10. Kasos konfigūracija prieš pradedant darbą su kasos aparatu

Kasos konfigūracija prieš pradedant darbą su kasos aparatu. Prieš pradedant darbą su kasos aparatu būtina atlikti konfigūravimo darbus. Šiuos darbus gali atlikti tik superadministratoriaus teises turintis darbuotojas. Pirmiausia reikia susikurti mokėjimo kanalus, kuriais vyks atsiskaitymas. Susikurti sandėlius, iš kurių bus vykdoma prekyba ir t.t. Instrukcijoje pateikiamas pavyzdys kaip reikia sukonfigūruoti vieną padalinį, kuris turi kasą, kurioje apskaitomi grynų pinigų mokėjimai ir dvi banko sąskaitas, kuriose registruojami atsiskaitymai kreditine kortele ir dovanų čekiais. Taip pat padaliniui sukuriamas ir priskiriamas prekybos sandėlis.
1. Mokėjimo kanalo kūrimas.
1.1. Modulyje mokėjimai Banko sąskaitos/kasos susikurkite kasą ir 2 banko sąskaitas: kasa - atsiskaitymams grynais, viena banko sąskaita - atsiskaitymas kortele ir viena banko sąskaita- atsiskaitymams dovanų čekiais. Detalią kasų ir banko sąskaitų kūrimo instrukciją rasite čia. Tik dabar dar nereikia susieti sukurtų kasų su apskaita (banko sąskaitas susiekite taip kaip aprašyta instrukcijoje). Sukurtos banko sąskaitos ir kasa gali atrodyti taip:
Screenshot_9
SVARBU: kiekvienas filialas turi turėti dvi banko sąskiatas ir kasą, todėl jei turite daugiau nei vieną filialą - susikurkite atitinkamą kiekį banko sąskaitų ir kasų.

2. Filialo kūrimas. Filialas sistemoje traktuojamas kaip atskiro prekybos taško vieta. Filialo lygyje tikrinami sandėlyje esantys likučiai, nustatomi darbuotojai, galintys valdyti bei matyti vieno ar kito filialo duomenis. Dažniausia filialai kuriami kiekvienam prekybos taškui t.y. kiekvienai parduotuvei atskirai.
2.1. Modulyje Veiklų ir užduočių valdymas skiltyje Partneriai sukurkite naują Partnerį, kurio tipas Filialas. Partnerio kortelėje pakanka nurodyti:
Įmonė - filialo pavadinimas
Įmonės kodas - nurodomas fiktyvus įmonės kodas
Tipas - Filialas
Motininė įmonė - pagrindinis portfelio partneris (t.y. partneris, kurio vardu yra portfelis)
Naudos gavėjas - tas pats pagrindinis portfelio partneris
Užpildžius informaciją Filialo kortelė išsaugoma ir užveriama.
Screenshot_13
2.2. Eikite į modulį Administravimas -> Portfeliai. Pažymėkite portfelį ir dešnėje pusėje esančiame lange pereikite į skiltį Administruojami organizaciniai vienetai ir spauskite [Naujas]
Screenshot_14
2.3. Atvertoje kortlelėje nurodykite:
Tipas -Filialas
Susijęs partneris - punkte 3.1. sukurtą partnerį
Užppildę informaciją išsaugokite ir uždarykite kortelę.
Screenshot_16
Atsijunkite nuo sistemos ir vėl prisijunkite - turėtumėte matyti filialą pvz prie sandėlio vietų kūrimo.

3. Pardavimų sandėlio kūrimas. Sistemoje turi būti sukurtas sandėlis iš kurio bus vykdomi pardavimai. Šiame sandelyje turi būti prekės, kurios bus parduodamos konkrečiame filiale, todėl Pardavimo sandėlių turi būti tiek, kiek filialų. Detalią sandėlių kūrimo instrukciją rasite čia 4 punkte. Sukurtas pardavimo sandėlis gali atrodyti taip:
Screenshot_17
SVARBU: Kiekvienas filialas turi turėti Tranzitinį sandėlį, kuris bus nauojamas atliekant prekių pervežino į prekybos sandėlį operaciją. Tranzitinio sandėlio Vietos tipas turi būti Tranzito.
Screenshot_10
SVARBU: kiekvienas filialas turi turėti po pardavimo sandėlį, todėl jei turite daugiau nei vieną filialą - susikurkite atitinkamą kiekį sandėlių kiekvienam filialui.
Screenshot_18

