21. Pardavimo sąskaitos registravimas, kai pajamos surenkamos per atskaitingą asmenį (sutrumpinta)

1. Prieš pradedant registruoti operacijas sistemoje reikia susikurti apmokėjimo būdą. Taip pat sistemoje turi būti sukurti atskaitingi asmenys. Kaip tai padaryti raite čia.
2. Apmokėjimo būdo kūrimas. Apmokėjimo būdas reikalingas tam, kad vėliau galėtumėte sukurti pinigų kvitą. Apmokėjimo būdas kuriamas Mokėjimai -> Mokėjimo būdai -> Naujas. Atvertoje naujoje mokėjimo būdo kortelėje nurodykite:
* Pavadinimas - Apmokėjimas per atskaitingą asmenį
* Tipas - pasirinkite Grynaisiais
* Potipi - pasirinkite Grynaisiais
Užpildę informaciją išsaugokite
3. Registruokite pardavimo sąskaitą įpratsai. Papildomai tik Pardavimo sąskaitos pagrindinėje informacijoje turite nurodyti 2 punkte sukurtą Apmokėjimo būdą.
4. Skolos perkėlimas nuo pirkėjo atskaitingam asmeniui. Patvirtinus pardavimo sąskaitą pardavimo sąskaitoje spauskite mygtuką [Apmokėti]. Sistemos pateiktoje lentelėje pereikite į skiltį Atskaitingi asmenys ir iš sąrašo pasirinkite atskaitingą asmenį. Spauskite [Gerai]. Sistemoje atveriamas pinigų kvitas. Užpildykite pinigų kvito informaciją paspaudę Kurti naują. Sekančiame lange matysite korespondencijas, kuriomis skola nuo pirkėjo bus perkeliama Atskaitingam asmeniui. Atkreipiame dėmesį, jog lange galite matyti abu perkėlimo apskaitos kvitus, tereikia atverti antro apskaitos lapo įrašus viršuje. Pasitikrinę įrašų teisingumą spauskite [Toliau]. Jei įrašai Jums netinka, pasikoreguokite juos rankiniu būdu.
5. Atskaitingo asmens pinigų įnešimo į kasą/banką registravimas. Pinigų įnešimas kuriamas modulyje Mokėjimai -> Banko sąskaitos kasos. Kuriamas naujas pinigų gavimas. Užpildoma privaloma informacija, nurodoma paskirtis Atskaitingas asmuo. Srityje Pagrindo dokumentai galima pridėti Mokėtiną gautiną sumą - 4 punkte sukurtą kvitą. Tada nereiks rankiniu būdu vėliau dengti pinigų kvito ir skolos. Pinigų gavimas patvirtinamas.
6. Atskaitingų asmenų skolas galite matyti ir valdyti Mokėjimai -> Atskaitingų asmenų skolos čia galite atlikti mokėjimų ir kvitų dengimus rankiniu būdu. Sukurtus kvitus rasite Mokėjimai -> pinigų kvitai.

SVARBU: stornavus pardavimo sąskaitą – sukurti kvitai nėra stornuojami, juos reikia stornuoti atskirai. Stornavus kvitus – pardavimo sąskaitoje aktyvuojamas mygtukas [Apmokėti]. Tada pinigų kvitai kuriami iš naujo.

Grįžti į detalią instrukciją spauskite čia.