22. Avansinio apmokėjimo registravimas

Avansinio apmokėjimo registravimas. Esant poreikiui užregistruoti avansinį mokėjimą kuriamas pinigų išmokėjimas banke. Vėliau, gavus sąskaitą, mokėjimas skolų dengimuose rankiniu būdu sudengiamas su gauta sąskaita. Apskaitoje dengimo meetu autmatiškai sukuriamos reikiamos korespondencijos.
1. Avansinis pinigų išmokjėimas.
1.1. Modulyje Mokėjimai -> banko sąskaitos/kasos atvėrus reikiamą banko sąskaitą kuriamas naujas pinigų išmokėjimas. Užpildoma pagrindinė informacija:
Operacijos ID
Mokėjimo data
Paskirtis - Avansas Partneriui
Gavėjas
Suma
Pagal poreikį aprašymas
Kadangi atliekamas avansinis mokėjimas - pagrindo dokumentas nėra pridedamas. Supildžius informaciją dokumentas išsaugomas ir tvirtinamas.
Screenshot_1
1.2. Mokėjimo tvirtinimas. Tvirtinant korespondencija turėtų būti iš karto parenkama. Jei ne - pasirinkite iš sąrašo TIEK_03 Išankstinis mokėjimas tiekėjams (Prepayment).
Screenshot_2
2. Pikrimo sąskaitos registravimas. Gavus pirkimo sąskaitą pagal atliktą avansinį mokėjimą sąskaita registruojama įprastai. Detalią pirkimo sąskaitos registravimo instrukciją galite rasti čia.
3. Skolų sudengimas. Atlikus 1 ir 2 punkte aprašytus veiksmus reikia sudengti pirkimo sąskaitą ir atliktą avansinį mokėjimą, tam kad neliktų nesudengtų sumų ir kad apskaitoje būtų užregistruoti įrašai D4430 K2080. Kaip sudengti skolas skaitykite čia.