Autorinių sutarčių registravimas per buhalterines pažymas

Autorinių sutarčių registravimas per buhalterines pažymas. Autorinių sutarčių priskaitymai registruojami buhalterinių pažymų pagalba. Sukurti detalizacijų šablonai, kurių dėka autorinio atlyginimo suma išskaidoma pagal mokesčius ir išmokamą sumą autorinio atlygio gavėjui. GPM bei SODRA sumų uždarymo metu surenkamos ir užregistruojamos mokėtinos sumos SODRA bei VMI.
1. Tam, kad būtų teisingai ir automatiškai išdetalizuojamos autorinio atlyginimo sumos, Jums reikia pasitikrinti ar yra reikiami detalizacijų šablonai. Jei jų nėra - susikurti.
1.1. Detalizacijų šablonai. Juos rasite Administravimas -> detalizacijų šablonai. Reikia susikurti tiek šablonų, kiek skirtingų SODRA pensijų kaupimo sumų gali turėti Autoriai.
* kai autorius papildomai nekaupia pensijai jam atskaitomi mokesčiai GPM 20 proc. ir SODRA 19,5 proc. Iš viso 39,5 proc.
* kai autorius papildomai kaupia pensijai 2,1 proc. jam atskaitomi mokesčiai GPM 20 proc., SODRA 19,5 proc. ir papildomas kaupimas pensijai 2,1 proc. Iš viso 41,6 proc.
* kai autorius papildomai kaupia pensijai 3 proc. jam atskaitomi mokesčiai GPM 20 proc., SODRA 19,5 proc. ir papildomas kaupimas pensijai 3 proc. Iš viso 42,5 proc.
1.2. Detalizacijų šablono kūrimas. Norint sukurti naują detalizacijų šabloną spauskite mygtuką [Naujas].
1.2.1. Kode būtina nurodyti procentų, kiek mokesčių nuo autorinio atlyginimo bus atskaitoma, sumą.
1.2.2. Nurodomas šablono pavadinimas, pažymima varnelė aktyvus
Screenshot_3
1.2.3. Žemiau esančioje lentelėje nurodomas pirmosios eilutės procentas GPM 20 proc. Apatinėje lentelėje pridedama detalizacijų eilutė su tipu Priskaitymas/atskaitymas bei reikšme GPMS, kaip parodyta paveiksle žemiau (ši reikšmė bus reikalinga korespondencijos parinkimui)
Screenshot_4
1.2.4. Toliau spaudžiamas mygtukas [Pridėti] ir pridedama antroji detalizacijų eilutė su procentų suma 19,5 ir detalizacijų eilutė su tipu Priskaitymas/atskaitymas bei reikšme SODRAS
Screenshot_6
1.2.5. Vėl spauksite mygtuką [Pridėti] ir pridėkite trečią detalizacijų eilutę Išmokama suma autoriui ir įrašykite likusius procentus (100-20-19,5=60,5). Detalizacijose pasirinkite tą patį tipą Priskaitymas/atskaitymas ir reikšmę IIK
Screenshot_7
1.2.6. Analogiškai sukurkite ir kitus 2 šablonus. Viename jų Papildomas pensijos kaupimo procentas bus 2,1, todėl keisis SODRA procentas į 21,6 ir mažės išmokamos sumos procentas (100-20-21,6=58,4 proc.). Kitame - papildomas pensijos kaupimo procentas bus 3, Sodra procentas 22,5 ir išmokamos sumos procentas 57,5 (100-20-22,5).
2. Autorinio atlyginimo priskaitymas registruojamas buhalterinėse pažymose.
2.1. Kuriama nauja buhalterinė pažyma. Nurodoma sutarta autorinio atlyginimo suma,  data, aprašymas.
Screenshot_8
2.2. Susijusiuose objektuose spauskite [Pridėti] -> Partneris ir suraskite partnerį, kuriam bus mokamas autorinis atlyginimas. Išsaugokite pažymą
Screenshot_9
2.3. Grįžkite į pagrindinės informacijos langą ir pereikite į skiltį Sumų detalizazijos, spauksite [Atidaryti detales].
Screenshot_10
2.4. Jums bus atvertas detalių langas čia pasirinkite reikiamą detalizacijų šabloną atsižvelgdami į procentus, kuruos papildomai pensijai kaupia autorius.
