fbpx

Naujienos

BSS_rugiageles

Nauja pagalbinė priemonė - Atlyginimo ir mokesčių skaičiuoklė !

BSS Buhalterinė apskaita naujovės:

 • Sistemos lange „Skolos pagal terminus“ („Mokėjimai“ → „Skolos pagal terminus“) pridėtas naujas stulpelis „Dokumentą išrašė“. Naujasis stulpelis bus pildomas tik tada, kai dokumentas yra sąskaita.
 • Didžiosios knygos įrašų paieškos lange pridėta galimybė pateiktą informaciją grupuoti pagal papildomai pridėtą detalizacija, pvz.: NT sritys.
 • Atlikti pakeitimai pelno (nuostolių) ataskaitos formavimo sąlygose. Iki pakeitimų, uždarius metus, ataskaitą praėjusiems metams formuodavo tuščią. Dabar, formuojant pelno (nuostolių) ataskaitą, duomenys imami neatsižvelgiant į metų uždarymą.
 • Pirkimo/pardavimo sąskaitų paieškos languose pridėti nauji stulpeliai: pirkėjo/pardavėjo kodas, pirkėjo/pardavėjo PVM kodas.
 • Sukurtas naujas programos nustatymas, kuris nusakys sąskaitos apvalinimo taisykles t.y apvalinti bendrą sąskaitos PVM sumą ar kiekvienos sąskaitos eilutės atskirai. Tarkim produkto kaina yra 35,50 eur., nuo šios sumos PVM suma yra 7,455 eur. Jei sąskaitoje perkami 3 tokie vienetai atskiromis eilutėmis, apvalinant PVM pagal skirtingas sąskaitos apvalinimo taisykle bus gaunamas nevienodas rezultatas: apvalinant kiekvieną eilutę atskirai iki 7,46 eur., bendra sąskaitos PVM suma yra 22,38 eur., o apvalinant bendrą apmokestinamąją sumą - 22,37 eur. Vartotojas pats gali pasirinkti apvalinimo taisykles, atitinkamai pakoreguojant programos nustatymus („Administravimas“ →“Programos nustatymai“).
 • Pridėta galimybė, partnerių paieškos lange, partnerių ieškoti pagal lojalumo kortelės numerį.
 • Skolų dengimo lange pridėtas mygtukas „Dengti rankiniu būdu“. Paspaudus šį mygtuką, galima nurodyti pagal kurį detalizacijų rinkinį norima sudengti.
 • Realizuotas nuolaidų funkcionalumas:

1. Sukuriamos partnerių/ produktų globalios grupės pagal taikomą nuolaidą, pvz.: nuolaida 5%, nuolaida 15% ir t.t

2. Partneriai/ produktai sudedami į naujai sukurtas globalias grupes.

3. „Rinkodara“ → „Antkainiai“ aprašoma nuolaida.

1

4. Antkainio/ Nuolaidos galiojime pridedame partnerių/ produktų globalias grupes, kuriems aprašytą nuolaidą taikysime.

5. Formuojant kvitą, jame atsispindės nuolaida (jeigu partneriui arba produktui taikoma nuolaida).

 • Padaryta galimybė kvitų lange, vedant prekės EAN kodą iš karto nurodyti ir kiekį.
 • Padaryta galimybė pakeisti produkto matavimo vienetą. Tai naudojama tais atvejais, jeigu prekė turi daugiau nei vienus matavimo vienetus ir priklausomai nuo matavimo vienetų skiriasi kaina pvz: pardavinėjami sausainiai, 100 gramų (g) kaina 3 eurai, perkant visą sausainių dežutę, kaina - 12 eur. Tokiu atveju, kvitų lange bus galima pakeisti matavimo vienetus iš gramų į dėžutę ir pan.
 • Pridėtas naujas laukas „Dovanų čekio nr (T-01; T-02)“. Laukas skirtas suvesti dovanų čekiams, kurių platintojas nėra parduotuvė pvz: grupinis.lt, beta.lt ir t.t. Suvedus dovanų čekio kodą, sistema validuoja, ar toks kodas dar nėra suvestas – ar kodas dar nėra panaudotas. Jeigu toks numeris rastas – vartotojas gali pasirinkti, ar vesti dar vieną pardavimą, ar atsisakyti priimti kuponą.
 • Kasos kvito lange galima partnerį pridėti suvedant jo lojalumo kortelės numerį. Prieš tai lojalumo kortelės numeriai turi būti suvesti prie partnerio.

