Komandiruočių įsakymų ir personalo operacijų kuriamų iš laiko kortelių redagavimas

Komandiruočių įsakymų ir personalo operacijų kuriamų iš laiko kortelių redagavimas. Kaip automatiškai generuojami Komandiruočių įsakymai ir iš jų kuriamos personalo operacijos išsamų aprašymą rasite čia. O šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip veikia funkcionalumas, kai atsiranda poreikis atlikti korekcijas jau sugeneruotoms personalo operacijoms.
1. Norint naudoti automatinį komandiruočių redagavimo procesą, BŪTINA įjungti nustatymą Tvirtinant Komandiruotės personalo operaciją sukurti komandiruotės įsakymo dokumentą kaip ir kuriant iš laiko kortelių. Tik esant šiam nustatymui įjungtam bus galima tikėtis žemiau aprašyto funkcionalumo veikimo.

2. Sugeneruokite komandiruočių įsakymus ir personalo operacijas įprastai pagal aukščiau minimą instrukciją. Jei atsirado poreikis keisti jau sugeneruotos ir patvirtintos komandiruočių personalo operacijos trukmę:
2.1. Atšaukite sugeneruotą personalo operaciją įprastai - automatiškai bus išregistruojamas ir ištrinamas sugeneruotas komandiruotės įsakymo dokumentas.
2.2. Atšauktoje personalo operacijoje spauskite [Išsaugoti kaip] ir pakoreguokite komandiruotės dienas į reikiamas bei patvirtinkite personalo operaciją

2.3. Bus sukurtas ir automatiškai užregistruojamas naujas komandiruotės įsakymo dokumentas, kuriame matysis pakoreguota informacija (atnaujintos dienos).
2.4. Rezultate turėsite komandiruočių įsakymus su tokia pačia trukmės informacija, kokios yra ir personalo operacijose
3. Kita informacija:
3.1. naujas komandiruotės dokumentas sukuriamas tik tada, jei prie tvirtinamos personalo operacijos Dokumentai skiltyje nėra pridėta jokio kito dokumento
3.2. Patvirtinus personalo operaciją sukuriamas ir užregistruojamas naujas komandiruotės įsakymas su prieš tai išregistruoto dokumento registracijos numeriu.