Automatinis komandiruočių įsakymų ir personalo operacijų kūrimas iš laiko kortelių

Išbandyti

Automatinis komandiruočių įsakymų ir personalo operacijų kūrimas iš laiko kortelių. Funkcionalumo pagalba galite automatiškai sugeneruoti komandiruočių įsakymus, kurie sukuria personalo operacijos, o šios – atitinkamus žymėjimus tabelyje.
1. Konfigūracija. Tam, kad automatiškai galėtumėte kurti Komandiruočių Personalo įsakymus ir operacijas, būtina išsaugoti tam tikrus nustatymus sistemoje. Konfigūracija atliekama 1 kartą.
1.1. Programos nustatymai Personalo įsakymų ir Personalo operacijų kūrimui. Administravimas -> Programos nustatymai suvedami reikiami nustatymai kaip aprašyta žemiau.
1.1.1. Komandiruočių įsakymų dokumentų generavimo tipas pagal nutylėjimą – pasirenkama Iš laiko kortelių
1.1.2. Komandiruotės įsakymo šablonas kuriant įsakymo dokumentą iš laiko kortelių – nurodomas dokumento šablono pavadinimas, pagal kurį bus kuriami Personalo įsakymai
1.1.3. Komandiruotės šalies atributas kuriant įsakymo dokumentą iš laiko kortelių – pasirenkama koks sistemoje esantis atributas nurodys Komandiruotės šalį operacijoje
1.1.4. Data nuo atributas kuriant įsakymo dokumentą iš laiko kortelių – pasirenkama koks sistemoje esantis atributas nurodys Datą nuo operacijoje
1.1.5. Data iki atributas kuriant įsakymo dokumentą iš laiko kortelių – pasirenkama koks sistemoje esantis atributas nurodys Datą iki operacijoje
1.1.6. Miesto atributas kuriant įsakymo dokumentą iš laiko kortelių – pasirenkama koks sistemoje esantis atributas nurodys Miesto informaciją
1.1.7. Projekto numerio atributas kuriant įsakymo dokumentą iš laiko kortelių – pasirenkama koks sistemoje esantis atributas nurodys Projektą operacijoje
1.1.8. Projekto kelionės trukmė į objektą dienomis pagal nutylėjimą – čia esantis skaičius bus pridedamas prie Komandiruotės personalo operacijos trukmės.
Teisingai užpildyti programos nustatymai atrodys taip:

1.2. Automatinis personalo operacijų tvirtinimas. Programos nustatymuose galite nustatyti, kad sukurtos personalo operacijos bus iš karto automatiškai patvirtinamos. Tam reikia programos nustatyme Ar patvirtinti personalo operacijas automatiškai? pažymėti varnelę.

2. Įsakymų ir personalo operacijų automatinis kūrimas.
SVARBU: Komandiruotės personalo operacijoje, kuri sukuriamam įsakymų automatinio generavimo metu, naudojama šalis. Šalis į operaciją paimama pagal projekte nurodytą adresą (pav. žemiau). Labai svarbu susitikrinti, ar projektai, kuriems priskirti darbuotojai, turi nurodytą Adresą, o jame – šalį.

2.1. Įsitikinkite, kad už periodą, kuriam generuosite Įsakymus/personalo operacijas visiems darbuotojams yra užpildytos laiko kortelės. Laiko kortelės kuriasi automatiškai, kai tik Jūs atliekate reikiamus žymėjimus tabelių portale.

2.2. Sugeneruokite personalo įsakymus ir personalo operacijas. Tai padarysite Personalas ir atlyginimai -> Personalo operacijos -> Veiksmai -> Generuoti komandiruočių įsakymus

2.3. Atvertoje lentelėje nurodykit:
2.3.1. Registracijos data – nurodoma paskutinė periodo diena. Šiai datai bus registruojamas personalo įsakymas
2.3.2. Laikotarpis – nurodomas laikotarpis už kurį bus generuojami komandiruočių įsakymai ir personalo operacijos
2.3.3. Darbuotojas – gali būti nurodomas darbuotojas, kuriam norite generuoti operacijas. Nenurodžius bus generuojama visiems tame periode esantiems darbuotojams, pagal suvestas laiko korteles.
2.3.4. Projektas – gali būti nurodomas projektas, kuriam norite generuoti operacijas. Nenurodžius bus generuojama visiems tame periode esantiems projektams, pagal suvestas laiko korteles.

Užpildę informaciją spauskite [Gerai] 2.4. Jums bus pateiktas informacinis pranešimas, kad masinis procesas prasidėjo. Proceso eigą, rezultatus, galite matyti Masiniai procesai -> Masinio proceso vykdymas ir atvėrę masinio proceso eilutę

2.5. Masinio proceso detalėse matysite sukurtus objektus

2.6. Jei personalo įsakymas ir operacija jau buvo sukurti – dublikatai nebus kuriami.