fbpx

Naujienos

NAUJIENA! Nestovime vietoje, stengiamės tobulėti ir atrasti daugiau darbo sričių, kurias savo klientams padėtumėme dar efektyviau administruoti. Šiandien pristatome Jums Dirbto laiko prie projektų pildymą išoriniame portale. Funkcionalumu naudotis labai paprasta: sukūrus ERPe projektą jam priskiriami darbuotojai sužymint planuojamą jų darbo laiką projekte. Tada išoriniame portale projektų vadovai žymi faktiškai prie projekto darbuotojų dirbtą laiką arba atlieka kitas faktines korekcijas (pvz. perskiria darbuotojus prie kitų projektų). Sužymėtoms darbo valandoms projekte automatiškai sukuriamos laiko apskaitos kortelės kurios susiejamos su to mėnesio tabeliu, pagal kurį skaičiuojamas Darbo užmokestis. Rezultate Jūs turite ne tik patogų įrankį projektų darbo sąnaudų planavimui ir administravimui, bet ir galite skaičiuoti darbuotojų Darbo užmokestį detalizuojant pagal projektus. Taip galite įvertinti kiek žmogiškųjų resursų Jums tas projektas kainavo. Na o jau dirbantiems su šiuo funkcionalumu smulkūs patobulinimai:
1. Dirbto prie projektų laiko žymėjimo išoriniame portale pridėta galimybė ištrinti filtre pasirinktus projektus (t.y. rodyti visus projektus). Taip pat jei tą pačią dieną darbuotojas dirbo prie kelių projektų - toje dienoje bus matomi visi projektai prie kurių jis dirbo (jei projektų numeriai pilnai netelpa langelyje, visada galite užvesti pelės žymeklį ant langelio ir matysite visus sužymėtus projektus). Taip pat atvėrus žymėjimo dieną pridėta galimybė nutrinti neteisingai pridėtą projekto eilutę
RN (18)
2. Įdėta papildoma kontrolė registruojant laiką prie dirbtų projektų. Vedant dirbtą laiką bus tikrinama, ar nėra užregistruota daugiau dirbto laiko nei 24 valandos per visus tos dienos dirbtus projektus. Taip pat nebus leidžiama registruoti laiko su 0 valandų. Jei darbuotojas prie projekto nedirbo tiesiog nieko laukelyje nerašykite
RN (19)
3. Dabar pakoregavus išoriniame portale dirbtą laiką automatiškai atsinaujins ir tos dienos sukurta laiko apskaitos kortelė projekte ERPe.
4. Pildant prie projektų sugaištą laiką išoriniame portale ir pasirinkus laiką Savaitė, šalia datos skaičiumi bus rodoma metų savaitė, anksčiau buvo rodoma mėnesio.
RN (20)
5. Darbuotojo kortelėje nurodžius kintamąjį Tarifas laiko kortelėms, ši reikšmė bus įrašoma į pagal žymėjimą sukurtą laiko kortelę. Taip pat bus atsižvelgiama į tarifo galiojimo laiką.
Screenshot_1

Dėkojame savo klientams už drąsiai išsakytus poreikius. Jūsų dėka mes nesustojame tobulėti.

Nekilnojamas turtas naujovės:
1. Apyvartų vedimo išoriniame portale pridėta slaptažodžio priminimo funkcija. Įvedę naudotojo vardą ARBA elektroninį paštą gausite nuorodą, kurią paspaudę pasikeisite slaptažodį.
RN (8)

Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Atšaukiant skirtingų partnerių sudengtas skolas nebereikės rankiniu būdu stornuoti sukurtų dengimo buhalterinių pažymų, jos bus nustornujamos automatiškai atidengiant sudengtas sumas.
RN (13)
2. Pakeista pirkimo sąskaitų Serijos ir numerio tikrinimo logika. Sistemoje dabar galima išsaugoti sąskaitą su tokia pačia Serija ir Numeriu, jei sąskaitos Pardavėjai skirtingi
3. Po šių atnaujinimų galėsite redaguoti mokėjimo būdą net ir patvirtintose pardavimo sąskaitose. Nebereiks jų stornuoti, jei norėsite pakoreguoti mokėjimo būdą.
RN (5)
4. Atliekant papildomų išlaidų paskirstymą sandėlyje dabar visada būsite informuojami, jeigu prekės, kurioms skirstote išlaidas, turės nepabaigtų pervežimo operacijų. Tik pabaigę pervežimus galėsite patvirtinti tokių prekių papildomų išlaidų paskirstymą. Taip būsite tikri, kad pervežimo metu nepasimes atsargų savikaina.
5. Ieškokite prekių likučių sandėlyje dabar dar paprasčiau. Į likučių paiešką pridėti papildomi paieškos laukai Paieškos pavadinimas, POS, Alternatyvus pavadinimas, Oficialus pavadinimas. Reikšmes galite nurodyti produkto kortelės skiltyje Alternatyvūs pavadinimai. Pagal reikšmes paieškoje galima filtruoti, grupuoti, rūšiuoti.
RN (11)
6. Ataskaitoje AS18 Parduotos prekės pridėti sumuojami laukai. Dabar matysite reikšmių Kiekis, Savikaina, Pardavimo kaina sumines eilutes.
RN (7)
7. Sistemoje realizuotas nustatymas Registruojamo turto grupė pagal nutylėjimą. Šio nustatymo pagalba, reikšmėje nurodžius Turto grupės kodą, atliekant sandėlio inventorizacijos operaciją ir pridėjus produktą be turto grupės, ji bus parenkama automatiškai, pagal nurodytą Turto grupės kodą nustatyme.
Screenshot_50

Atlyginimai ir personalas naujovės:
1. Vis populiarėjant įmonių politikai, kad darbuotojams būtų apmokama už kelionės į darbą laiką, priskaitymuose jau rasite naują priskaitymą KL - Kelionės laikas, taip pat šį žymėjimą galėsite pasirinkti ir tabeliuose, tada į DU žiniaraštį priskaitymas bus įkeltas automatiškai pagal tabelyje sužymėtą laiką (žymėjimas tabelyje atliekamas rankiniu būdu). Šis priskaitymas apskaičiuojamas bei apmokestinamas ir atvaizduojamas deklaracijose analogiškai kaip visas DU .
RN (3)
2. Sukurtas naujas žymėjimas tabelyje KD - Kilnojamas darbas. Jį naudokite tada, jei kilnojamą darbą norite pažymėti kaip komandiruotę t.y. personalo operacijoje nurodžius šį komandiruotės tipą bei komandiruotės šalį, DU žiniaraštyje bus paskaičiuojama kompensacija už kilnojamo pobūdžio darbą.
RN (10)
3. Darbuotojų paieškoje pridėtas papildomas informacinis stulpelis Pareigos. Pagal reikšmę galima ieškoti, grupuoti, rūšiuoti. Jei darbuotojas yra Kandidatas, jo pareigos rodomas pagal tai, kokia informacija nurodyta Papildomos informacijos skiltyje Projektų planavimui
RN (6)
4. Vesdami Praėjusių periodų VDU informaciją Darbo sutartyje, dabar galėsite nurodyti Premijas KP_SUM - Ketvirtinės premijos suma, MP_SUM - Metinės premijos suma, PP_SUM -Pusmetinės premijos suma. ir jų galiojimo datą.
RN (1)
5. Programos nustatymuose pridėtas naujas nustatymas Detalizuoti DU žiniaraščius pagal laiko korteles. Pažymėjus šį nustatymą ir susiejus tabelio eilutes su projekte sukurtomis laiko kortelėmis, Jūsų DU žiniaraščiai bus detalizuoti pagal projektus. Visus DU priskaitymus galėsite matyti pagal projektus, taip bus dar paprasčiau sekti sąnaudas, sugaištas projektuose.
RN (17)
6. Darbo sutartyje realizuota galimybė nurodyti etato dydį net su 4 skaičiais po kablelio.
RN (12)
7. Sukurti kintamieji:
Kelionės išlaidų kompensavimas - KIK (apmokestinama kaip atlyginimas, į VDU netraukiamas).
Pavadavimo priedas - PVDPRD (apmokestinama kaip atlyginimas, į VDU traukiamas)
Premija mėnesio - MENPR (apmokestinama kaip atlyginimas, į VDU traukiamas)
Priedas už vadovavimą brigadai - VBPRIED (apmokestinama kaip atlyginimas, į VDU traukiamas)
Jubiliejaus premija - JUBPR (apmokestinama kaip atlyginimas, į VDU netraukiamas)
Už med. pažymą - MEDPAZ (neapmokestinama ir į VDU netraukiama)
7. Sistemoje atnaujintos 1 SD bei 9 SD, SAM formos
8. Ataskaitų medyje neberasite jau negaliojančių ataskaitų DU10 Iki 2019 SAM 03 Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį ir DU14 FR0573 Metinė A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracija. Ataskaitos DU10 SAM 03 2019 pakeistas pavadinimas. Dabar ją rasite pavadinimu DU10 Nuo 2019 SAM 03 Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį.
9. Išplėstas sutarties keitimo aprašymo laukas (tekstas, kuris atkeliauja nuo keitimo įsakymo lauko Tekstas).
RN (15)
10. Pagal 2019 mokesčių reformą atnaujinta ataskaita DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis, pagal kurią bus daug paprasčiau susitikrinti ar teisingai atlikote skaičiavimus.
RN (16)

