29. Automatinis valiutinių likučių perskaičiavimas balanso datos valiutos kursui (sutrumpinta)

Valiutiniai perskaičiavimai atliekami Apskaita -> Valiutiniai perskaičiavimai.  Norint atlikti valiutinių likučių perskaičiavimus atliekami žingsniai:
1. Valiutinių perskaičiavimų lange spauskite Valiutinių likučių perskaičiavimas. Atsidariusiame lange nurodykite duomenis ir spauskite [Gerai]:
*Perskaičiavimo data – pagal šią datą parenkama, kurios dienos valiutos kursas bus taikomas likučių perskaičiavimui bei registruojamas perskaičiavimo rezultatas apskaitoje.
* Perskaičiavimo valiuta – nurodoma kokios valiutos dokumentams bus atliekamas perskaičiavimas (neprivaloma)
* Pažymima varnelėmis kokias sumas perskaičiuosite
2. Pasibaigus valiutinių likučių perskaičiavimo procesui visus dokumentus, kuriems buvo atliktas valiutinis perskaičiavimas, ir valiutinio svyravimo reikšmė rodoma lange Valiutinių perskaičiavimų paieška. Kiekvienai valiutinio nuokrypio reikšmei sukurta buhalterinė pažyma, kurią galima peržiūrėti pažymėjus norimą dokumentą skiltyje Buhalterinė pažyma arba modulyje Apskaita -> buhalterinės pažymos

SVARBU: valiutiniai perskaičiavimai atliekami tik tada, kai apskaitoje užregistruotos visos valiutinės operacijos. Valiutiniai perskaičiavimai atliekami augančia tvarka (t.y. jei atliktas valiutinis perskaičiavimas 2016 12 31 datai, tai anksčiau nei 2016 12 31 datai perskaičiavimo atlikti negalima). Norint atšaukti valiutinius perskaičiavimus taip pat būtina laikytis chronologijos: pirmiausia atšaukiamas vėliausias valiutinis perskaičiavimas ir toliau pagal chronologiją kiti. Jeigu tarp valiutinių perskaičiavimų buvo skirtingų valiutų dengimų – jie taip pat turi būti atšaukti (detalią instrukciją apie mokėtinų gautinų sumų atidengimą rasite čia).
Grįžti į detalią instrukciją spauskite čia.