Screenshot_11
2.5. Pagal pasirinktą šabloną bus išskaidyta autorinio atlygio suma. Spauskite [Saugoti ir uždaryti]
Screenshot_20
2.6. Tvirtinkite buhalterinę pažymą pasirinkdami korespondenciją BP_22 Autorinio atlyginimo priskaitymas. Jei Jums netinkamos DK sąskaitos arba nerandate korespondencijos - kreipkitės į konsultantus ir jie sukurs Jums reikiamą korespondenciją ar pakoreguos esamą
Screenshot_19
2.7. Taip suregistruokite visas turimas autorines sutartis.
Svarbu: 1 sutartis = 1 buhalterinė pažyma.
Kitą mėnesį Jums užteks tik susirasti prieš tai autoriui kurtą buhalterinę pažymą ir paspausti joje [Išsaugoti kaip] ir visa informacija bus atkelta. Jei nesikeitė suma - pakoreguosite datą ir tvirtinsite buhalterinę pažymą. Jei keitėsi autorinio atlygio suma - pakoreguokite ją pagrindinėje informacijoje - detalėse sumos persiskaičiuos automatiškai.
Screenshot_14
3. SODRA ir VMI uždarymas. Tam, kad mėnesio gale matytumėte mokėtiną sumą SODRAI ir VMI, reikia atlikti uždarymą. Jo metu iš visų autorinių buhalterinių pažymų bus surenkama VMI ar SODRA mokėtina suma ir užregistruojama į GPM ir SODĮRA nuo autorinių sutarčių mokėtinas sąskaitas, susikurs skola.
3.1. Pirmiausia pasitikrinkite ar yra reikiamos konfigūracijos uždarymui. Jei nėra - susikurkite jas. Konfigūracija yra Apskaita -> Apskaitos konfigūracija -> Periodų uždarymo konfigūracija. Jei nėra - spauskite [Naujas].
Svarbu - DK sąskaitos gali skirtis. Turėkite galvoje, kad registruojant Buhalterinę pažymą mokesčių sumos registruojamos į Priskaičiuotas mokestis (nesukuriama mokėtina suma), o uždarymo metu į Mokėtinas (sukuriama mokėtina suma).
3.1.2. Autorinių sutarčių GPM uždarymas. Sukurkite konfigūraciją su reikšmėmis kaip parodyta paveiksle žemiau.
Screenshot_15
3.1.3. Autorinių sutarčių SODRA uždarymas.
Screenshot_16
3.2. Kai jau turite konfigūraciją - tuomet atlikite GPM ir vėliau SODRA uždarymą. Tam tikslui kurkite naują buhalterinę pažymą. Pirmiausia nurodykite Buhalterinės pažymos tipą PVM uždarymas (tada buhalterinės pažymos laukai modifikuosis uždarymui). Nurodykite dokumento datą (ja bus registruojama uždarymo operacija apskaitoje, įprastai tai turėtų būti paskutinė mėnesio uždarymo diena), Datas nuo ir iki (šiome periode bus ieškoma uždaromų sumų), nurodykite PVM uždarymo konfigūraciją Autorinių sutarčių GPM uždarymas (o uždarant SODRA - Autorinių sutarčių SODRA uždarymas), aprašymą. Išsaugokite buhalterinę pažymą ir tvirtinkite. Šio proceso metu bus sukurta mokėtina suma VMI.
Screenshot_17
3.3. Analogiškai uždarykite ir SODRA.
Screenshot_18
4. Autorinio atlyginimo išmokėjimas. Toliau autorinis atlyginimas išmokamas įprastai išmokamt VSDF, VMI ir autoriui.
4.1. Išmokėjimas VSDF. Kuriamas naujas pinigų išmokėjimas, nurodoma data, paskirtis - Partneris, Gavėjas, pridedama uždarymo metu sukurta mokėtina suma. Tvirtinama su korespondnecija KITI_07 GPM nuo autorinių sutarčių išmokėjimas. Jei korespondencijos nerasite - kreipkitės į mūsų konsultantus, jie reikiamas korespondencijas Jums sukurs.
Screenshot_21
4.2. Analogiškai sukurkite mokėjimą SODRAi ir tvirtinkite su korespondencija KITI_08 SODRA nuo autorinių sutarčių išmokėjimas, bei mokėjimą Autoriui, kurį tvirtinkite su korespondencija KITI_09 Apmokėjimas autoriui pagal autorines sutartis