Planuotų ir faktiškai panaudotų atostogų palyginimas BI analitikoje

Planuotų ir faktiškai panaudotų atostogų palyginimas BI analitikoje. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip susitikrinti planuojamas darbuotojų atostogas ir faktiškai panaudotas atostogas BI analitinių ataskaitų pagalba. Šis poreikis Jums gali atsirasti tad, jei dėliojate darbuotojų atostogų planus ir vėliau sekate ar darbuotojai atostogauja pagal planą.
1. Konfigūracija.
1.1. Programos nustatyme Planuojamų atostogų dokumentų tipas pasirinkite iš sąrašo dokumento tipą. Pagal šį tipą bus atrenkamos planuojamos darbuotojų atostogos ataskaitai.
1.2. Nustatyme BI minimalus planuojamų atostogų kalendorinių dienų kiekis ( Min=0; Max=365 ) galite nurodyti nuo kiek kalendorinių dienų trunkančias atostogas įtraukti į palyginimą.

2. Norint matyti planuojamas atostogas, darbuotojai turi supildyti Planuojamų atostogų dokumentus (nebūtina jų pateikti ar registruoti, ataskaitoje jie bus matomi), nurodydami planuojamų atostogų periodus. Tam tikslui pildomi dokumentai, kurie turi tipą, nurodytą 1.1. punkte aprašytame programos nustatyme. Atostogų fakto informacija imama iš patvirtintų personalo operacijų, kurių tipas yra Atostogos ir sutartinis žymėjimas A - Kasmetinės atostogos.

3. Ataskaitą rasite Personalo ataskaitose Atostogų planas/faktas.

3.1. Ataskaitoje analizę galite atlikti pagal Padalinius ir Pareigas. Matomas Planuotų ir neplanuotų atostogų pasiskirstymas, konkrečios dienos, kuriomis darbuotojas planavo eiti atostogų ir kuriomis išėjo ir pan.

3.2. Svarbu: rodoma informacija priklauso nuo to, už kurį laikotarpį yra  užpildytas darbuotojo tabelis t.y. jei yra sukurtas planuojamų atostogų prašymas, bet tam laikotarpiui dar neužpildytas darbuotojo tabelis - informacijos BI analitinėje ataskaitoje už tą laikotarpį nematysite.