitos naujienos

Daugiau