Dokumentų valdymo sistemos naujovės:

NAUJIENA! Stengiamės būti inovatyvūs, todėl su šiais atnaujinimais Jus pasieks naujas asmens autentifikavimo būdas - sms žinute. Siunčiant atlyginimų lapelius ar elektroninam parašui išoriniame portale įmonės darbuotojams, galėsite būti identifikuoti suvedę kodą, gautą sms žinute. Funkcionalumas veikia tada, kai DVS'e darbuotojui yra nurodytas telefono numeris.
RN (21)

1. Kas kartą ruošdamiesi atnaujinti sistemos funkcionalumus peržiūrime esamus procesus ir ieškome vietų, kur galėtumėme sumažint klientų perteklinių pelės paspaudimų skaičių. Šį kartą sumažinome dokumento profilio sukūrimo žingsnių skaičių. Dabar norint sukurti naują dokumentą užteks pasirinkti šabloną arba pridėti iš kompiuterio vietos ir spausti [Gerai], tada iš karto bus atvertas dokumento profilis. Beje, pridėjus failą iš kompiuterio nebereiks įvedinėti jo pavadinimo, jis bus atkeliamas automatiškai pagal failo pavadinimą.
RN (14)
2. Po šių atnaujinimų galėsite dokumentus esančius ERP'e atidaryti ir DVS'e. Pažymėkite norimą atverti dokumentą ir spauskite [Atidaryti dokumentą] -> [Atidaryti naršyklėje]. Būsite nukreipti į dokumento profilį DVS'e.
RN (2)
3. Stengiamės kuo daugiau vietų parinkti tinkamas validacijas, kad mūsų klientai būtų apsaugoti nuo žmogiškųjų faktorių klaidų. Šį kartą įdėjome papildomą tikrinimą saugant datų nuo iki atributus. Jei nurodyta data iki bus vėlesnė nei data nuo - sistemą pateiks pranešimą, kad yra klaida ir tokių nekorektiškų datų dokumente neišsaugos.
RN (9)
4. Dabar galėsite pasitikrinti ar Jūsų suvesti SMTP nustatymai teisingi išsisiųsdami sau testinį laišką. Tai galite padaryti Dokumentų konfigūracija -> SMTP nustatymų tikrinimas. Lauke nurodę el. paštą juo gausite testinį laišką, jei nustatymai bus suvesti teisingai. Jei laiško negavote - ieškokite klaidos nustatymuose.
RN (4)

5. Dokumentų registruose pridėti nauji informaciniai laukai: Siuntėjai, Gavėjai, Adresatai, Sudarytojas(-ai), Pasirašantis asmuo. Pagal naujas reikšmes galima ieškoti, rūšiuoti, grupuoti.
Screenshot_1

Ir žinoma, mūsų NAUJIENOS, kurias stengiamės atnaujinti pagal šių dienų aktualijas.Šį kartą skaitykite informaciją apie Ar darbuotojo liga - galvos skausmas Buhalteriui?

Kitos naujienos

Daugiau