Masinis darbo užmokesčio keitimas darbo sutartyse

Masinis darbo užmokesčio keitimas darbo sutartyse. Artėjant 2019 01 01, kai visose darbuotojų darbo sutartyse esantis nurodytas atlygis turi būti indeksuojamas 1,289 karto, sukūrėme funkcionalumą, kurio pagalba atliksite šį veiksmą kelių mygtukų paspaudimu. Funkcionalumo pagalba galite keisti šiuos darbo sutarties kintamuosius:
* Atlyginimo koeficientas
* Koeficientas nuo minimalios mėnesio algos
* Nustatytas atlyginimas
* Valandinis įkainis
Pasirinkus atitinkamą kintamąjį ir nurodžius jo reikšmę arba koeficientą bei galiojimo datą, bus sukurtos naujos sutarčių versijos, kurios įsigalios pagal nurodytą galiojimo pradžios datą.

1. Darbo sutarčių paieškoje filtrų pagalbą išfiltruokite reikiamas sutartis arba pažymėkite jas. Spauskite [Pridėti kintamąjį sutartims]
Screenshot_1
2. Atvertoje lentelėje pasirinkite reikiamas reikšmes:
2.1. Kokioms sutartims atliksite pakeitimus:
a) pažymėtoms sutartims - kintamasis bus taikomas pažymėtoms sutartims
b) Pagal filtrą - kintamasis bus taikomas visoms sutartims, esančioms paieškos lange
2.2. Pažymėkite Kurti naują sutarties versiją (tik tada galėsite pridėti aukščiau išvardintus kintamuosius)
2.3. Lauke Kintamasis pasirinkite kintamąjį, kurį keisite sutartims. Galima pasirinkti tik 1 kintamąjį.
2.4. Lauke Reikšmė nurodykite konkrečią naujo kintamojo reikšmę (pvz.: pasirinkote kintamąjį valandinis įkainis, tai čia reiktų nurodyti konkrečią valandinio įkainio reikšmę pvz.: 6 eurai)
2.5. Lauke Koeficientas galite nurodyti koeficientą iš kurio bus padaugintas visų pasirinktų sutarčių Kintamasis, nurodytas 2.3 punkte. Pavyzdžiui pasirinkus kintamąjį Nustatytas atlyginimas Koeficiento lauke įrašykite 1,289, taip visoms pasirinktoms sutartims buvęs nustatytas atlyginimas bus padaugintas iš 1,289
2.6. Lauke Pakeitimo pagrindas būtinai nurodykite personalo įsakymą, kurio pagrindu keičiamas kintamasis.
2.7. Lauke Galioja nuo nurodykite datą, nuo kurios pradės galioti naujasis kintamasis.
2.8. Pastabose galite trumpai aprašyti pakeitimų turinį.
Atlikę pasirinkimus spauskite [Pridėti kintamąjį].
Screenshot_6
3. Darbo sutarčių paieškoje matysite sukurtas darbo sutarčių versijas su statusu Naujas (jei fiziškai keitimą darysite iki nurodytos galiojimo datos pradžios). Atėjus sutarties keitimo galiojimo pradžios laikui, sutartis automatiškai taps aktyvi, nieko papildomai daryti nereikės, skaičiavimai nuo nurodytos galiojimo datos pradžios bus atliekami pagal naujus kintamuosius.
Screenshot_5

4. Svarbu: jei prie kintamųjų pridėtas priedas - konkreti suma, priedų masiškai pakeisti šiuo funkcionalumu nepavyks.