24. GPM'o, nesusijusio su darbo užmokesčio pajamomis, registravimas

GPM'o, nesusijusio su darbo užmokesčio pajamomis, registravimas. Instrukcija skirta užregistruoti tokias situacijas, kai prievolė deklaruoti ir mokėti Gyventojų pajamų mokestį (toliau - GPM), nesusijusį su darbo santykių pajamomis, tenka įmonei, pavyzdžiui: automobilio nuoma iš fizinio asmens ar įmonės darbuotojo. Sistemoje pirkimo registravimo metu turi būti užregistruotas priskaitytas GPM. Priskaityta suma turi atsispindėti GPM 313 ataskaitoje, taip pat priskaitytą sumą reikia sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau - VMI). Norint sėkmingai atlikti visus žingsnius, sistemoje turi būti teisingai sukurtas automobilio nuomos produktas bei partneris, iš kurio bus gaunama nuomos paslauga. Toliau kuriama pirkimo sąskaita. Registruojamas išmokėjimas nuomotojui. Atliekamas GPM uždarymas bei atliekamas GPM išmokėjimas VMI.
1. Produkto kūrimas. Pradėjus darbą su sistema, produktas automobilio nuoma jau būna sukurtas, bet jei jį ištrynėte - tuomet sukurkite naują. Šio produkto pagrindinės reikšmės turi būti:
Tipas - paslauga
Grupė - 63002 Automobilio nuomos sąnaudos
Globali grupė - GPM\GPM_15%
Screenshot_1
2. Partnerio kūrimas.
2.1. Jei paslauga įsigijama iš fizinio asmens, tuomet Partnerio kortelėje nurodoma:
Tipas - privatus asmuo
Asmuo - nuorodoma asmens vardas ir pavardė
Asmens kodas - nurodomas asmens kodas
Būtinai nurodomas Verslo liudijimo numeris
Screenshot_2

