Kolektyvinių atostogų dokumento šablono konfigūravimas, kurį registruojant automatiškai kuriasi personalo operacijos

Kolektyvinių atostogų dokumento šablono konfigūravimas, kurį registruojant automatiškai kuriasi personalo operacijos. Realizuota galimybė Personalas ir atlyginimai modulyje kaupti ir naudoti atostogas, gautas papildomai pagal kolektyvinę sutartį. Kaip ir įvairių kitų atostogų atveju, taip ir šių, yra galimybė atlikti konfigūracijas sistemoje, po kurių registruojant įsakymą dėl kolektyvinių sutarčių atostogų naudojimo, automatiškai bus sukuriamos personalo operacijos Personalas ir atlyginimai modulyje, užpildomi tabeliai reikiamais žymėjimais.
1. Dokumentai -> Dokumentai sukuriamas Kolektyvinių atostogų dokumento šablonas įprastai (detalų aprašymą kaip kurti dokumentų šabloną rasite čia). Būtini atributai šablone data nuo ir iki.
2. Detalų aprašymą kaip sukurti dokumento šabloną, kurį užregistravus susikurtų personalo operacija rasite čia. Remiantis nurodyta instrukcija čia aprašysime tik konkrečias reikšmes, kokias reikia pasirinkti, kad užregistravus dokumentą susikurtų minėta personalo operacija, užsipildytų tabelis.
Atlikite reikiamą konfigūraciją, kurioje aprašykite kokia personalo operacija turi būti sukuriama registruojant dokumentus, parengtus naudojant 1 punkte sukurtą šabloną. Konfigūracija atliekama Dokumentai -> Dokumentų konfigūracija ->Dokumentų tipų ir personalo įsakymų susiejimas. Čia nurodoma:
2.1. Įsakymo dokumento tipas - nurodomas įsakymo dokumento tipas. Tipas turi būti toks pats, kaip kad 1 punkte sukurto dokumento šablono tipas.
2.2. Personalo įsakymo tipas - Personalo operacija: Kita
2.3. Personalo operacijos tipas - Kita
2.4. Personalo operacijos sutartinis žymėjimas - KLA - Kolektyvinės atostogos
Pilnai atlikta konfigūracija gali atrodyti taip:

3. Registruojant  Įsakymo dokumento tipo stulpelyje nurodyto tipo dokumentus bus sukuriama personalo operacija su reikiamasi žymėjimais.