BI Personalas ir DU ataskaitose matomų darbuotojų administravimas pagal Padalinio vadovus

BI Personalas ir DU ataskaitose matomų darbuotojų administravimas pagal Padalinio vadovus. BI Personalas ir Darbo užmokesti analitinėse ataskaitose pateikiama informacija apie Darbuotojų darbo sutarčių, darbo laiko, darbo užmokesčio ir pan. informaciją (daugiau apie BI analitines ataskaitas rasite mūsų puslapyje čia). Šioje instrukcijoje pateikiama informacija apie tai, kaip konfigūruoti minėtas ataskaitas, kad ne visi darbuotojai galėtų matyti informaciją. Kitaip sakant, kaip reiktų nustatyti, kad tam tikri darbuotojai matytų atitinkamų darbuotojų informaciją. Pavyzdžiui: Padalinio vadovas - tik savo padalinio darbuotojų, įmonės vadovas - visų darbuotojų ir panašiai. Tam, kad ataskaitos aplamai būtų matomos, turite susisiekti su mūsų konsultantais, jog būtų sukurti reikiamų ataskaitų Dataset ID.
BI Personalas ir DU analitinės ataskaitos gali būti matomos pagal atliktą saugos konfigūraciją Padalinyje bei pagal turimas naudotojo roles.
1. Norėdami nustatyti, kad tam tikras Darbuotojas matytų padalinio informaciją eikite Personalas ir atlyginimai -> Padaliniai. Atidarykite reikiamą Padalinį ir pereikite į skiltį Padalinio vadovai. Čia pridėkite darbuotoją, kuris turi matyti šio padalinio BI analitinių ataskaitų informaciją ir pažymėkite varnelę Ar mato BI analitinius duomenis. Jei reikiamas darbuotojas jau yra - užteks jam tik pažymėti minėtą varnelę.

Pasikeitus padalinio vadovui užteks pakeisti jį padalinio informacijoje ir BI ataskaitos bus matomos naujai priskirtam vadovui, kuriam konfigūracijoje bus uždėta varnelė Ar mato BI analitikos duomenis.

2. Kokių padalinių  informaciją mato naudotojai galite matyti Personalas ir atlyginimai -> Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> BI analitikos saugumo nustatymai

3. Tam, kad Padalinyje pridėtas darbuotojas matytų BI analitines ataskaitas nurodytų darbuotojų, papildomai jo naudotojui turite pridėti atitinkamas roles. Jei darbuotojas rolių neturės - ataskaitų jis aplamai nematys.
Galimos rolės:
* BI DU (padalinio vadovams) ir BI Personalas (padalinio vadovams) - roles turintys darbuotojai mato tik tų padalinių Personalo ir DU informaciją, kuri yra sukonfigūruota BI analitikos saugumo nustatymuose.
* BI DU (mato visų padalinių darbuotojus) ir BI Personalas (mato visų padalinių darbuotojus) - roles turintys darbuotojai mato visų padalinių BI Personalo ir DU analitinių ataskaitų informaciją, nežiūrint kas sudėta BI analitikos saugumo nustatymuose.
Jei darbuotojui pridėtos visos aukščiau išvardintos rolės - pirmiausia žiūrima į BI ataskaitos saugumo nustatymus ir jei ten nustatymų naudotojui nėra - jam rodoma visų darbuotojų informacija.