2.2. Jei paslauga įsigijama iš įmonės darbuotojo, tuomet jis dar turi būti užregistruotas kaip atskaitingas asmuo sistemoje. Kaip kurti atskaitingus asmenis rasite čia. Jo kortelėje atributų skiltyje taip pat reikia pridėti savivaldybės kodą kaip tai aprašytą 2.1. punkte.
3. Pirkimo sąskaitos registravimas.
3.1. Pirkimo sąskaita registruojama įprastai. Pagrindinėje informacijoje nurodoma privaloma informacija. Detalėse pridedamas produktas, nurodoma suma. Informacija išsaugoma. Atkreipiame dėmesį, kad PVM tarifas tampa GPM tarifu, o mokėtina suma - suma be GPM.
Screenshot_5
3.2. Sąskaita tvirtinama įprastai. Tvirtinimo metu korespondencija pagal nutylėjimą turėtų būti parenkama automatiškai. Jei korespondencija neparenkama - pasirinkite iš sąrašo AUTO_NUOMA Automobilio nuoma. Korespondencijų lange pasitikrinkite ir patvirtinkite pirkimą iki galo.
Screenshot_6
4. Priskaityto GPM'o sąskaitos uždarymas. Pirkimo metu užregistravus GPM'o priskaitymą svarbu perkelti kaip mokėtiną sumą VMI. Tam tikslui sistemoje yra sukurta GPM'o uždarymo konfigūracija, kurios funkcija - automatiškai surinkti tokias sumas. GPM'o uždarymas atliekamas per buhalterines pažymas.
4.1. Kurkite naują buhalterinę pažymą modulyje Apskaita -> Buhalterinės pažymos.
Pirmiausia buhalterinėje pažymoje turite nurodyti:
Buhalterinės pažymos tipas - PVM uždarymas.
PVM uždarymo konfigūracija - pasirinkite iš sąrašo GPM15 GPM
Tada nurodykite:
Dokumento datą
Data nuo ir data iki - tai periodas už kurį norite, kad sistema automatiškai surinktų ir perkeltų iš priskaityto GPM nuomotojui į deklaruotą GPM VMI.
Pateikite aprašymą
Užpildę informaciją išsaugokite
Screenshot_9
4.2. Tvirtinkite buhalterinę pažymą. Tvirtinimo metu korespondencija pagal nutylėjimą turėtų būti parenkama automatiškai. Korespondencijų lange pasitikrinkite ir patvirtinkite uždarymą iki galo.
Screenshot_10
5. Apmokėjimo automobilio nuomotojui registravimas.
5.1. Mokėjimas registruojamas Mokėjimai -> banko sąskaitos kasos. Atveriama reikiama banko sąskaita, skiltyje Mokėjimai kuriama nauja pinigų išmokėjimo operacija. Pagrindinėje informacijoje nurodoma:
Operacijos ID
Mokėjimo data
Paskirtis - Partneris
Gavėjas - pasirenkamas nuomotojas
Toliau apačioje spauskite mygtuką pridėti -> sąskaitą ir iš sąrašo pasirinkite reikiamą apmokėti sąskaitą. Pridėję atnaujinkite pagridninės informacijos laukus paspaudę [Atnaujinti pagrindinės informacijos laukus] - taip automatiškai bus užpildyti sumos ir aprašymo laukai. Išsaugokite mokėjimą
Screenshot_7
5.2. Mokėjimą tvirtinkite įprastai. Tvirtinimo metu korespondencija pagal nutylėjimą turėtų būti parenkama automatiškai. Jei korespondencija neparenkama - pasirinkite iš sąrašo AUTO_Darbuotojui Apmokėta už automobilio nuomą gyventojui. Korespondencijų lange pasitikrinkite ir patvirtinkite mokėjimą iki galo.
Screenshot_8
6. Apmokėjimo VMI registravimas. Atlikus GPM'o uždarymą, galima registruoti mokesčio sumokėjimas VMI.
6.1. Mokėjimas registruojamas Mokėjimai -> banko sąskaitos kasos. Atveriama reikiama banko sąskaita, skiltyje Mokėjimai kuriama nauja pinigų išmokėjimo operacija. Pagrindinėje informacijoje nurodoma:
Operacijos ID
Mokėjimo data
Paskirtis - Partneris
Gavėjas - pasirenkama VMI
Toliau apačioje spauskite mygtuką pridėti -> mokėtiną/gautiną sumą ir iš sąrašo pasirinkite reikiamą. Pridėję atnaujinkite pagridninės informacijos laukus paspaudę [Atnaujinti pagrindinės informacijos laukus] - taip automatiškai bus užpildyti sumos ir aprašymo laukai. Išsaugokite mokėjimą
Screenshot_11
6.2. Mokėjimą tvirtinkite įprastai. Tvirtinimo metu korespondenciją pagal nutylėjimą pasirinkite iš sąrašo AUTO_GPM Sumokėtas GPM už automobilio nuomą. Korespondencijų lange pasitikrinkite ir patvirtinkite mokėjimą iki galo.
Screenshot_12

7. 2018 m. ir vėlesnių laikotarpių pajamų deklaravimas GPM312 ataskaitoje. 2019 metais, teikiant metinę pajamų deklaraciją tiek A tiek B klasės pajamos bus atvaizduojamos vienoje ataskaitoje GPM312 (nebelieka FR0471). GPM312 ataskaitoje, L5 laukelyje bus būtina nurodyti B klasės išmokų rūšies  kodą. Tam, kad sistemoje kodas būtų parenkamas automatiškai, Jums reikia atlikti GPM mokesčio tarifo konfigūravimą:
7.1. Eikite Administravimas -> Mokesčiai ir atverkite mokestį GPM15
Screenshot_2
7.2. Pasirinkite reikiamą išmokų rūšį grafoje B klasės išmokų rūšies kodas
Screenshot_3
7.3. Čia nurodytas kodas ir bus parenkamas GPM312 ataskaitoje toms išmokoms, kurios per pirkimo sąskaitas bus užregistruotas pasirinkus šį mokestį.
7.4. Jei B klasės išmokų rūšių turite kelias - tokiu atveju geriau 7.2. punkte nurodytoje grafoje palikite tuščią reikšmę. Tada detalų išmokų rūšies kodą sugeneruotoje ataskaitoje nusirodysite rankiniu būdu.