Konkurentai (finansiniai) lyginamųjų rodiklių paaiškinimas

Konkurentai (finansiniai) lyginamųjų rodiklių paaiškinimas. Ataskaitoje atvaizduojami viešai prieinami duomenys, kurie pateikti Registrų centro ir SODRA svetainėse. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą apie ataskaitoje atvaizduojamus rodiklius. Kaip susikonfigūruoti konkurentus, kad į ataskaitą palyginimui būtų įtraukiami jų duomenys rasite instrukcijoje čia 1 punkte: https://bss.biz/vartotojo-vadovas/bi-analitines-ataskaitos/konkurentu-ataskaitos-konfiguracija. Svarbu paminėti, kad duomenys analizei imami tik nuo 2022 ataskaitinių metų.

Ataskaitos rodiklių paaiškinimai. Pokyčio reikšmės - lyginamoji reikšmė, kur lyginami analizuojamų ir ankstesnių metų atitinkami duomenys.

Pardavimo pajamos (Eur) - reikšmė iš Registrų centrui pateikto įmonės finansinių ataskaitų rinkinio.

Pardavimo pajamos darbuotojui (Eur/darb.) - išskaičiuojama reikšmė, pardavimo pajamos iš Registrų centro duomenų / vidutinis darbuotojų kiekis per metus, kurie pateikti SODRA

Rinkos dalis, % - išskaičiuojama reikšmė, kur atvaizduojama kokią dalį sudaro pardavimo pajamos šioje pasirinktų konkurentų grupėje.

Pelnas (Eur) - reikšmė iš Registrų centrui pateikto įmonės finansinių ataskaitų rinkinio.

Pelnas darbuotojui (Eur/darb.) - išskaičiuojama reikšmė, Pelnas iš Registrų centro duomenų / vidutinis darbuotojų kiekis per metus, kurie pateikti SODRA

Pelningumas, % - išskaičiuojama reikšmė, Pelnas / Pardavimo pajamos.

DU Sąnaudos (Eur) - išskaičiuojama reikšmė, kur susumuojami kalendorinių metų SODRA pateikti duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį.

DU santykis su pajamomis, % - išskaičiuojama reikšmė, kur Darbo užmokesčio sąnaudos / Pardavimo pajamų, taip sužinant kokią dalį darbo užmokesčio sąnaudos sudaro pajamose.

Vidutinis darbuotojų skaičius - išskaičiuojama reikšmė, iš SODRA pateiktų duomenų imamas kalendorinių metų vidurkis.

Vidutinis darbo užmokestis (Eur) - išskaičiuojama reikšmė, iš SODRA pateiktų duomenų imamas kalendorinių metų vidurkis.

Nuosavas kapitalas (Eur) - reikšmė iš Registrų centrui pateikto įmonės finansinių ataskaitų rinkinio.

IT Ilgalaikis turtas (Eur) - reikšmė iš Registrų centrui pateikto įmonės finansinių ataskaitų rinkinio.

TT Trumpalaikis turtas (Eur) - reikšmė iš Registrų centrui pateikto įmonės finansinių ataskaitų rinkinio.

Turtas (Eur) (IT+TT) - išskaičiuojama reikšmė, Ilgalaikio ir trumpalaikio turto suma.

ROA - išskaičiuojama reikšmė, kur Grynasis pelnas / Turtas (IT+TT).

ROE - išskaičiuojama reikšmė, kur Grynasis pelnas / Nuosavas kapitalas.

Ataskaitoje matysite išskaičiuotą Bendrą rodiklių vidurkį pasirinktų konkurentų įmonių grupėje, o žalios ir raudonos rodyklės šalia rodiklių indikuos ar įmonė yra aukščiau bendro vidurkio ar žemiau.