Prastovos, kai LRV paskelbia ekstremaliąją situaciją, registravimas

Prastovos, kai LRV paskelbia ekstremaliąją situaciją, registravimas. Pagal Darbo kodekso 47 str., galiojantį nuo 2020 03 19, darbdavys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo. Tokiu atveju prastovos laikotarpiu darbdavys darbuotojui moka ne mažesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos darbo užmokestį, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma.

Kaip šią neeilinę situaciją registruoti Personalas ir atlyginimai?
1. Prieš skaičiuojant darbo užmokestį turite žinoti koks DU bus mokamas darbuotojui prastovos laikotarpiu, nes įstatymo straipsnyje sakoma, kad "darbdavys darbuotojui moka ne mažesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos darbo užmokestį", gali būti, kad vadovas nustatys darbuotojams didesnį nei MMA darbo užmokestį. Tokiu atveju, jei būtų nustatytas kitas Darbo užmokestis nei MMA, Jūs turite pasikeisti Prastovos esant ektremaliai situacijai apmokėjimo koeficiento reikšmę (pagal nutylėjimą jis visur yra 1, reiškia bus skaičiuojama MMA). Jei nuspręsta mokėti ne MMA, o pvz. 1000 eurų - atitinkamai turite pakeisti ir koeficiento reikšmę į 1,64.
1.1. Norėdami pakeisti koeficientą eikite Personalas ir atlyginimai -> Personalo ir atlyginimų konfigūracija ->Kintamųjų reikšmės ir atverkite kintamajį Prastovos esant ektremaliai situacijai apmokėjimo koeficient
Screenshot_3
1.2. Atvertoje lentelėje, siltyje Reikšmė, nurodykite koeficientą ir spauskite [Saugoti ir uždaryti]. Dabar skaičiuojant Prastovas, esant ekstremaliai sitaucijai, skaičiuos pagal šį koeficientą.
Screenshot_4
Pereikime prie Prastovos registravimo ir skaičiavimo.
2. Kuriama personalo operacija. Ji gali būti kuriama rankiniu būdu arba importuojant:
2.1. Rankiniu būdu. Kuriama nauja personalo operacija, kurios Tipas - Kita, Sutartinis žymėjimas PNE - Prastova esant ekstremaliai situacijai, nurodoma prastovos galiojimo data nuo - iki, pridedamos darbuotojų, kurie išleidžiami į prastovą, sutartys. Operacija tvirtinama įprastai.
Screenshot_2
2.2. Importuojant. Sistemoje yra galimybė importuoti įvairias personalo operacijas (taip pat ir prastovas). Kaip atliekemas importas detalų aprašymą rasite čia. Konkrečiai prastovų importo užpildytas failas gali atordyti taip:
Screenshot_5
3. Patvirtinus personalo operacijas automatiškai sukuriami atitinkami žymėjimai tabeliuose. Tabeliai uždaromi ir atliekami skaičiavimai įprastai.
Screenshot_6
4. DU žiniaraštyje matysite, kiek bus paskaičiuota Darbo užmokesčio už faktiškai dirbtą laiką ir kiek bus paskaičiuota už prastovoje būtą laiką. Kadangi prastovoje bus būta ne pilną kalendorinį mėnesį - užmokestis už prastovą bus paskaičiuoamas proporcingai būtam laikui.
Screenshot_7
5. Vyriausybei nusprendus pratęsti ekstremlaią situaciją, dėl ko turės prasitęsti ir prastova, registruojamos naujos personalo operacijos, atitinkamai pagal 2.1. arba 2.2. punktus.