Ką daryti jei iš BSS ERP suformuotos ir DVS saugomos ataskaitos netelpa į vieną lapą?

Ką daryti jei iš BSS ERP suformuotos ir DVS saugomos ataskaitos netelpa į vieną lapą?
Būna atvejų, kad generuojant tam tikras ataskaitas BSS ERP (pvz. DU žiniaraščius) ir jas saugant DVS, ataskaita išsaugoma per kelis lapus ir nėra tinkama analizei, tolimesniam naudojimui. Žemiau rasite aprašymą, kokius veiksmus turite atlikti, kad dokumentas būtų išsaugomas tvarkingai ir galėtų būti toliau patogiai apdorojamas (siunčiamas peržiūrai, parašams ir pan.)

1. Norėdami, kad sugeneruota ataskaita būtų išsaugota DVS'e, ataskaitos generavimui spauskite [Generuoti ir saugoti ataskaitą]

2. Atverkite sugeneruotą ataskaitą. Excel įrankių juostoje pasirinkite reikšmes, kaip kad parodyta paveiksle žemiau. Taip nustatysite, kad ataskaitos duomenų plotis būtų talpinamas 1 lape.

3. Jei sugeneruotoje ataskaitoje yra daugiau nei vienas lapas, nustatykite, kad kiekvieno lapo viršuje būtų rodomi duomenų stulpelių pavadinimai. Tam atlikite žemiau aprašytus veiksmus:
3.1. Pasirinkite reikiamas reikšmes įrankių juostoje, kaip parodyta paveiksle žemiau

3.2. Atvertame lange pasirinkite reikšmes, kurios bus matomos kiekvieno duomenų lapo viršuje. Išsaugokite pasirinkimą.

4. Išsaugokite ataskaitą. Saugojimo metu Jums bus pateiktas informacinis pranešimas, kuriame turite spausti [Įkelti versiją] ir [Gerai], taip Jūsų atlikti pakeitimai bus išsaugoti DVS'e esančioje ataskaitoje

5. Po šių veiksmų, ataskaita, kuri išsaugota DVs bus sutalpinta pločiu į 1 lapą, o jei duomenų lapai keli - kiekviename jų matysite ataskaitos duomenų stulpelių pavadinimus.