Konfigūracija, norint DU lapelį ar žiniaraštį matyti EN kalba

Konfigūracija, norint DU lapelį ar žiniaraštį matyti EN kalba. Personalas ir atlyginimai yra galimybė generuoti atlyginimo lapelį ir ataskaitą DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis anglų kalba. Tam, kad minėtuose spausdiniuose reikšmės būtų anglų kalba - prieš tai reikia reikšmėms nurodyti Angliškus pavadinimus, kurie vėliau bus atvaizduojami spausdinyje. Kur ir kaip - skaitykite žemiau.
1. Angliški pavadinimai nurodomi Priskaitymuose/atskaitymuose. Juos rasite Personalas ir atlyginimai -> Personalo ir atlyginimų konfigūracija -> Priskaitymai/Atskaitymai

2. Atverkite reikiamą Priskaitymą/atskaitymą paspaudę mygtuką [Atidaryti] ir spauskite ikonėlę, matomą Pavadinimo MltId eilutėje.

3. Jums bus atvertas priskaitymo vertimas, kur Anglų kalbos lange nurodykite norimą pavadinimą anglų kalba bei saugokite ir uždarykite langą.

4. Generuokite ataskaitą DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis filtre Rodyti anglišką ataskaitą pasirinkę Taip.
5. Ataskaitoje matysite bazinius laukus išverstus į anglų kalbą bei Priskaitymus/atskaitymus su Jūsų nurodytais Alternatyviais pavadinimais

6. Norėdami sugeneruoti Atlyginimo lapelį anglų kalba rinkitės spausdinį DU5_4_3D Atlyginimo lapelis papildytas (dvikalbis)