Atlyginimai ir personalas naujovės:

 • Pagal naują Darbo kodeksą (įsigalioja nuo 2017 m. liepos 01 d.) atliktas sukauptų kalendorinių atostogų dienų perskaičiavimas. Vartotojui atlikus 06 mėnesio tabelio uždarymo veiksmus, sistema automatiškai sukauptų kalendorinių atostogų likutį perskaičiuos į darbo dienas. Atliekant kasmetinių atostogų perskaičiavimą, atostogų likutis yra apvalinamas darbuotojo naudai.

Kasmetinių atostogų perskaičiavimo informaciją rasite: „Personalas ir Atlyginimai“ → „Darbo sutartys“ → pasirenkate norimą darbo sutartį → skiltis „Atostogos“.

4

Perskaičiuoto kasmetinių atostogų likučio patikrinimą galite atlikti, naudojant ataskaitą „PV1 Nepanaudotų atostogų ataskaita“.

Pastaba. Jei sistemoje yra suvesta atostogų personalo operacijų už vėlesnius nei birželio 30 d. laikotarpius, vartotojui reikės atšaukti šiuos įrašus (personaLo operacijas), atlikti 06 mėnesio tabelio uždarymą ir naujai suvesti atšauktas personalo operacijas, naudojant mygtuką „Išsaugoti kaip“. Jei sistemoje bus suvesta atostogų personalo operacijų kurios tęsiasi per 06 – 07 mėnesius, šių įrašų atšaukti nereikės. Per 06 – 07 mėnesius atostogavusiems darbuotojams, už viso šio laikotarpio atostogas, iš sukauptų kasmetinių atostogų likučio, dienos bus išminusuojamos kalendorinėmis dienomis.

 • Naujajam Darbo kodeksui „pasipildžius“ naujomis darbo sutartimis, sistemoje buvo atnaujintos darbo sutarčių rūšys: neterminuota darbo sutartis; terminuota darbo sutartis; laikinojo darbo sutartis; pameistrystės darbo sutartis; nenustatytos apimties darbo sutartis; projektinio darbo sutartis; darbo vietos dalijimosi darbo sutartis; darbo keliems darbdaviams sutartis; sezoninio darbo sutartis.
 • Nuo liepos 01 d. keičiasi socialinio draudimo įmokų tarifai už tuos darbuotojus, kurie dirba pagal terminuotas sutartis (bendras VSD tarifas sudarys 32,78 proc.). Norint, kad sistema skaičiuojant darbo užmokestį parinktų tinkamą VSD tarifą, sistemoje reikia nurodyti terminuotos sutarties požymį: „Personalas ir Atlyginimai“ → „Darbo sutartys“ → kuriama nauja darbo sutartis, pasirenkant sutarties rūšį ir nurodant požymį - sutartis terminuota ar ne. Jei sutartis terminuota, privaloma nurodyti „Terminuotos sutarties sąlygą“ arba „Sutarties pabaigos datą“.

5

 • Sistemoje papildytas mokesčių skaičiavimas, kai darbuotojas yra užsienietis ir jo statusas „Užsienietis su viza“ („Personalas ir Atlyginimai“ → „Darbuotojai“ → „Kintamųjų reikšmės“ → pridėti kintamąjį „Užsienietis su viza“ ir nurodyti „Galioja nuo“ datą. Pagal šį požymį darbuotojui bus skaičiuojami atitinkami mokesčiai: GPM – 15 proc.; draudėjo įmoka – 27,68 proc.; apdraustojo mokesčiai – 3 proc. (pensijų). Sodros mokesčiai mokami 349 kodu (įprastas kodas soc. draudimo įmokoms - 252). Įmokos kodas nusirodo: „Personalas ir Atlyginimai“ → „Personalo ir atlyginimų konfigūracija“ → „Priskaitymai/Atskaitymai“ → „Papildomo kaupimo pensijai suma“ → ties „Įmokos kodas darbuotojams su vizom“ nurodyti 349 kodą.

6

 • Dėl nuo liepos 01 d. besikeičiančių socialinio draudimo įmokų tarifų terminuotoms sutartims sistemoje atnaujintos 1-SD, 2-SD ir SAM formų versijos. Taip pat dėl terminuotų sutarčių tarifo pasikeitimo bei darbo sutarčių su užsieniečiais su vizomis atsiradimo papildyti SAM formos formavimo kriterijai. Sistemoje reikia uždėti varnelę, atitinkamai, prie tos darbuotojų grupės, kurios  SAM formą norite sugeneruoti.

