Personalo operacijos atšaukimas ERP, registruojant DVS'e atšaukimo įsakymą

Personalo operacijos atšaukimas ERP, registruojant DVS'e atšaukimo įsakymą. Dabar tinkamai sukonfigūravę nustatymus, registruojant tam tikro tipo dokumentus, galėsite atšaukti ar sutrumpinti ERP esančias jau Patvirtintas Personalo operacijas. Kaip viskas veikia rasite aprašymą žemiau.
1. Susikurkite Dokumentų tipus, kurie nusakys kokio tipo operacijas ketinate atšaukti (pavyzdžiui Atostogų trumpinimas, Atostogų atšaukimas ir pan.). Dokumentų tipai kuriami Administravimas -> Sąrašai -> Dokumento kategorija. Spauskite [Pridėti] ir nurodykite būsimo Dokumento tipo pavadinimą bei Aprašymą. Išsaugokite.

2. SVARBU: tiek Operacijų atšaukimui tiek trumpinimui turi būti naudojami atskiri dokumentų tipai. Taip pat atskiri tipai turi būti ir pagal atšaukiamą operaciją. Pavyzdžiui: Atostogų trumpinimui ir Atostogų atšaukimui turite susikurti skirtingus dokumentų tipus ir 2 atskirus dokumentų šablonus. Jei norėsite atšaukti ar trumpinti ne tik įprastas atostogas, o pavyzdžiui ir suteiktas nemokamas atostogas - turite susikurti dar 2 atšaukimo ir trumpinimo dokumentų tipus Nemokamų atostogų atšaukimas ir Nemokamų atostogų trumpinimas ir pan. Turi būti tiek Dokumentų tipų, kiek skirtingų personalo operacijų pagal žymėjimus ketinate atšaukinėti/trumpinti.
3. LABAI SVARBU: sukūrus naujus Dokumentų tipus Jūs turite dokumentų konfigūracijoje
3.1. Skiltyje Dokumentų tipai prie naujai sukurtų Dokumentų tipų pažymėti varnelę Pildyti darbuotoją - tik tada kuriant dokumentą bus pridedamas Darbuotojas. Taip pat atostogų trumpinimo tipui būtina pažymėti varnelę Pildyti į Personalo planą. Tada atostogų trumpinimo dokumentas bus matomas ir Personalo plane t.y. matysite naujos atostogų trukmės (sutrumpintos) įrašą.

3.2. Skiltyje Procesai pažymėtoje kategorijoje spauskite Kopijuoti

Ir pažymėję naujai sukurtą Dokumento tipą - Įterpti. Taip turite padaryti su visais naujai sukurtais tipais.

3.3. Skiltyje Dokumento teisės pažymėtoje kategorijoje spauskite Kopijuoti

Ir pažymėję naujai sukurtą Dokumento tipą - Įterpti. Taip turite padaryti su visais naujai sukurtais tipais.

3.4. Skiltyje Dokumentų tipų ir personalo įsakymų susiejimas nurodykite reikšmes stulpeliuose Dokumento tipas personalo operacijos atšaukimui ir Dokumento tipas personalo operacijos trumpinimui. Būtent čia turite nurodyti 1 punkte sukurtas dokumentų tipų reikšmes. Pagal čia nurodytą konfigūraciją bus atšaukiamos/trumpinamos personalo operacijos, užregistravus dokumentus su atšaukimo/trumpinimo tipu.
Pagal paveiksle esantį pavyzdį 1 eilutėje sukonfigūruota: registruojant dokumentą, kurio tipas Atostogų atšaukimas, bus atšaukiama dokumente esančio darbuotojo Kasmetinių atostogų Personalo operacija. Registruojant dokumentą, kurio tipas Atostogų trumpinimas, bus trumpinama dokumente esančio darbuotojo Kasmetinių atostogų Personalo operacija.
Pagal paveiksle esantį pavyzdį 3 eilutėje sukonfigūruota: registruojant dokumentą, kurio tipas Komandiruotės atšaukimas, bus atšaukiama dokumente esančio darbuotojo Tarnybinės komandiruotės operacija. Registruojant dokumentą, kurio tipas Komandiruotės trumpinimas, bus trumpinama dokumente esančio darbuotojo Tarnybinės komandiruotės personalo operacija.

4. Susikurkite dokumentų šablonus, pridėkite fizinius šablonų failus (detaliau apie šablonų kūrimą rasite čia) ir būtinai nurodykite atitinkamą Dokumento tipą, remdamiesi 3.4. punkte pateikta informacija. Kaip pavyzdys Atostogų trumpinimo įsakymo šablonas gali atrodyti taip.

5. Šablono atributuose svarbiausias atributas yra Data iki (sutrumpinimo atveju ir data nuo). Tik pagal datą iki bus tikrinama, ar yra atitinkamą žymėjimą turinti  personalo operacija ir bandoma ją atšaukti/trumpinti.
* trumpinimo atveju pagal datą iki bus tikrinama ar yra atitinkamo žymėjimo personalo operacija, kurią būtų galima sutrumpinti. Radus operaciją bus sukuriamam nauja Personalo operacija, kurios data iki bus Jūsų registruojamo dokumento nurodyta IKI data. Jei norite personalo plane matyti sutrumpintų atostogų informaciją - šablone pridėkite ir datą nuo (čia turės būti nurodoma sutrumpintų atostogų pradžios data, kuri turi būti lygi buvusiai atostogų pradžiai). Patvirtinus tokią personalo operaciją ERP - senoji operacija taps atšaukta. Pavyzdžiui darbuotojas atostogauja nuo 03 22 iki 26 dienos. Sukurta ir patvirtinta personalo operacija. Darbuotojo atostogos trumpinamos iki 24 dienos. DVS'e registruojamas dokumentas, kurio tipas nurodytas konfigūracijoje Kasmetinių atostogų eilutėje, stulpelyje Dokumento tipas personalo operacijai trumpinti (pagal pavyzdinį atvejį Atostogų trumpinimas) ir data iki 03 24. Personalo operacijų paieškoje rasite naujai sukurtą Personalo operaciją su naujomis atostogų datomis nuo 03 22 iki 03 24. Ankstesnioji operacija bus atšaukta.
* atšaukimo atveju pagal datą iki bus tikrinama ar yra atitinkamo tipo personalo operacija, kurią būtų galima atšaukti. Radus operaciją ji bus tiesiog atšaukiama. Pavyzdžiui tas pats darbuotojas atostogauja nuo 03 22 iki 26 dienos. Sukurta ir patvirtinta personalo operacija. Darbuotojo atostogos atšaukiamos. DVS'e registruojamas dokumentas, kurio tipas nurodytas konfigūracijoje Kasmetinių atostogų eilutėje, stulpelyje Dokumento tipas personalo operacijai atšaukti (pagal pavyzdinį atvejį Atostogų atšaukimas) ir data iki 03 24. Rasta personalo operacija bus atšaukta, nes registruojamo dokumento data IKI atitinka personalo operacijos periodą. Šiuo atveju data iki galėtų būti bet kuri data, patenkanti į atšaukiamos operacijos rėžius.
6. Atšaukimo ar trumpinimo įsakymo gali nepavykti užregistruoti jei:
* Data IKI patenka į periodą, kur tabeliai jau yra uždaryti ir Personalo operacijos negalima trumpinti/atšaukti
* Datai IKI nerasta jokia Personalo operacija, kurią būtų galima atšaukti pagal konfigūraciją.
7. Išregistravus atšaukimo įsakymą pokyčių Personalo operacijose nebus. Išregistravus trumpinimo įsakymą  atšaukiama ir buvusi sukurta personalo operacija.