Darbuotojų, dirbančių pagal subrangą, administravimas

Darbuotojų, dirbančių pagal subrangą, administravimas. Ši instrukcija skirta tiems klientams, kurie turi darbuotojų, dirbančių pagal subrangą. Čia rasite aprašymą kaip susivesti subrangos informaciją, patogiai ją sekti Projektų resursuose, sinchronizuoti tokių darbuotojų informaciją tarp grupės įmonių.

1. Subrangos informacijos suvedimas. Subrangos informacija suvedama Darbuotojo kortelėje. Čia galite nurodyti visas darbuotojo subrangos įmones, bei nurodyti laikotarpį, kurį darbuotojas dirbo subrangoje.
1.1. Norėdami suvesti subrangos informaciją, atverkite reikiamo darbuotojo kortelę ir perėję į skiltį Papildoma informacija srityje Projektų planavimui spauskite [Pridėti] ir nurodykite:
* darbuotojo įdarbinimo datą subrangoje;
* iš partnerių sąrašo pasirinkite Subrangos įmonę;
* pareigybę;
* padalinį.
Išsaugokite suvestą informaciją.

1.2. Taip suveskite visas reikiamas subrangos įmones, kuriose dirba darbuotojas.
1.3. Jei yra žinoma darbo subrangoje pabaiga - galite suvesti ir Atleidimo datą. Šią datą galima įvesti ir vėliau, kai darbuotojas nebedirbs subrangos įmonėje.

2. Informacijos analizavimas Projektų resursuose ir projektų priskyrimas. Čia galite patogiai sekti darbuotojo užimtumą pasirinktam laikotarpiui, matyti kokiose subrangos įmonėse jis dirba, bei pagal esamą situaciją priskirti darbuotojus projektams. Norėdami analizuoti duomenis bei priskirti projektus eikite Projektų valdymas -> Projektų resursai.
2.1. Norėdami matyti darbuotojų užimtumą laike - filtre nusirodykite reikiamą laikotarpį. Stulpelyje Darbdavys matysite pas kokius darbdavius (subrangos įmones) dirba darbuotojas. Pažymėję Subrangos darbuotojas varnelę - matysite tik tuos darbuotojus, kurie turi įvestas subrangos įmones. Pasirinkę filtrą Projekto šalis, galėsite išsifiltruoti konkrečioje šalyje ar šalyse dirbančius darbuotojus pasirinktam laikotarpiui.

2.2. Resursų priskyrimas projektams. Šį veiksmą patogiausia atlikti tame pačiame Projektų resursų paieškos lange.
2.2.1. Pasirinkę laikotarpį matysite, kurie darbuotojai neturi priskirto projekto ir gali būti priskirti atitinkamam projektui. Braukite pele savaičių (dienų) eilutėje, atitinkamai laikotarpiui, kurį norite priskirti darbuotojui darbui. Aktyvuosis mygtukas [Priskirti projektą].

2.2.2. Paspaudę mygtuką [Priskirti projektą] priskirkite projektą iš sąrašo. Jei darbuotojas turi kelis darbdavius - Jums bus pateikta papildoma lentelė, kur turite nurodyti ar projektas priskiriamas Darbo sutarčiai (jei darbuotojas įmonėje turi ir darbo sutartį) ar Subrangos įmonei ir nurodyti subrangos įmonę.

2.2.3. Priskyrus projektą, priskirto laikotarpio langeliuose galite matyti darbdavį, kur dirbs darbuotojas. Tam tikslui filtre Plane rodyti pasirinkite Darbdavys.

3. Darbuotojo duomenų sinchronizacija tarp grupės įmonių. Ši funkcija leis Jums sinchronizuoti tam tikrą darbuotojo informaciją tarp grupės įmonių.
3.1. Konfigūracija. Tam, kad vyktų sinchronizacija, programos nustatyme Tvirtinant Darbo sutartį, darbuotojo informaciją persiųsti į portfelį: nurodykite portfelių pavadinimus, su kuriais vyks duomenų sinchronizacija (svarbu: pavadinimai turi būti identiški kaip kad Administravimas -> Portfeliai laukas Pavadinimas). Jei portfeliai keli - nurodykite per ; simbolį.
3.2. Darbuotojų duomenų sinchronizacija vyksta:
* automatiškai, tvirtinant darbuotojo darbo sutartį;
* inicijuojant duomenų perdavimą rankiniu būdu: Darbo sutarčių paieškoje pažymėkite reikiamas sutartis ir eikite Veiksmai -> Pranešti apie paskutinius sutarčių statusų pasikeitimus.
3.3. Sinchronizuojami duomenys iš Darbuotojo kortelės:
* Pagrindinė informacija (Vardas, pavardė, asmens kodas ir kt.)
* Komunikacijos (el.paštas, tel. nr. ir kt.)
* Dokumentų informacija (Skiltis Papildoma informacija, sritis Dokumentai). Pastaba: fiziniai dokumentai nesinchronizuojami.
3.4. Jei kitoje grupės įmonėje toks darbuotojas nerandamas - automatiškai sukuriama nauja darbuotojo kortelė su informacija nurodyta 3.3. punkte. Sinchronizacijos metu Darbuotojai identifikuojami pagal asmens kodą.
3.5. Sinchronizacijos metu, įmonėje į kurią sinchronizuojami duomenys, Darbuotojo kortelės Papildomoje informacijoje skiltyje Projektų planavimui automatiškai sukuriamas įrašas su subrangos informacija įmonės, kurioje patvirtinta darbuotojo darbo sutartis. Matoma informacija:
* įdarbinimo data - įrašoma darbo sutarties įsigaliojimo data;
* atleidimo data - bus užpildyta kai sutartis bus nutraukta;
* subrangos įmonė - įmonė kur sukurta ir patvirtinta darbuotojo darbo sutartis;
* pareigybė ir padalinys - pareigos ir padalinys, kurie nurodyti darbo sutartyje (įmonėje iš kurios vyko duomenų sinchronizacija). Labai svarbu: suvienodinkite padalinių ir pareigybių kodus tarp grupės įmonių, priešingu atveju informacija atkeliaus netiksli.