4. Padalinio kūrimas. Padaliniai kuriami tik tuo atveju, jei yra poreikis duomenis vesti dar detalesniu lygiu nei Filialas. Tokiu atveju sąskaitų plane kuriamos dar smulkesnės sąskaitos konkretiems padaliniams, o sąskaitų tipuose sąskaitos siejamos ne su Filialais, o su padaliniais. Taip pat padaliniai kuriami ir tuo atveju, jei yra poreikis matyti pajamų ir sąnaudų (bendari paėmus tiek DU ir kitas galimas sąnaudas). Tokiu atveju 1 padalinys kuriamas 1 Filialui. Kuriant kasos konfigūraciją padalinys priskiriamas konkrečiam filialui. Tada yra galimybė filtruoti įvairias sąnaudas pagal padalinį (nes pavyzdžiui Filialo detalizacija DU sąnaudose nėra naudojama).
4.1. Padaliniai kuriami modulyje Administravimas -> Padaliniai. Kuriamas naujas padalinys pasaudus mygtuką [Naujas]
Screenshot_32
4.2. Padalinio kortelėje nurodoma:
Padalinio kodas
Padalinio pavadinimas - toks kaip ir filialo pavadinimas
Tipas - pasirenkama iš sąrašo Skyrius
Įsteigimo data - padalinio steigimo data
Įsteigimo pagrindas - nurodomas juridnis steigimo pagrindas arba tiesiog padedamas taškelis.
Užpildžius inforacija išsaugoma
Screenshot_33

5. Kasos filialo konfigūracija. Šioje konfigūracijoje būtina nustatyti konkretaus filialo nustatymus.
5.1. Modulyje Kasa pasirinkite Kasos konfigūracija -> Kasos filialo konfigūracija spauskite [Naujas]
Screenshot_12
5.2. Jums bus atverta kaso filialo konfigūracija. Čia nurodoma kiekvieno filialo konfigūracija. Užpildykite informaciją pagal žemiau pateiktą aprašymą:
Filialas - iš sąrašo pasirinkite reikiamą filialą
Sandėlio vieta - iš sąrašo pasirinkite 2 punkte sukurtą sandėlį iš kurio bus prekiaujama šiame sandėlyje
POS sistema - iš sąrašo pasirinkite naudojamos POS sistemos modelį
POS banko sąskaitos numeris: dovanų čekiai - iš sąrašo pasirinkite 1 punkte sukurtą banko sąskaitą registruoti atsiskaitymams dovanš čekiais
POS banko sąskaitos numeris: mokėjimo kortele - iš sąrašo pasirinkite 1 punkte sukurtą banko sąskaitą registruoti atsiskaitymams mokėjimo kortele
POS kasos sąskaitos numeris: grynieji - iš sąrašo pasirinkite 1 punkte sukurtą kasą registruoti atsiskaitymams grynais
Padalinio kodas detalizacijoms - iš sąrašo pasirinkite padalinio detalizaciją, jei duomens bus vedami detaliau nei Filialo lygiu.
Užpildę informaciją išsaugokite.
Screenshot_34
Jei filialų yra daugiau - šiuos nustatymus sukurkite kiekvienam filialui atskirai.

