Apyvartų portalo valdymas (apyvartų vedėjams)

Apyvartų portalo valdymas (apyvartų vedėjams). Šis portalas skirtas Jūsų klientams suvesti Jums reikalingus duomenis: apyvartas ir čekių skaičių už mėnesį. Apyvartų portalo adresą Jums pateiks Jus konsultuojantis BSSIT darbuotojas. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip apyvartų portale susivesti reikiamo laikotarpio apyvartas.
1. Norėdami suvesti reikiamo periodo apyvartą, prisijunkite reikiamu internetiniu adresu. Jums bus atvertas Apyvartų vedimo langas.

2. Apyvartų portalo duomenų filtravimas:
2.1. Prie jau esamų informacinių stulpelių papildomai galite prisidėti kitus. Tai padarysite paspaudę nustatymų simbolį.

2.2. Duomenų vedimo lango viršuje galite pasirinkti kokio kliento apyvartas vesite, jei esate atsakingas už kelių klientų apyvartų vedimą (tai priklauso nuo esamos administruojančių asmenų informacijos). Standartiniu atveju čia bus tik 1 klientas.

2.3. Jei yra kelios kliento sutartys, reikiamą sutartį pasirinkite išskleidę sutarčių filtrą

2.4. Pagal poreikį pasirinkite periodą, kurio apyvartą norite vesti

3. Apyvartų vedimas.
3.1. Apyvartos vedamos duomenų suvedimo lange po filtrais. Redaguojami yra du laukai: Apyvarta be PVM ir Pardavimų (čekių) skaičius. Čia suveskite reikiamas reikšmes.

3.2. pagal Jūsų įvestą informaciją virš reikšmių suvedimo lango automatiškai paskaičiuojama:
3.2.1. Vidutinis čekis - Apyvarta be PVM/Pardavimų (čekių) skaičius, duomenų imtis einamas mėnuo
3.2.2. 3 mėnesių vidurkis - Apyvarta be PVM/Pardavimų (čekių) skaičius, duomenų imtis 3 mėnesiai

4. Jei yra poreikis sugeneruoti apyvartos ataskaitą ir pateikti ją, detalų aprašymą apie šį procesą rasite čia.
5. Jei turite reikiamas teises, apyvartų portale matysite skiltį Statistika. Čia pateikiama informacija apie apyvartų dinamiką reitingus ir kt.

6. Kita informacija:
6.1. Administravimas -> Programos nustatymai yra nustatymas Mėnesio diena iki kurios galima vesti praeito mėnesio apyvartą Savitarnoje ( Min=1; Max=31 ). Įrašius čia reikšmę apyvartas bus leidžiama vesti iki tam tikros dienos. Pavyzdžiui: nurodžius čia 2, apyvartas į prieš tai buvusius mėnesius bus galima vesti iki einamojo mėnesio 2 dienos.
6.2. Analogiškai nustatymas Neleisti vesti apyvartų anksčiau nei einamojo mėn. nurodyta diena. ( Min=1; Max=31 ), neleis vesti ateinančių mėnesių apyvartų nesuėjus nurodytai nustatyme reikšmei. Pavyzdžiui: nurodžius čia 2, apyvartas į einamąjį mėnesį bus galima vesti ne anksčiau kaip 2 einamojo mėnesio diena.
6.3. Taip pat yra nustatymas Apyvartų paskutinių 3 mėnesių vidutinio dienos čekio nuokrypio procentas (0-99). Pagal čia nurodytą reikšmę bus tikrinama: jeigu įvestas dienos vidutinis čekis turi nuokrypį > nustatyme esančiai reikšmei %, lyginant su praėjusių 3-ijų mėnesių vidutinio čekio vidurkiu, sistema rodo pastabą. Taip išvengsite klaidų suvedę neteisingus duomenis.

6.4. Jeigu pas kai kuriuos klientus apyvartų nuokrypiai gali būti didesni - individualiai jiems galite nurodyti kitą nuokrypio procentą konkrečioje sutartyje. Tada 6.3. punkte minimas pranešimas vedant apyvartas toms sutartims bus rodomas įvertinus sutartyje nurodytą nuokrypio reikšmę, o ne nustatyme.