Personalo plano žymėjimų spalvų konfigūravimas

Personalo plano žymėjimų spalvų konfigūravimas. DVS realizuota galimybė personalo plane rodomiems dokumentų tipams atvaizduoti sukonfigūruotas ERP'e spalvas. Taip lengvai galėsite atskirti skirtingose veiklose esančius darbuotojus.
1. Personalo plano spalvos konfigūruojamos ERP Dokumentai -> Dokumentų konfigūracija -> Dokumentų tipai.

2. Spalva nurodoma konkrečiam dokumento tipui t.y. jei dokumentas, turintis konkretų tipą, bus atvaizduojamas personalo plane - jis bus matomas konkrečia nurodyta spalva

3. Norėdami nustatyti konkretaus dokumento tipo atvaizdavimui spalvą, pasirinkite dokumento tipą ir stulpelyje atvaizdavimo spalva išskleiskite spalvų paletę. Pasirinkę norimą spalvą išsaugokite pakeitimus.

4. Dokumentas, turintis tokį dokumento tipą, personalo plane bus atvaizduotas pasirinkta spalva.