Intrastat išvežimo statistinės ataskaitos generavimas

Intrastat išvežimo statistinės ataskaitos generavimas. Intrastat tai LR muitinei teikiama ataskaita apie prekybos srautus su Europos Sąjungos šalimis narėmis. Jei tokią ataskaitą turite teikti ir Jūs - žemiau rasite aprašymą kaip susigeneruoti reikiamos struktūros xml BSS ERP.
1. Konfigūracija. Visa konfigūracija atliekama generuojant ataskaitą pirmą kartą. Vėliau jokie papildomi konfigūracijos veiksmai nereikalingi.
2. Ataskaitos generavimas.
2.1. Intrastato išvežimo statistinė ataskaita generuojama Pardavimų paieškoje išskleidus įrankių juostą ir pasirinkus Intrastatas -> Intrastato išvežimo statistinė ataskaita.

2.2. Generuojant ataskaitą pirmą kartą būtina nurodyti pagrindinę informacija, kuri išsaugoma programos nustatymuose. Sekantį kartą generuojant ataskaitą reiks tik pasirinkti periodą už kurį teikiami duomenys. Pagrindinę informaciją nurodykite pagal savo įmonės duomenis. Informacijos galimos reikšmės pateiktos pagal Intrastato statistinės ataskaitos klasifikatorius.

2.4. Supildžius informaciją ir nurodžius periodą bei dialoge paspaudus [Gerai] prasidės masinis procesas. Sugeneruotą failą arba nesugeneravimo priežastis rasite Masiniai procesai -> Masinių procesų vykdymas, masinio proceso pavadinimas Intrastat įvežimo xml ataskaitos generavimas, atverkite masinį procesą ir pereikite į skiltį Detalės. Ten matysite sugeneruotą xml failą (jis keliamas į muitinės duomenų bazę) ir xls, kur galėsite peržiūrėti teikiamus duomenis excel faile. Jei dėl kažkokių aplinkybių failo sugeneruoti nepavyks - čia bus pateikiamas klaidos pranešimas.

3. Sugeneruotus dokumentus taip pat galite rasti ERP Dokumentai -> Dokumentai arba DVS'e


4. Sugeneruotas dokumentas nėra versijuojamas, todėl generuojant ataskaitą kas kartą kuriamas naujas dokumentas. Sugeneruotą dokumentą matysite tik Jūs (nes turite saugoje savininko teisę) ir tie naudotojai, kurie turi rolę Superadministratorius (t.y. jiems neveikia jokios įrašų saugos).
5. Norėdami pateikti dokumentą LR muitinei atsiųskite jį įprastai prisijungę iš DVS ar ERP ir pateikite institucijai pagal jos instrukcijas.