7

 • Skaičiuojant darbo užmokestį pagal suminę darbo laiko apskaitą, sukurtas naujas priskaitymas – PUNDLN (Priskaitymas už neįvykdytą darbo laiko normą). Sistema šį priskaitymą panaudoja automatiškai, kai darbuotojas apskaitinio laikotarpio pabaigoje dėl jam sudaryto darbo laiko režimo nėra išdirbęs bendros viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko normos, už neįvykdytą darbo laiko normą jam sumokama pusė priklausančio išmokėti darbo užmokesčio (jeigu apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas yra išdirbęs daugiau valandų, negu bendra viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma, už viršytą darbo laiko normą jam apmokama kaip už viršvalandinį darbą).
 • Papildyta ataskaita „DU5_4 Atlyginimo lapelis“. Į ataskaitą atskirai įtraukiama informacija apie nukrypimus nuo FD (faktiškai dirbto) laiko: DP - Darbas poilsio dienomis; DS - Darbas švenčių dienomis; VD - Viršvalandinis darbas.
 • Sukurti nauji sisteminio lango laukai:

1. „Personalas ir Atlyginimai“ → „Darbo sutartys“ – „Terminuota“, „Sutarties Nr.“, „Tabelio numeris“.

2. „Personalas ir Atlyginimai“ → „Personalo operacijos“ – „Komandiruotės šalies kodas“, „Trukmė kalendorinėmis dienomis“, „Priskirtos sutartys“.

 • Suskaičiavus/suvedus DU žiniaraštyje komandiruotes (Apmokėjimas už komandiruotes) atsiranda naujas papildomas išmokėjimo kodas - IUK Išmokėjimas už komandiruotes. Po šio patobulinimo, atsirado galimybė automatiškai parinkti korespondenciją, kai yra išmokami komandiruotės dienpinigiai.

Dokumentų valdymo sistema naujovės:

 • Skiltis „Atributai“ perkelta į pagrindinę dokumento informaciją. Naujas informacijos išdėstymas leis lengviau suvesti atributų reikšmes.

10

 • Pakeistas vizų lapelio spausdinys. Naujasis spausdinio dizainas leis į vieną lapą sutalpinti didesnį informacijos kiekį.
 • Sukurtas naujas programos nustatymas „Dokumentų paieškoje įtraukti dokumentus iš vaikinių katalogų“ („Administravimas“ → „Programos nustatymai“). Įjungus šį programos nustatymą, vartotojas galės pažymėjęs katalogą matyti tiek katalogo, tiek visų subkatalogų (vaikinių katalogų) dokumentus. Išjungus programos nustatymą – bus matomi tik pažymėto katalogo dokumentai (be subkatalogo dokumentų).
 • Atlikti pakeitimai išplėstinėje dokumentų paieškoje, leisiantys ieškoti dokumento pagal atributo reikšmę TAIP/NE (pažymėtas atributas varnele – „TAIP“, nuimta varnelė – „NE“). Pažymėjus varnelę – bus surandami visi dokumentai, kurie atributuose turi pažymėtą lauką, nužymėjus varnelę – bus surandami visi dokumentai, kurie atributuose neturi pažymėto lauko.

11

 • Atlikti pakeitimai, leisiantys, pranešimų lange, pranešimus matyti su papildoma atributų ir jų reikšmių informacija. Norimus atributus vartotojas išsirenka sužymėjus varnele.

12

 • Iki pakeitimų sistema neleisdavo užpildyti datos tipo atributo registracijos metu. Dabar ši galimybė yra.
 • Sukurtas naujas valdiklis „Atmesta“ (pagrindiniame sistemos lange). Jame rodys visas vartotojo atmestas veiklas. Valdiklius pagrindiniame sistemos lange vartotojas gali kontroliuoti per įrankių juostoje esantį mygtuką „Pridėti valdiklių“.
 • Dokumento profilyje, skiltyje procesai, bus rodomi visi procesai pagal nutylėjimą: tiek atmesti, tiek dar neprasidėję.
 • Dokumento procesų informacijos skiltyje, jeigu procesas dar neprasidėjęs ir yra juodraštinis, jis vizualiai išskiriamas geltona spalva.

13

 • Siunčiant dokumentą procesams, galima nurodyti atlikimo terminą nepilną dieną (nurodant 0,5 ir t.t). Tuomet atlikimo terminas bus šiandiena.
 • Pranešimų langą galima sukonfigūruoti, į jį iškeliant asmenų stulpelius (rengėjas, adresatas ir t.t).

NT Valdymas naujovės:

 • Padaryta galimybė išrašyti periodines sąskaitas už paslaugas kas metus.
 • Turto vertinimo paieškos lange pridėti nauji stulpeliai, kuriuose matoma ar vertinimas turi sąskaitą, sąskaitos numerį, prisegtų dokumentų skaičių.
 • Turto vertinimo lange pridėtas mygtukas „Išsaugoti kaip“. Tai vartotojui padės greičiau suvesti norimus duomenis.
 • Sutartyse pridėtas laukas „Patalpų paskirtis“.

 

Kitos naujienos

Daugiau