6. Apskaitos konfigūracija. Norint, kad automatiškai tvirtintųsi pardavimo sąskaitos dienos uždarymo metu, banko mokėjimai priėmus pinigus grynais, būtina sukonfigūruoti ir apskaitos dalį: susikurti reikiamas sąskaitų plano sąskaitas bei pasipildyti sąskaitų tipus naujai sukurtomis sąskaitomis.
6.1. Pirmiausia pasitikrinkite sąskaitų planą. Sąskaitų plane turi būti sukurtos sąskaitos sukurtiems mokėjimo kanalams (banko sąskaitoms ir kasoms). Pradėjus darbą su sistema, sąskaitų plane jau yra sukurtos šios sąskaitos, tačiau tik vienam filialui. Jei filialų yra daugiau - reikia sukurti atitinkamas ir sąskaitas sąskaitų plane. Detalią sąskaitų plano pildymo instrukciją rasite čia. Teisingai sukurtos sąskaitų plano sąskaitos atrodo taip:
2411 sąskaita bus naudojama registruojant atsiskaitymus kortele
2701 sąskaita bus naudojama registruojant atsiskaitymus grynais
2741 sąskaita bus naudojama registruojant atsiskaitymus čekiais
4422 sąskaita bus naudojama registruojant gautus avansus iš POS pirkėjų
Screenshot_22
Jei kursite sekančias sąskaitas filialams - pasikoreguokite sukurtas sąskaitas pritaikydami jų pavadinimus filialams, o sekančias kuriamas sąskaitas kurkite išlaikydami hierarchiją.
6.2. Sąskaitų tipai. Pagal sąskaitų tipuose aprašytas taisykles vėliau parenkamos atitinkamos sąskaitų plano sąskaitos ir automatiškai patvirtinamos minėtos apskaitos operacijos. Sąskaitų tipus rasite Apskaita -> Sąskaitų tipai. Paieškoje raskite žemiau išvardintus tipus ir papildykite juos pagal aprašymus:
6.2.1. tipas Kasos (2411...) - šiame tipe aprašomos sąskaitos, kuriuose registruojamos sumos, kai atsiskaitoma banko kortelėmis. Atvėrę tipą spauskite viršuje esantį mygtuką [Pridėti sąskaitą] ir atvertame sąskaitų plane pasirinkite sąskaitą iš šakos 241 ir spauskite [Gerai]
Screenshot_35
Tada pažymėkite pridėtą sąskaitą ir susiekite ją su Filialu, kuriam priklauso ši sąskaita. Spauskite [Pridėti reikšmę] ir atsiradusioje eilutėje Reikšmės tipas nurodykite - Filialas, Reikšmė - pasirinkite iš sąrašo konkretų filialą.
Screenshot_36
Tokį priskyrimą atlikite visiems sukurtiems filialams. Atlikę priskyrimą tipą išsaugokite.
6.2.2. tipas Kasos (270...) - šiame tipe aprašomos sąskaitos, kuriuose registruojamos sumos, kai atsiskaitoma grynaisias. Atvėrę tipą spauskite viršuje esantį mygtuką [Pridėti sąskaitą] ir atvertame sąskaitų plane pasirinkite sąskaitą iš šakos 270 ir spauskite [Gerai]
Screenshot_25
Tada pažymėkite pridėtą sąskaitą ir susiekite ją su Filialu, kuriam prilauso ši sąskaita. Spauskite [Pridėti reikšmę] ir atsiradusioje eilutėje Reikšmės tipas nurodykite - Filialas, Reikšmė - pasirinkite iš sąrašo konkretų filialą.
Screenshot_37
Tokį priskyrimą atlikite visiems sukurtiems Filialams. Atlikę priskyrimą tipą išsaugokite.
6.2.3 tipas POS avansai pagal parduotuves - šiame tipe aprašomos sąskaitos, kuriuose registruojamos sumos, kai registruojamas pirkėjo įnešamas  avansas. Atvėrę tipą spauskite viršuje esantį mygtuką [Pridėti sąskaitą] ir atvertame sąskaitų plane pasirinkite sąskaitą iš šakos 442 ir spauskite [Gerai]
Screenshot_27
Tada pažymėkite pridėtą sąskaitą ir susiekite ją su Filialu, kuriam priklauso ši sąskaita. Spauskite [Pridėti reikšmę] ir atsiradusioje eilutėje Reikšmės tipas nurodykite - Filialas, Reikšmė - pasirinkite iš sąrašo konkretų filialą.
Screenshot_38
Tokį priskyrimą atlikite visiems sukurtiems Filialams. Atlikę priskyrimą tipą išsaugokite
6.2.4. tipas POS kasa - šiame tipe aprašomos sąskaitos, kuriuose registruojamos į kasos aparatą įnešamos ar išimamos sumos. Atvėrę tipą spauskite viršuje esantį mygtuką [Pridėti sąskaitą] ir atvertame sąskaitų plane pasirinkite sąskaitą iš šakos 270 ir spauskite [Gerai]
Screenshot_30
Tada pažymėkite pridėtą sąskaitą ir susiekite ją su konkrečia kasa, kuriai prilauso ši sąskaita. Spauskite [Pridėti reikšmę] ir atsiradusioje eilutėje Reikšmės tipas nurodykite - Kasa, Reikšmė - pasirinkite iš sąrašo konkrečią kasą.
Screenshot_31

Kasa darbui paruošta.